Hľadaný výraz "mod" v Slovníku cudzích slov

nájdených 71 výsledkov (1 strana)

 • MOD

  - Skratka učebného predmetu Modelovanie

 • móda

  - dočasné zjednotenie vkusu, všeobecná obľuba

 • modalita

  - spôsob diania, bytia, prevádzanie; okolnosti, možnosti, podmienky diania alebo činnosti; stupeň istoty nejakého súdu; uplatňovanie postoja hovoriaceho vo výpovedi, modálnosť; v hudbe spôsob skladby založený na inom ako dur-molovom systéme

 • modálny

  - spôsobový, účelový

 • mode

  - spôsob, režim, forma

 • model

  - vzor, príklad, predloha; návrh konštrukcie alebo výrobku v zmenšenom meradle; podklad pre zlievarenskú formu

 • modelácia

  - plastické formovanie povrchu, tvar, forma

 • modeling

  - predvádzanie modelov, práca modeliek; modelovanie

 • Modem

  - Zariadenie na prenos informácii pomocou počítača a telefónnej linky.
  - menič dátového signálu na modulovaný a naopak, zariadenie na prenos dát po telefóne

 • moder

  - humusová alebo listová drvina tvoriaca prechod k vlastnému humusu; prechodná forma humusu bez úplnej humifikácie

 • moderabilis

  - mierny

 • moderácia

  - miernosť, umiernenosť; zmiernenie; spomaľovanie neutrónov prostredníctvom moderátorov

 • moderans

  - mierniaci, riadiaci, ovládajúci

 • moderate

  - umiernene, s mierou

 • moderatio

  - umiernenosť, miernenie, ovládanie sa

 • moderato

  - v hudbe: mierne, pokojne, umiernene

 • moderator

  - usmerňovač, látka brzdiaca reťazovú reakciu absorpciou neutrónov
  - sprievodca televíznym alebo rozhlasovým programom, konferenciér

 • moderatus

  - umiernený, mierny, zachovávajúci mieru

 • moderna

  - súdobé umenie; formalistický a subjektivistický smer európskeho umenia z konca 19. storočia; v hudbe smer od konca 19. storočia

 • modernista

  - propagátor moderných názorov; stúpenec modernizmu

 • modernizácia

  - vylepšovanie, prispôsobenie súčasným nárokom a požiadavkám, inovácia

 • modernus

  - moderný, nový

 • moderný

  - súdobý, súčasný, zodpovedajúci súčasnému vkusu a záľube

 • moderovať

  - mierniť, zmierňovať, obmedzovať

 • modestia

  - umiernenosť, kázeň

 • modestný

  - skromný, zdržanlivý, mierny

 • modice

  - mierne

 • modicus

  - mierny, primeraný

 • modificatio

  - modifikácia, úprava, prispôsobenie sa vonkajším vplyvom

 • modification

  - zmena, úprava, pozmeňovať, meniť

 • modifikácia

  - pozmenenie, úprava, prispôsobenie; zmena organizmu v medziach bežného vývoja

 • modifikátor

  - látka regulujúca priebeh polymerácie

 • modiolus

  - kužeľovitá os slimáka kostného labyrintu vo vnútornom uchu

 • modistka

  - žena zhotovujúca klobúky

 • modliak

  - v bansko-štiavnickom nárečí - drevený valach do betlehema

 • modrec

  - v šarišskom nárečí - modrieť

 • modul

  - hodnota, veličina, miera; absolútna hodnota komplexného čísla; súčasť elektronického zariadenia zvláštnej konštrukcie; pomocné zariadenie so zvláštnym účelom; konštrukčný prvok; pomerná jednotka určujúca pomery v kompozícii

 • modulácia

  - formovanie, obmieňanie, zmena, prechod; periodická zmena kmitočtu tzv. nosnej vysokofrekvenčnej vlny; trvalý prechod z jednej tóniny do druhej

 • modularita

  - skladobnosť, zostaviteľnosť

 • modulátor

  - funkčná jednotka prevádzajúca signál na modulovaný signál vhodný na prenos

 • modulus

  - miera, merítko

 • modus

  - "spôsob, pravidlo
  - spôsob, druh, miera; slovesný spôsob; stupnica s iným usporiadaním ako dur-moll; stredoveká stupnica; v matematike stredná hodnota štatistického súboru
  - spôsob, pravidlo

 • modus operandi

  - spôsob prevedenia, podnikanie, realizácia

 • modus vivendi

  - dočasná zmluvná úprava vzťahov medzi dvomi suverénnymi štátmi, najčastejšie medzi daným štátom a Vatikánom; spôsob spolužitia, životný štýl

 • modylion

  - ozdobná podpera pod rímsou

 • démodé

  - vyšlý z módy, staromódny, nemoderný

Pozri výraz MOD v synonymickom slovníku slovenčiny.