Hľadaný výraz "makro" v Slovníku cudzích slov

nájdených 39 výsledkov (1 strana)

 • makro

  - používateľsky definovaná funkcia v programe, môže ju tvoriť postupnosť bežne v programe prístupných funkcií alebo program vytvorený nástrojmi v programe, v aplikáciách MS Office je takýmto nástrojom Visual Basic

 • makro-

  - prvá časť zložených slov s významom veľký, veľmi, dlhý, vysoký; vo výpočtovej technike množina inštrukcií spúšťaná zadaním jediného príkazu

 • makroanalýza

  - chemická analýza vzoriek s hmotnosťou nad 0,1 g

 • makrobiotika

  - náuka o zdravom živote na základe správnej životosprávy s vylúčením mäsa a iných druhov potravín
  - spôsob diétnej výživy prírodnými potravinami

 • makrocefália

  - neúmerne veľká hlava

 • makrocheiria

  - neúmerne veľké ruky

 • makrocia

  - nadmerne veľké uši

 • makrocyt

  - väčšia červená krvinka

 • makrodefinícia

  - vo výpočtovej technike popis postupnosti inštrukcií nahrádzajúcich pri preklade makroinštrukciu

 • makrodóma

  - v mineralógii pravoľavý strechan

 • makrodoncia

  - nadmerne veľké zuby

 • makroedafón

  - iný názov makrofauny tvorenej väčšími živočíchmi, ktoré sú súčasťou pôdneho spoločenstva

 • makroekonómia

  - teória skúmajúca chovanie ekonomiky ako celku

 • makroelement

  - biogénny prvok, ktorý sa v živých organizmoch nachádza vo väčších množstvách

 • makrofagocytóza

  - schopnosť buniek pohlcovať väčšie častice

 • makrofauna

  - iný názov makroedafónu, súboru väčších živočíchov do veľkosti 10 mm žijúcich v pôde

 • makroflóra

  - vegetácia normálnych rozmerov

 • makrofyzika

  - náuka o objektoch pozorovateľných voľným okom, odbor fyziky

 • makrogenerátor

  - vo výpočtovej technike prekladač makroinštrukcií

 • makrognatia

  - zväčšená brada, nadmerne veľká brada

 • makrografia

  - chorobné písanie veľkými písmenami

 • makroinštrukcia

  - vo výpočtovej technike inštrukcia, ktorá je pri preklade nahradená vopred stanovenou postupnosťou inštrukcií rovnakého zdrojového jazyka

 • makroklíma

  - podnebné vlastnosti veľkej zemepisnej oblasti

 • makroklimatológia

  - výskum makroklímy

 • makrokozmos

  - vesmír, hviezdny svet; svet ako celok

 • makrokryštalický

  - zložený z veľkých kryštálov

 • makromélia

  - neúmerne veľké ruky alebo nohy, končatiny

 • makromolekula

  - molekula polymérnych látok reťazovitého typu tvorená tisíckami až miliónmi atómov

 • makromolekulárna chémia

  - náuka o vzniku, vlastnostiach a správaní makromolekulárnych látok

 • makroorganizmus

  - organizmus viditeľný voľným okom

 • makropaleontológia

  - výskum väčších skamenenín, súčasť paleontológie

 • makroparazit

  - parazit viditeľný voľným okom

 • makroplanktón

  - planktón zložený z väčších živočíchov

 • makropsia

  - zraková porucha, pri ktorej postihnutý vidí predmety väčšie ako v skutočnosti sú

 • makroseizmika

  - výskum zemetrasení priamym pozorovaním bez prístrojov, odbor seizmiky

 • makroskopický

  - viditeľný, pozorovateľný voľným okom

Pozri výraz MAKRO v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: kse, r, rdd, ssy, pcy, ekl, vis, typ, rki, huf, erz, cdr, leb, kzm, žrď