Hľadaný výraz "me" v Slovníku cudzích slov

nájdených 1520 výsledkov (13 strán)

 • ME

  - Čiernohorská republika, skrátený názov Čierna Hora. Skratka štátu.
  - V rómštine - Ja

 • Me

  - V rómštine - Ja

 • Me džanav

  - V rómštine - Ja viem

 • Me nadžanav

  - V rómštine - Ja neviem

 • Me phenav

  - V rómštine - Ja hovorím

 • MEA

  - Skratka učebného predmetu Mechanizácia

 • Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa

  - latinský výrok: moja vina, moja vina, moja najväčšia vina; od 11. storočia súčasť katolíckej formuly priznania a pokánia pri všeobecnej spovedi na začiatku omše

 • meander

  - ornament z pravouhlej lomenej čiary; meandre = pravidelné zákruty rieky

 • measure

  - mierka, meradlo

 • meato(r)rhaphia

  - meatorafia, chirurgické zošitie poškodeného priechodu

 • meatometron

  - meatometer, prístroj k meraniu veľkosti otvora (napr. ústia močovej trubice)

 • meatoobturator

  - meatoobturátor, tuhá dostička s otvormi, vkládaná do nosohltana pri širokom ráštepe podnebia

 • meatoscopia

  - meatoskopia, vyšetrovanie priechodu, zvlášť močovej trubice

 • meatoscopos

  - meatoskop, prístroj k vyšetrovaniu priechodu, zvlášť močovej trubice

 • meatostenosis

  - meatostenóza, zúženie priechodu, zúženie vonkajšieho ústia (močovej trubice)

 • meatotomia

  - meatotómia, chirurgické rozšírenie priechodu, zvlášť močovej trubice

 • meatus

  - chodba, priechod. Meatus acusticus externus vonkajší zvukovod ucha. Meatus acusticus internus vnútorný zvukovod. Meatus nasi nosový priechod

 • MEB

  - Skratka učebného predmetu Metodický postup hlavnej špecializácie - pravidlá

 • mebeľ

  - v spišskom nárečí - nábytok

 • MEC

  - Skratka učebného predmetu Mechanika

 • mečbol, matchball

  - posledná, konečná lopta v stretnutí

 • mecenáš

  - bohatý podporovateľ vedy a umenia

 • mech

  - v spišskom nárečí - vrece
  - v trnavskom nárečí - vrece

 • mechanicus

  - mechanický, technický, remeselný

 • mechanika

  - náuka o rovnováhe a pohybe telies; oblasť prírodných vied, ktorá sa zaoberá zákonmi pokoja a pohybu telies a tekutín; strojníctvo

 • mechanismus

  - mechanizmus, ustálená sústava úkonov, javov, ustálený zmechanizovaný postup

 • mechanizácia

  - zavádzanie strojovej výroby, nahrádzanie ručnej práce strojovou

 • mechanizmus

  - stroj; zariadenie na prenášanie pohybu; ustálený, strojový postup

 • mechanofóbia

  - chorobný strach z mechanizácie a automatizácie, zo strojov vôbec

 • mechanonarcosis

  - mechanonarkóza, mechanická narkóza, strata vedomia vyvolaná mechanickým pôsobením (napr. otras mozgu)

 • mechanoreceptor

  - mechanoreceptor, senzor na mechanické podnety, dotyk, tlak, ťah, pohyb

 • mechanotherapia

  - mechanoterapia, liečenie cvičením na rôznych mechanických prístrojoch

 • mechir

  - v šarišskom nárečí - mechúr, pľuzgier

 • mechki

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mäkký

 • meckelectomia

  - chirurgické vybratie Meckelovho ganglia, divertikula

 • mecocephalia

  - mekocefália, nadmerne dlhá hlava

 • mecometron

  - mekometer, prístroj k meraniu dĺžky novorodencov

 • meconialis

  - mekóniový, týkajúci sa mekónia

 • meconiorrhoea

  - mekoniorea, nadmerné vylučovanie smolky (prvej stolice novorodenca)

 • meconismus

  - mekonizmus, pomalá otrava ópiom

 • meconium

  - "mekónium, starý názov pre ópium (šťava z maku)
  - mekónium, starý názov pre ópium (šťava z maku)

 • MED

  - Skratka učebného predmetu Meranie a diagnostika

 • medaila

  - pamätný odznak, vyznamenanie; pamätný peniaz

 • medailón

  - oválny prívesok k náhrdelníku, najčastejšie s rytinou alebo vyobrazením; reliéfová výzdoba pomníka alebo priečelia budovy, spravidla oválna alebo kruhová; umelecky spracovaný slovný alebo obrazový portrét života a diela významnej osobnosti

 • media

  - stredná
  - masovokomunikačné prostriedky (televízia, rozhlas, tlač, internet a pod.)

 • mediácia

  - sprostredkovanie

 • medialis

  - mediálny, stredný, ležiaci smerom ku stredovej rovine tela

 • medializácia

  - zverejňovanie, poskytnutie publicity v masovokomunikačných prostriedkoch

 • mediálne

  - stredný, nachádzajúci sa smerom k stredovej rovine tela

 • mediálny

  - stredný, stredový, tiahnuci ku stredu; týkajúci sa médií (televízia, rozhlas, tlač a pod.)

 • medián

  - aritmetický priemer dvoch stredných hodnôt štatistických súborov; špiritista, vyvolávač duchov

 • medianus

  - stredný, v stredu ležiaci

 • mediasclerosis

  - mediaskleróza, ložiskové stvrdnutie strednej vrstvy cievy

 • mediastinalis

  - mediastinálny, medzihrudný

 • mediastinálny

  - medzipľúcny

 • mediastinitída

  - zápal mediastina

 • mediastinitis

  - mediastinitída, zápal medzihrudia

 • mediastinographia

  - mediastinografia, zobrazenie medzihrudného priestoru rontgenom

 • mediastinopericardialis

  - mediastinoperikardiálny, týkajúci sa medzihrudia a osrdcovníka

 • mediastinopericarditis

  - mediastinoperikarditída, zápal osrdcovníka a medzihrudia

 • mediastinopleuralis

  - mediastinopleurálny, týkajúci sa medzihrudia a pohrudnice

 • mediastinoscopia

  - mediastinoskopia, vyšetrovanie medzihrudia zrakom pomocou zvláštneho prístroja

 • mediastinotomia

  - mediastinotómia, chirurgické otvorenie medzihrudného priestoru

Pozri výraz ME v synonymickom slovníku slovenčiny.