Hľadaný výraz "ner" v Slovníku cudzích slov

nájdených 52 výsledkov (1 strana)

 • NER

  - Nigerská republika, skrátený názov Niger. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Nemecká korešpondencia

 • NERC

  - skratka pre National Environment Reserach Council - Národná rada pre výskum životného prostredia

 • neritický

  - patriaci k predbrežnému pásmu od čiary odlivu k okraju pevninského šelfu

 • nerka

  - lososovitá tichomorská ryba

 • neruš

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nechaj na pokoji
  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nechaj tak, nedotýkaj sa

 • ňerušaj

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nechaj tak, nedotýkaj sa

 • nerv

  - zväzok neurónov , najmä ich vláknitých častí čiže axónov.
  - vláknitý útvar v organizme živočícha alebo človeka, umožňujúci súhrn jeho funkcií; žilka na čepeli listu rastlín

 • nervalis

  - nerválny, vznikajúci nervovou činnosťou, vzťahujúci sa k nervovej činnosti

 • nervimotilitas

  - nervimotilita, schopnosť pohybu ako reakcie na nervový podnet

 • nervimuscularis

  - nervimuskulárny, nervovo svalový

 • nervinum

  - nerviín, látka pôsobiaca na nervovú sústavu

 • nerviózny

  - v bansko-štiavnickom nárečí - nervózny

 • nervismus

  - nervizmus, učenie o vedúcom postavení nervovej sústavy pri riadení činnosti orgánov

 • nervný

  - citlivý; pevný, silný, energický

 • nervonum

  - nervón, zložený lipid, druh sfingomyelínu, vyskytujúci sa vo veľkom množstve v mozgu a v nervovom tkanive

 • nervositas

  - nervozita, nervová slabosť, zvýšená dráždivosť, popudlivosť, úzkosť

 • nervosus

  - "nervový
  - nervový

 • nervosvalový

  - týkajúci sa nervov a svalov

 • nervová sústava

  - sústava buniek tvoriacich a prenášajúcich vzruchy

 • nervový

  - vzťahujúci sa k nervom

 • nervóza

  - nervová slabosť, precitlivelosť, zvýšená nervová dráždivosť; nepokoj spojený s telesnými a duševnými bolesťami ako prejav poruchy nervovej činnosti

 • nervozita

  - nervové vydráždenie, úzkosť, popudlivosť, duševný nepokoj

 • nervulus

  - malý nerv

 • nervus

  - nerv

 • fošner

  - v spišskom nárečí - šarha

 • tréner

  - odborný športový cvičiteľ, kouč

 • žáner

  - typ významovej a kompozičnej výstavby s princípmi spoločnými určitému okruhu umeleckých diel, druh umeleckého diela; obrázok zo života umelecky spracovaný

Pozri výraz NER v synonymickom slovníku slovenčiny.