Hľadaný výraz "min" v Slovníku cudzích slov

nájdených 68 výsledkov (1 strana)

 • MIN

  - Skratka učebného predmetu Meranie v informačných technológiach

 • min.

  - skratka pre minútu

 • mína

  - podzemné alebo podvodné výbušné teleso; podzemná chodba, baňa

 • MINAG

  - vo Francúzsku, skratka pre Ministére de l´Agriculture - Ministerstvo poľnohospodárstva a rybárstva

 • minaret

  - štíhla veža pri islamskej modlitebni

 • MINAS

  - v Holandsku, skratka pre Mineralen Aangifte Systeem - Systém hodnotenia minerálnych látok

 • mincir

  - v šarišskom nárečí - ručná závesná váha

 • minér

  - robotník pracujúci s výbušninami na stavbe tunelov, podzemných chodieb a pod.

 • minerál

  - nerast, anorganická prírodnina; štrukturálne homogénna látka vytvorená prírodným procesom

 • minerale

  - minerál, nerastná látka

 • minerálie

  - nerastné látky

 • mineralisatio

  - mineralizácia, proces, pri ktorom sa z látok organických stávajú látky anorganické

 • mineralizácia

  - premena mŕtvej organickej hmoty na anorganickú; rozklad organických látok na anorganické prostredníctvom mikroorganizmov

 • mineralizovať

  - rozložiť organické látky na anorganické

 • mineralóg

  - odborník v mineralógii

 • mineralógia

  - veda o nerastoch, ich výskyte, vlastnostiach a premenách

 • mineralokortikoid

  - steroidný hormón kôry nadobličky, ktorý ovplyvňuje hladiny anorganických iónov v krvi

 • minestra

  - talianska ryžová polievka s mäsom a zeleninou

 • mini-

  - prvá časť zložených slov s významom malý, krátky, drobný

 • miniatúra

  - drobná kresba v starých knihách; obraz malého formátu, drobnomaľba; zdrobnelina, zmenšenina, drobný predmet

 • miniaturizácia

  - zmenšovanie súčiastok, najmä v elektronike, pri plnom zachovaní ich vlastností a funkcií

 • miniatúrny

  - malý, zdrobnený, zmenšený

 • miniheparinisatio

  - miniheparinizácia, podávanie malých dávok heparínu (napr. pred operáciou, ako prevencia vzniku hlbokej flebotrombózy dolných končatín)

 • minimalis

  - minimálny, najmenší

 • minimalizmus

  - druh abstraktného maliarstva v 50. rokoch 20. storočia; v hudbe štýl založený na exotických nástrojoch a etnických postupoch

 • minimalizovať

  - stanoviť najmenšiu mieru alebo množstvo niečoho; znížiť na najmenšiu mieru; znižovať význam niečoho

 • minimálny

  - krajne malý, najmenší, nepatrný

 • minimax

  - ručný hasiaci prístroj

 • minimum

  - najmenšie možné množstvo, dávka
  - najmenšia miera alebo množstvo; najmenšia hodnota, najmenšia časť

 • minimus

  - najmenší

 • minister

  - člen vlády

 • minister bez portfej

  - bez určenia rezortnej pracovnej náplne, titulárny minister, tzv. minister bez kresla

 • miništrant

  - laický pomocník katolíckeho kňaza pri obrade alebo bohoslužbe

 • mínium

  - oranžový až jasnočervený pigment, súčasť antikoróznych náterov

 • mink

  - norka americká, cenná kožušina

 • minnesang

  - stredoveká milostná dvorská a rytierska poézia v Nemecku v 12. – 14. storočí
  - stredoveká milostná dvorská a rytierska poézia v Nemecku v 12. - 14. storočí

 • minnesänger

  - stredoveký potulný spevák minnesangov

 • minojské písmo

  - čiastočne rozlúštené písmo pôvodných obyvateľov starovekej Kréty

 • minor

  - menší, druhoradý

 • minorát

  - feudálne nástupnické právo najmladšieho člena šľachtického rodu

 • minorita

  - menšina

 • minoritný

  - menšinový

 • minorum gentium

  - latinsky: nižšieho rádu; vo feudalizme označenie šľachtických rodov nedávno povýšených, na rozdiel od tzv. Rodovej, teda starej šľachty

 • minstrel

  - hlavný chrám, dóm, katedrála

 • minuciózny

  - maličký, drobný, presný, úzkostlivý, puntičkársky, veľmi podrobný

 • mínus

  - nedostatok, chyba; menej, bez; odpočítané; znamienko odčítania alebo záporu (-)

 • mínuska

  - písmeno malej abecedy, minuskula

 • minuskula

  - malé písmo

 • minúta

  - jednotka času, 60 sekúnd; šesťdesiatina uhla, jednotka oblúkového stupňa; okamih, chvíľka

 • džmin

  - v spišskom nárečí - drobec

Pozri výraz MIN v synonymickom slovníku slovenčiny.