Hľadaný výraz "man" v Slovníku cudzích slov

nájdených 177 výsledkov (2 strán)

 • MAN

  - Skratka učebného predmetu Manažérstvo
  - za feudalizmu nevoľník, vazal

 • Man hin

  - V rómštine - Ja mám

 • Man nane

  - V rómštine - Ja nemám

 • mana

  - pokrm zázračne poskytnutý Izraelitom na púšti, božský pokrm; veľmi lahodný a posiľujúci pokrm; melanézska mýtická predstava nadprirodzenej sily bohov, niektorých ľudí a predmetov

 • management

  - riadenie, riadiaci

 • manat

  - základná menová jednotka v Azerbajdžáne

 • manažér

  - prevádzkar, riadiaci pracovník; profesionálny organizátor umeleckých alebo športových podujatí

 • mančaft

  - slangový výraz pre mužstvo, kolektív, tím

 • mancando

  - v hudbe: do stratena, zoslabovane, s ubúdajúcou silou

 • Manchego

  - tvrdý syr z ovčieho mlieka, s obsahom tuku 50%. Pôvodom zo Španielska

 • mancipácia

  - prevod vlastníctva hnuteľnej veci z ruky do ruky pred svedkami

 • mandala

  - magický kruh, symbolický útvar budhizmu

 • mandant

  - poverovateľ, zmocniteľ, príkazca, osoba vydávajúca príkaz alebo poverenie k zastupovaniu

 • mandarín

  - vysoký čínsky cisársky hodnostár

 • mandarínka

  - citrusový plod s chuťou podobnou chuti pomarančov

 • mandát

  - splnomocnenie, príkaz, poverenie; funkcia člena zastupiteľského zboru (napr. parlamentu)

 • mandatár

  - zmocnenec; osoba, ktorá dostala poverenie k zastupovaniu

 • mandatum

  - príkaz, zmluva

 • mandelinka

  - hovorový názov pásavky zemiakovej, drobného bylinožravého chrobáka

 • mandibula

  - dolná čeľusť, sánka
  - dolná čeľusť vtákov, obojživelníkov a cicavcov; hryzadlá hmyzu

 • mandibularis

  - mandibulárny, k dolnej čeľusti patriaci

 • mandibulectomia

  - mandibulektómia, chirurgické vybratie (časti) dolnej čeľuste

 • mandibulofacialis

  - mandibulofaciálny, týkajúci sa dolnej čeľuste a tváre

 • mandibulopharyngeus

  - mandibulofaryngeálny, týkajúci sa dolnej čeľuste a hltana

 • mandibulotomia

  - mandibulotómia, chirurgické preťatie dolnej čeľuste

 • mandľovník

  - strom s jedlými plodmi

 • mandolína

  - brnkací strunový hudobný nástroj

 • mandolinka

  - v šarišskom nárečí - pásavka zemiaková
  - v šarišskom nárečí - pásavka

 • mandragora

  - juhoeurópska rastlina s koreňom pripomínajúcim ľudské telo, ktorej v stredoveku pripisovali magické účinky

 • mandril

  - druh africkej opice, mačiak

 • mandrin

  - mandrén, pátracia ihla, kovová tyčinka, drôtik k čišteniu alebo zajisteniu priechodnosti kanýl, injekčných ihiel apod.

 • manducatio

  - žuvanie, hryzenie

 • maňebre

  - v šarišskom nárečí - vojenske cvičenie zálohy

 • manekýnka

  - predvádzačka odevov na módnych prehliadkach, modelka

 • manéver

  - úhybný pohyb, predstierané konanie

 • manévre

  - vojenské cvičenie s bojovými podmienkami

 • manéž

  - kruhová cirkusová aréna; krytá vojenská jazdiareň

 • mangabej

  - druh africkej opice

 • mangalica

  - tradičné plemeno ošípanej, ktorá žije podobným spôsobom ako divé svine

 • mangán

  - ťažký kov, značka Mn

 • manganan

  - zliatina medi, niklu a mangánu

 • manganit

  - vodnatý oxid mangánu, čierny nerast obsahujúci mangán

 • Mangav tut

  - V rómštine - Prosím ťa

 • mango, mangovník

  - dužinatá tropická drevina žltej farby s chutnými sladkými plodmi

 • mangold

  - listová zelenina, cvikla

 • mangrove

  - tropický porast bahnomilných rastlín na pobreží

 • mangusta

  - mačke podobná drobná africká šelma

 • mania

  - mánia, druh psychickej poruchy, charakteristický eufóriou, vzrušenou náladou, zvýšeným sebavedomím, aktivitou, poruchou spánku, zlou koncentráciou a chybnými úsudkami
  - druhá časť zložených slov s významom značné, chorobné zaujatie
  - vášeň, vášnivá zaujatosť, vášnivá náklonnosť; druh duševnej choroby, zúrivosť

 • maniacus

  - maniakálny, mánický, zbesilý

 • maniak

  - šialenec; človek trpiaci utkvelou predstavou

 • manica

  - rukáv, puto

 • manicheizmus

  - asketické náboženské učenie Peržana Maniho z 3. storočia n. l.

 • maniéra

  - bezduchý zabehnutý spôsob tvorby; spoločenské vystupovanie, spôsoby, chovanie

 • maniére

  - zvyky, ustálené spôsoby práce alebo konania; vyumelkovaný, nevýrazný umelecký prejav; spoločenské chovanie, spôsoby

 • maniérizmus

  - umelecká tvorba založená na maniére; slohové obdobie medzi renesanciou a barokom

 • manifest

  - slávnostné verejné prehlásenie; dôležitý politický alebo spoločenský program, prevolanie

 • manifestácia

  - verejný prejav; masové vystúpenie

 • manifestačný

  - zjavný, zrejmý, zretelný

 • manifestatio

  - manifestácia, vyznačenie, prejavenie sa

 • manifestný

  - zjavný, viditeľný, badateľný

 • manifestný heterozygot

  - žena, ktorá je heterozygotná pre X-viazanú chorobu, ale vzhľadom na náhodnú inaktiváciu chromozómu X znak sa u nej manifestuje približne v rovnakom stupni závažnosti, ako u postihnutého hemizygotného muža.

 • manifestus

  - zrejmý, zjavný, so zjavnými prejavmi

 • manikúra

  - odborné ošetrenie rúk, najmä nechtov

 • maniodepresia

  - chorobné stavy úplnej otupelosti z utkvelých predstáv

 • mániodepresívny

  - charakterizovaný striedaním manických a depresívnych fáz

 • maniok

  - rastlina tropickej Ameriky pestovaná pre koreňové hľuzy obsahujúce škrob, múka z týchto hľúz, kassava

 • maniomelancholia

  - mániomelanchólia, ochorenie charakterizované striedavým priebehom fázy depresívnej a mánickej (maniodepresívna psychóza)

 • manipul

  - starorímsky vojenský oddiel, tretina starorímskej kohorty; súčasť omšového rúcha, ozdobný látkový pás nosený na ľavom predlaktí

 • manipulácia

  - zaobchádzanie s niečím; postup tvorby alebo výroby; úprava tovaru; jednanie, najmä nečestné

 • manipularis

  - manipulačný, upravujúci, zachádzajúci s niečím

 • manipulatio

  - "manipulácia, zachádzanie s niečím, zrejme odborné, zložité
  - manipulácia, zachádzanie s niečím, zrejme odborné, zložité

 • manipulátor

  - človek niečím alebo niekým manipujúci; stroj, ktorého mechanizmus sa skladá spravidla zo segmentov vzájomne spojených kĺbmi alebo posuvnými mechanizmami na uchytenie a pohyb predmetov

 • manipulus

  - hrsť, snop, zväzok

 • maniri

  - v šarišskom nárečí - maniere,zlozvyky

 • manit, manitol

  - alkoholický cukor v rastlinách

 • manitou, manitu

  - pôvodne zázračná sila, neskôr boh Indiánov v Severnej Amerike

 • manko

  - úbytok, strata, schodok, rozdiel medzi účtovnými údajmi a skutočným stavom

 • mannitolum

  - manitol, cukorný alkohol

 • mano-

  - prvá časť zložených slov s významom tlak, tlakový

 • maňoga

  - v šarišskom nárečí - ľavá ruka

Pozri výraz MAN v synonymickom slovníku slovenčiny.