Hľadaný výraz "mut" v Slovníku cudzích slov

nájdených 65 výsledkov (1 strana)

 • MUT

  - Skratka učebného predmetu Muzikoterapia

 • mutabilis

  - mutabilný, menlivý, premenlivý, nestály

 • mutabilita

  - premenlivosť, schopnosť sa meniť, nestálosť

 • mutácia

  - každá dedičná zmena v postupnosti genómovej DNA. Obvykle sa vzťahuje len na zmenu jediného génu (bodová mutácia), niekedy sa však tento termín používa aj v širšom zmysle, napr. pre štruktúrové zmeny chromozómov.
  - zmena, obmena; čiastočná zmena centrálnej tlače pre vidiecke vydania; zmena hlasu chlapcov v období dospievania; genetická zmena, obmena organizmu spôsobená zmenami v géne

 • mutácia meniaca zmyse

  - mutácia, ktorá mení kodón pre jednu aminokyselinu tak, že kóduje inú aminokyselinu.

 • mutácia terminátora

  - mutácia (nonsense mutation), ktorá mení zmysel terminačného kodónu.

 • mutačná frekvencia

  - frekvencia vzniku mutácie na danom lokuse. Vyjadruje sa v mutáciách na gamétu a lokus za generáciu.

 • mutagén

  - chemický alebo fyzikálny faktor spôsobujúci mutáciu u živých organizmov; mutagénny činiteľ
  - faktor, ktorý zvyšuje mutačnú frekvenciu tým, že spôsobuje zmeny DNA.

 • mutagenesis

  - mutagenéza, vytvorenie mutáciou

 • mutagenum

  - mutagén, látka spôsobujúca genetickú mutáciu

 • mutalka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - habarka

 • mutans

  - meniaci, zamieňajúci

 • mutant

  - gén, v ktorom vznikla mutácia, nositeľ takéhoto génu.
  - jedinec, ktorý vznikol náhodnou alebo úmyselnou genetickou zmenou, mutáciou

 • mutarotácia

  - schopnosť organických zlúčenín meniť po rozpustení optickú otáčavosť

 • mutatio

  - "mutácia, náhla premena, zmena genetického materiálu v chromozóme
  - mutácia, náhla premena, zmena genetického materiálu v chromozóme

 • mutatis mutandis

  - s príslušnými, potrebnými zmenami, po nevyhnutných úpravách

 • mutefka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - habarka

 • mutelka

  - v šarišskom nárečí - habarka

 • mutera

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - svatka

 • mutilácia

  - zmrzačenie, dokaličenie, znetvorenie
  - dedičná biologická porucha alebo defekt vyvolaný vonkajšími vplyvmi; zmrzačenie; skomolenie

 • mutilatio

  - mutilácia, zmrzačenie, znetvorenie. Mutilatio digitorum posttraumatica poúrazové zmrzačenie prstov

 • mutilus

  - skomolený

 • mutismus

  - nemota, neschopnosť hovoriť

 • mutitas

  - nemota

 • mutovať

  - meniť hlas v období pohlavného dospievania (u chlapcov)

 • mutualismus

  - mutualizmus, spolužitie rôznych druhov živočíchov k obojstrannému úžitku

 • mutualita

  - vzájomnosť

 • mutualizmus

  - trvalé a nevyhnutné spolužitie dvoch alebo viacerých foriem organizmov

 • mutus

  - nemý

 • mutvica

  - v spišskom nárečí - habarka

 • mutvička

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - habarka

 • posunová mutácia

  - mutácia alebo delécia, ktorej výsledkom nie je presný násobok 3pb, a preto sa mení spôsob čítania kódu za mutáciou.

 • somatická mutácia

  - mutácia, ktorá vzniká v somatickej bunke a nie v zárodočnej línii.

Pozri výraz MUT v synonymickom slovníku slovenčiny.