Hľadaný výraz "neo" v Slovníku cudzích slov

nájdených 117 výsledkov (1 strana)

 • NEO

  - Skratka učebného predmetu Neurologické ošetrovateľstvo

 • neoantigenum

  - neoantigén, spontánne vzniknutý antigén na povrchu bunky, zvyčajne počas neoplázie

 • neoarthrosis

  - "neoartróza, chorobné vytvorenie nepravého kĺbu, pseudoartróza
  - neoartróza, chorobné vytvorenie nepravého kĺbu, pseudoartróza

 • neobiogenéza

  - teória o vzniku života chemickou evolúciou, evolučná abiogenéza, autogónia

 • neocerebellum

  - označenie vývojovo mladšej časti malého mozgu

 • neocharisceni

  - v záhorskom nárečí - neupraveny

 • ňeocharna

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - špinava

 • ňeocharni

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - špinavý, neporiadny

 • neocortex

  - vývojovo mladšia časť veľkého mozgu

 • neocytosis

  - "neocytóza, prítomnosť nezrelých buniek v perifernej krvi, posun ""doľava"" v diferenciáli bielych krviniek"
  - neocytóza, prítomnosť nezrelých buniek v perifernej krvi, posun ''doľava'' v diferenciáli bielych krviniek'
  - neocytóza, prítomnosť nezrelých buniek v perifernej krvi, posun doľava v diferenciáli bielych krviniek

 • neocytóza

  - nezrelé bunky v krvi

 • neodarvinizmus

  - z Darwinových myšlienok vychádzajúca evolučná teória, podľa ktorej vonkajšie podmienky nepôsobili na vývoj organizmov

 • neodbytny

  - v spišskom nárečí - dotieravý

 • neofetus

  - neofétus, obdobie vnútromaternicového vývoja medzi zárodkom a plodom

 • neoformatio

  - neoformácia, znovuvytvorenie, regenerácia

 • neofyt

  - nový člen starokresťanskej cirkvi; nový člen nejakej organizácie

 • neogabani

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - nešikovný

 • neogala

  - neogalactos, prvé mlieko vytvorené v mliečnej žľaze po pôrode, mledzivo

 • neogén

  - mladšie treťohory

 • neogenesis

  - neogenéza, regenerácia, novotvorba

 • neoglossia

  - "neoglózia, porucha reči, nezrozumiteľná reč pri vystupňovanej emócii
  - neoglózia, porucha reči, nezrozumiteľná reč pri vystupňovanej emócii

 • ňeojit mi še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - neprejedol som sa

 • neoklasicizmus

  - hudobný smer prvej polovice 20. storočia; smer výtvarného umenia 20. rokov 20. storočia; estetické tendencie a umelecké smery 20. storočia, novoklasicizmus

 • neoliberalizmus

  - smer neoklasickej ekonómie po 2. svetovej vojne

 • neolit

  - mladšia doba kamenná

 • neologismus

  - neologizmus, vytváranie nových slov, ktorým sa prikladá špecifický význam, novo vytvorený jazykový prostriedok

 • neologizmus

  - jazykový novotvar

 • neomania

  - neománia, chorobná záľuba pre nové veci

 • neomembrana

  - neomembrána, nová nepravá blana

 • neomorbidita

  - chorobnosť novorodencov do 10 dní po narodení

 • neomorbiditas

  - neomorbidita, novorodenecká chorobnosť

 • neomorphismus

  - neomorfizmus, vytvorenie nového tvaru, podoby, štruktúry

 • neomortalita

  - úmrtnosť novorodencov do 10 dní po narodení

 • neomortalitas

  - neomortalita, novorodenecká úmrtnosť

 • neomycín

  - širokospektrálne antibiotikum používané pri liečbe kožných infekcií a rán

 • neomysta

  - novosvätenec, práve vysvätený kňaz

 • neón

  - chemický prvok, vzácny plyn

 • neonatalis

  - neonatálny, novorodenecký

 • neonatalitas

  - neonatalita, novorodenosť, pôrodnosť (živých detí)

 • neonatálny

  - novorodenecký

 • neonatológ

  - detský lekár zaoberajúci sa vývojom a liečbou predčasne narodených detí

 • neonatologia

  - neonatológia, odvetvie medicíny zaoberajúce sa vývojom novorodencov
  - vedný odbor skúmajúci vývoj predčasne narodených detí

 • neonatus

  - novo narodený, novorodený

 • neónka

  - farebne svetielkujúca akváriová rybka; farebne svietiaca výbojková trubica

 • neopallialis

  - neopaliálny, neopáliový, vo vzťahu k neopáliu

 • neopallium

  - neopálium, vývojovo mladšia časť mozgovej kôry

 • neopathia

  - "neopatia, nová choroba
  - neopatia, nová choroba

 • neoperabilný

  - neoperovateľný, nie je možné operovať

 • neophobia

  - neofóbia, chorobný strach z niečoho nového

 • neoplas(ma)ticus

  - neoplazmatický, týkajúci sa novo vytvoreného tkaniva (nádorové)

 • neoplasia

  - neoplázia, tvorba nového tkaniva, nádorový rast

 • neoplasma

  - neoplazma, novotvar, nádor

 • neoplasticizmus

  - maliarsky smer, najčistejší variant konštruktivizmu

 • neoplázia

  - novotvar, nádor

 • neoplazma

  - novotvar, nádor
  - nádor, novotvar

 • neoprén

  - plastická látka získavaná polymerizáciou chloroprénu, podobná kaučuku, používaná na výrobu ochranných oblekov, napr. pre potápačov

 • neorealizmus

  - umelecký smer na začiatku 20. storočia

 • neostoma

  - neostómia, chirurgické vytvorení nového vyústenia dutých orgánov (na povrch tela)

 • neostriatum

  - označenie vývojovo mladšej časti corpus striatum (nucleus caudatus a putamen)

 • neotenia

  - "neoténia, pohlavné dospievanie a rozmnožovanie ešte v larválnom štádiu jedinca
  - pohlavná dospelosť lariev niektorých živočíchov; pohlavná dospelosť dosiahnutá v ranom období individuálneho vývoja rastlín, hneď po vyklíčení
  - neoténia, pohlavné dospievanie a rozmnožovanie ešte v larválnom štádiu jedinca

 • neotenín

  - juvenilný hormón

 • neotyp

  - jediný exemplár živočícha alebo rastliny, typický jedinec

 • Neovaskulárna

  - spôsobená abnormálnym rastom nových ciev

 • neovulkanit

  - výlevná hornina z obdobia treťohôr a štvrtohôr

 • neozoikum

  - geologická éra treťohôr a štvrtohôr, kenozoikum

Pozri výraz NEO v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: vši, ä i, čin, sós, deã, adť, masã, asvš, ãovs, hosť, mae, ošč, awp, shi, assilec