Hľadaný výraz "mon" v Slovníku cudzích slov

nájdených 290 výsledkov (3 strán)

 • MON

  - Skratka učebného predmetu Matematika okolo nás

 • monachos

  - východokresťanský mních

 • monáda

  - v starovekej filozofii jedinečnosť ako jeden z princípov bytia; u Leibnitza nedeliteľná nehmotná substancia, podstata sveta

 • monandria

  - prítomnosť jedinej tyčinky v kvete; oplodňovanie jediným samcom; jednomužstvo

 • monarcha

  - samovládca, panovník na doživotie

 • monarchia

  - forma štátu na čele s panovníkom ako samovládcom obmedzeným alebo neobmedzeným ústavou

 • monarchia absolutistická

  - panovník má neobmedzenú a výlučnú vládnu moc

 • monarchia konštitučná

  - panovník má práva obmedzené ústavou a volenými zastupiteľskými orgánmi

 • monarchia parlamentná

  - vládnu moc má volený parlament, panovník má predovšetkým reprezentačné povinnosti hlavy štátu

 • monarthritis

  - monoartritída, zápal jedného kĺbu, zápal obmedzený na jeden kĺb

 • monarticularis

  - monoartikulárny, týkajúci sa jedného kĺbu

 • monartritída

  - zápalové ochorenie jedného kĺba

 • monaster

  - hviezdicovité usporiadanie dcérskych chromozómov buniek v určitom štádiu delenia jadra (metafáza)

 • monastýr

  - východokresťanský, pravoslávny kláštor

 • monatomicus

  - mon(o)atomický, vzťahujúci sa k jednému atómu

 • monauralis

  - mon(o)aurálny, vzťahujúci sa k jednému uchu

 • monaurálny

  - s jednoduchým zvukovým záznamom, opak stereofónneho

 • mondénny

  - svetácky, veľkosvetský

 • mondokovac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hovoriť po maďarsky

 • Mondseer

  - polomäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom zo Soľnej komory - Rakúsko

 • monel

  - zliatina niklu s 30 % medi, Monelov kov

 • monéra

  - v 19. storočí zavedené označenie pre bezjadrový jednobunkový organizmus; staroveká vojnová loď s jedným radom vesiel na každej strane

 • monéry

  - jedna z hlavných skupín (ríš) organizmov. Monéra je jednobunková forma života, ktorá nemá jadro ohraničené membránou. Medzi monéry patria baktérie a sinice.

 • moneta

  - zastaralý výraz pre mincu, peniaz

 • monetarizmus

  - ekonomická teória zdôrazňujúca význam peňazí

 • monetárny

  - menový, peňažný

 • mongolismus

  - mongolizmus, vrodená chyba prejavujúca sa poruchou duševného a telesného vývoja (nevhodný názov pre Downovu chorobu)

 • mongolizmus

  - vrodená chyba prejavujúca sa poruchou duševného a telesného vývoja, najmä vrodenou úchylkou vo formovaní obličaja; vrodená mentálna retardácia spôsobená chromozómovou odchýlkou, Downova choroba
  - vrodená chyba prejavujúca sa poruchou duševného a telesného vývoja, najmä vrodenou úchylkou vo formovaní obličaja; vrodená mentálna retardácia spôsobená chromozómovou odchýlkou, Downova choroba

 • mongoloides

  - mongoloidný, podobajúci sa mongolizmu

 • mongoloidný

  - majúci mongolský ráz, mongoloidný výzor

 • monilethrichosis

  - "moniletrichóza, zrohovatenie vlasových vačkov, vlasy sú ""krátke"" a ""trčia"""
  - moniletrichóza, zrohovatenie vlasových vačkov, vlasy sú ''krátke'' a ''trčia'''
  - moniletrichóza, zrohovatenie vlasových vačkov, vlasy sú krátke a trčia

 • Monilia

  - monília, kandida, veľmi rozšírený druh huby, kvasinky

 • moniliasis

  - monilióza, múčnivka, ochorenie vyvolané kvasinkami (Candida albicans)

 • moniliáza

  - ochorenie spôsobené kvasinkami Candida, kandidóza

 • moniliformis

  - moniliformný, podobný múčnivke

 • monilióza

  - ochorenie plodov niektorých ovocných stromov spôsobené hubou Monilia

 • monitor

  - monitor, špeciálny prístroj na sledovanie životne dôležitých funkcií (napr. srdcovú akciu)
  - druh vojnovej hliadkovej lode; televízny obraz na kontrolu príjmu; odpočúvacia stanica; prehľad tlače; obrazovka ako zobrazovacia jednotka počítača; zariadenie na sledovanie dôležitých životných funkcií; detektor žiarenia; otočná prúdnica s veľkým prietokom a prevodovým ovládaním; zariadenie na určovanie alebo nastavenie kmitočtu
  - druh vojnovej hliadkovej lode; televízny obraz na kontrolu príjmu; odpočúvacia stanica; prehľad tlače; obrazovka ako zobrazovacia jednotka počítača; zariadenie na sledovanie dôležitých životných funkcií; detektor žiarenia; otočná prúdnica s veľkým prietokom a prevodovým ovládaním; zariadenie na určovanie alebo nastavenie
  - druh vojnovej hliadkovej lode; televízny obraz na kontrolu príjmu; odpočúvacia stanica; prehľad tlače; obrazovka ako zobrazovacia jednotka počítača; zariadenie na sledovanie dôležitých životných funkcií; detektor žiarenia; otočná prúdnica s veľkým prietoko

 • monitoratio

  - monitorácia, sledovanie pomocou monitoru (srdcový rytmus, dýchanie, krvný tlak)

 • monitoring

  - sledovanie, kontrolovanie

 • monitorovanie

  - pravidelná kontrola stavu pacienta; sledovanie tlače a iných masmédií; sledovanie pohybu kriminálnych živlov a pod.

 • monitorovať

  - sledovať

 • monizmus

  - učenie o jedinom princípe a základe bytia (hmotnom alebo duchovnom)

 • monk

  - orientačné potápanie, plávanie pod vodou podľa mapy

 • mono-

  - prvá časť zložených slov s významom jeden

 • monoaminoxidasis

  - monoaminoxidáza, MAO, enzým rozkladajúci v tkanivách katecholamíny

 • monoandria

  - monandria, jednomužstvo (opak polyandrie), súžitie jednej ženy s jedným mužom

 • monoarticularis

  - monoartikulárny, jednokĺbový, týkajúci sa jedného kĺbu

 • monoblastos

  - monoblast, nezrelý monocyt

 • monobrachia

  - monobrachia, vrodená jednorukosť, vyvinutie len jednej ruky
  - vrodená jednorukosť

 • monobrachius

  - človek s jednou hornou končatinou, rukou
  - človek s jednou rukou

 • monocellularis

  - monocelulárny, jednobunkový, týkajúci sa jednej bunky

 • monocentricus

  - monocentrický, s jedným stredom (centrom)

 • monocephalia

  - monocefália, monocefalus, jedinec s jednou hlavou a dvoma telami

 • monochoriatus

  - majúci jednu klkatú blanu. Gemelli monochoriati jednovaječné dvojčata majúce jednu spoločnú klkatú blanu (vonkajší zárodočný obal)

 • monochromasia

  - monochromázia, monochromatopsia, jednofarebnosť, vnímanie jednej farby, čiastočná farbosleposť

 • monochromatický

  - jednofarebný, monochrómny; majúci len jednu vlnovú dĺžku

 • monochromaticus

  - monochromatický, jednofarebný

 • monochromatopsia

  - schopnosť vidieť len jednu farbu

 • monochromator

  - monochromátor, optický prístroj k získaniu monochromatického svetla o jednej vlnovej dĺžke

 • monochrome monitor

  - jednofarebný monitor, čiernobiely

 • monochrómia

  - jednofarebnosť

 • monocrotia

  - monokrócia, normálny tvar tepovej krivky

 • monocularis

  - monokulárny, jednooký, týkajúci sa jedného oka

 • monocultura

  - "monokultúra, pestovanie jedného druhu organizmu
  - monokultúra, pestovanie jedného druhu organizmu

 • monoculus

  - "monokulus, človek s jedným vidiacim okom

 • monocytoides

  - monocytoidný, monocytu podobná bunka

 • monocytopenia

  - monocytopénia, nedostatok monocytov v krvi

 • monocytopo(i)esis

  - monocytopoéza, vývoj monocytu

 • monocytosis

  - monocytóza, zmnoženie monocytov v krvi

 • monocytóza

  - nadmerné zvýšenie množstva monocytov v krvi

Pozri výraz MON v synonymickom slovníku slovenčiny.