Hľadaný výraz "mia" v Slovníku cudzích slov

nájdených 222 výsledkov (2 strán)

 • MIA

  - USA, Miami / Miami International Airport - skratka pre letisko

 • miad

  - v spišskom-šarišskom nárečí - med

 • miasma

  - znečištenie vzduchu škodlivými látkami

 • miazmus, miazma

  - znečisťovanie ovzdušia škodlivými látkami; nákaza z vdychovaných výparov

 • -emia, -émia

  - druhá časť zložených člov s významom krv, látky obsiahnuté v krvi

 • acetonémia

  - prítomnosť acetónu v krvi

 • adenotómia

  - chirurgické odstránenie zdurenej hltanovej mandle

 • adnexotómia

  - chirurgické odstránenie adnexov maternice

 • adrenalektómia

  - chirurgické odstránenie nadobličky

 • adrenalinémia

  - nárast hladiny adrenalínu v krvi

 • aeronómia

  - náuka o horných vrstvách astmosféry so silnou disociáciou a ionizáciou

 • afémia

  - strata schopnosti hovoriť bez straty schopnosti prijímať zvukové vnemy

 • agrochémia

  - náuka o používaní chemických prostriedkov v rastlinnej výrobe

 • agronómia

  - súhrn teoretických a praktických poznatkov o rastlinnej poľnohospodárskej výrobe

 • akadémia

  - starogrécka škola žiakov a nasledovníkov filozofa Platóna; vedecké, školské, umelecké a osvetové zariadenie vyššieho typu; verejné vystúpenie s umeleckým programom

 • akrotómia

  - štiepenie vrcholu listu

 • alchýmia

  - stredoveká primitívna až špekulatívna chémia, pokusy o výrobu zlata z menejcenných kovov

 • aleukémia

  - chorobný nedostatok bielych krviniek

 • anatómia

  - náuka o stavbe a zložení tela živých organizmov; rozdelenie, členenie

 • anémia

  - málokrvnosť, chudokrvnosť, nedostatok červených krviniek v krvi

 • anoxémia

  - nedostatok kyslíka v krvi

 • antinómia

  - rozpor medzi dvomi správnymi názormi, ktoré sa však navzájom vylučujú, protiklad, paradox

 • antonýmia

  - jav, keď slová majú opačný, protikladný význam

 • apendektómia

  - chirurgické odstránenie slepého čreva

 • apendoktómia

  - chirurgické vybratie apendixu, slepého čreva

 • apikotómia

  - vybranie zubného koreňa

 • astrochémia

  - náuka o chemickom zložení nebeských telies

 • astronómia

  - veda o vesmíre a vesmírnych telesách, hvezdárstvo

 • astronómia praktická

  - zaoberá sa astronomickými prístrojmi a pozorovaním nebeských telies

 • autonómia

  - samospráva, možnosť určitej skupiny obyvateľstva, najmä národnostnej menšiny, samostatne riešiť svoje záležitosti v rámci štátu

 • bakteriémia

  - prítomnosť rôznych baktérií v krvi

 • biochémia

  - vedný odbor zaoberajúci sa chemickým zložením organizmov a procesmi v nich prebiehajúcimi
  - biochémia, vedný obor zaoberajúci sa pochodmi látkovej premeny, účinkami hormónov, enzýmami a pod.

 • blasfémia

  - rúhanie, zosmiešňovanie, verejné urážanie

 • bulímia

  - žravosť, chorobná chuť do jedla
  - chorobná chuť do jedla, prejedanie sa

 • cekostómia

  - chirurgické vyvedenie slepého čreva z tela

 • celiotómia

  - chirurgický rez brucha

 • chlorémia

  - hladina chloridov v krvi

 • cholecystektómia

  - chirurgické odstránenie žlčníka

 • cholesterolémia

  - hladina cholesterolu v krvi

 • cyklotýmia

  - duševná porucha, časté striedanie veselosti a depresie

 • cystektómia

  - chirurgické odstránenie močového mechúra

 • ekonómia

  - hospodárstvo; hospodárnosť, úspornosť, dobré hospodárenie

 • ektómia

  - vybratie, vyrezanie lekárom

 • elektrochémia

  - náuka o prebiehajúcich chemických reakciách vo vzťahu k premenám chemickej a elektrickej energie

 • embolektómia

  - chirurgické odstránenie embolu

 • eukómia

  - strom s kaučukovou látkou, pôvodom z Číny

 • eutýmia

  - duševný pokoj, vyrovnanosť, pohoda

 • flebotómia

  - chirurgické otvorenie žily

 • fotochémia

  - odbor zaoberajúci sa pôsobením svetla na priebeh chemických reakcií

 • fytochémia

  - náuka o chemickom zložení rastlín a chemických procesoch v nich

 • fytotómia

  - náuka o vnútornej stavbe rastlín

 • fyziognómia

  - výraz obličaja; vzhľad, tvárnosť

 • gastrektómia

  - chirurgické odstránenie celého žalúdka
  - chirurgické odstránenie žalúdka

 • gastronómia

  - náuka o labužníctve a kuchárskom umení

 • geobiochémia

  - náuka o vzťahoch živých organizmov a nerastného prostredia

 • geochémia

  - odbor študujúci zákonitosti rozšírenia chemických prvkov v Zemi a chemické aspekty geologických procesov v Zemi

 • glykémia

  - hladina cukru v krvi

 • gonadektómia

  - chirurgické odstránenie pohlavných žliaz

 • heteronýmia

  - pomenovanie rodových dvojíc slovami vytvorenými z rôznych slovných základov

 • homonýmia, homonymita

  - súzvučnosť slov rôzneho významu

 • hydrémia

  - štandardné množstvo vody v krvnej plazme

 • hydrochémia

  - náuka o chemických vlastnostiach vody

 • hydrogeochémia

  - náuka o chemických prvkoch a zlúčeninách v hydrosfére, súčasť geológie

 • hyperbilirubinémia

  - zvýšená hladina bilirubínu (žlčového farbiva) v krvi

 • hypercholesterolémia

  - zvýšená koncentrácia cholesterolu v krvi

 • hyperémia

  - prekrvenie, zvýšené množstvo krvi v orgáne alebo v tkanive

 • hyperglykémia

  - zvýšená koncentrácia cukru (glukózy) v krvi
  - zvýšená hladina cukru v krvi

 • hyperlipémia

  - zvýšené množstvo tukov v krvi

 • hyperlipidémia

  - zmnoženie lipidov v krvi

 • hyperurikémia

  - zvýšená hladina kyseliny močovej

 • hypoglykémia

  - znížená hladina cukru (glukózy) v krvi
  - znížené množstvo cukru v krvi

 • hypokalémia

  - znížená hladina draslíka v krvi

 • hypolipémia

  - znížené množstvo tukov v krvi

 • hypovolémia

  - zníženie celkového množstva krvi

 • hypoxémia

  - znížená koncentrácia kyslíka v krvi

 • hysterektómia

  - chirurgické odstránenie celej maternice
  - chirurgické odstránenie maternice

 • hysterotómia

  - chirurgické otvorenie maternice
  - chirurgické otvorenie dutiny maternice

 • iatrochémia

  - smer v lekárstve 17. a 18. storočia vysvetľujúci životné pochody v organizme chemickými dejmi

 • ileostómia

  - umelý vývod tenkého čreva brušnou stenou

 • infámia

  - hanebnosť, podlosť, pohana, potupa

 • Ischémia

  - stav, keď určitá časť organizmu nedostáva také množstvo kyslíka (krvi), ktoré je potrebné na jej normálnu funkciu
  - miestna nedokrvenosť orgánov alebo tkanív

 • kalcémia

  - hladina vápnika v krvi
  - štandardná hladina vápnika v krvi

 • kalcinémia

  - hladina vápnika v krvi

 • kalémia

  - hladina draslíka v krvi

 • kardiotómia

  - chirurgické rozšírenie priechodu pažeráka do žalúdka

 • katadrómia

  - sťahovanie rýb z riek alebo jazier do mora

 • katatýmia

  - pôsobením emócií spôsobené skreslenie obsahu vedomia, názorov alebo úsudku

 • kelotómia

  - operácia prietrže, kýly

 • ketonémia

  - hladina ketolátok v krvi

 • koksochémia

  - spracovanie koksu

 • kolektómia

  - chirurgické odstránenie časti hrubého čreva

 • kolostómia

  - umelý vývod hrubého čreva brušnou stenou navonok

 • kolpohysterektómia

  - chirurgické odstránenie maternice cez pošvu

 • koniotómia

  - rozrezanie priedušnice pri dusení

 • kozmochémia

  - náuka o chemických procesoch vo vesmíre

 • kozmonómia

  - náuka o zákonoch vesmíru

 • kranioektómia

  - chirurgické otvorenie lebky

 • kraniotómia

  - operatívne otvorenie lebky

 • labyrintektonómia

  - chirurgické odstránenie labyrintu z vnútorného ucha

 • laparotómia

  - otvorenie brušnej dutiny
  - chirurgické otvorenie brušnej dutiny

 • laryngektómia

  - chirurgické odstránenie hrtana, preťatie hrtana

 • leukémia

  - nádorové bujnenie bielych krviniek
  - bielokrvnosť, zhubné ochorenie krvi, leukóza

 • leukotómia

  - chirurgické odstránenie nervových spojov čelných lalokov od ostatných častí mozgu, lobotómia

 • lipémia

  - hladina lipidov v krvi

 • litocystotómia

  - chirurgické otvorenie močového mechúra a odstránenie močových kameňov

Pozri výraz MIA v synonymickom slovníku slovenčiny.