Hľadaný výraz "magn" v Slovníku cudzích slov

nájdených 52 výsledkov (1 strana)

 • magna charta

  - časté označenie listín upravujúcich základné štátne a občianskoprávne otázky

 • Magna charta libertatum

  - Veľká listina slobôd, prehlásenie, ktoré si vymohla na anglickom kráľovi Jánovi Bezzemkovi v roku 1215 šľachta a duchovenstvo, zaručovala šľachte základné slobody voči panovníkovi

 • magnát

  - stredoveký príslušník bohatej pozemkovej šľachty v Uhorsku a Poľsku; boháč, majiteľ veľkého finančného, pozemkového alebo priemyselného majetku

 • magnet

  - teleso priťahujúce železo; feromagnetické teleso; čo alebo kto priťahuje a vábi

 • magnetická deviácia

  - výchylka kompasovej magnetky zo smeru magnetického poludníka

 • magnetická látka

  - magnetikum

 • magnetické pole

  - priestor, kde sa prejavuje magnetické pôsobenie Zeme

 • magnetický

  - týkajúci sa magnetu, majúci vlastnosti magnetu; príťažlivý, lákavý

 • magnetikum

  - látka ovplyvňujúca magnetické pole

 • magnetit

  - silne magnetický minerál, najbohatšia ruda železa, magnetovec

 • magnetizácia

  - proces prebiehajúci v látkach pôsobením magnetického poľa

 • magnetizmus

  - vzájomné pôsobenie látky a magnetického poľa

 • magnetka

  - magnetická ihla, ľahký magnet, ktorý sa vo vodorovnej polohe voľne otáča a slúži ako strelka kompasu

 • magnetobiológia

  - náuka o vplyvoch magnetického poľa na živé organizmy

 • magnetochémia

  - náuka o vzťahoch medzi chemickými a magnetickými vlastnosťami látok

 • magnetofón

  - prístroj pre záznam a reprodukciu zvuku na magnetický pás

 • magnetograf

  - prístroj zaznamenávajúci zmeny magnetického poľa

 • magnetogram

  - záznam časového priebehu geomagnetického prvku

 • magnetometer

  - prístroj na meranie magnetických veličín feromagnetických látok

 • magnetometria

  - náuka o magnetickom poli Zeme

 • magnetón

  - kvantová jednotka magnetického dipólového momentu

 • magnetooptika

  - náuka o pôsobení magnetického poľa na absorbciu, emisiu a šírenie svetla

 • magnetosféra

  - rozsiahly priestor v okolí Zeme s výrazným magnetickým poľom

 • magnetoskop

  - prístroj na záznam a reprodukciu obrazu a zvuku elektromagnetickou cestou, videomagnetofón, videorekordér

 • magnetostatika

  - náuka o vzájomných silových vplyvoch zmagnetizovaných telies v stave pokoja

 • magnetostrikcia

  - zmena rozmerov materiálov pri zmagnetovaní

 • magnetoterapia

  - liečba silovým pôsobením magnetického poľa

 • magnetotherapia

  - magnetoterapia, liečenie pomocou magnetu

 • magnezit

  - uhličitan horečnatý, nerast, z ktorého sa vyrábajú žiaruvzdorné materiály

 • magnézium

  - horčík
  - horčík, lesklý kov, ktorý sa v prírode nevyskytuje samostatne, iba v zlúčeninách, značka Mg

 • magnificat

  - chválospev, velebenie, najčastejšie Panny Márie

 • magnificatio

  - magnifikácia, zväčšovanie, zveličovanie

 • magnificencia

  - vznešenosť, veľkoleposť, nádhera
  - titul rektora vysokej školy

 • magnificentia

  - magnificencia, dôstojnosť, vznešenosť

 • magnifico

  - v hudbe: vznešene, veľkolepo

 • magnificus

  - veľkolepý, okázalý, dôstojný

 • magnitúda

  - veličina charakterizujúca objektívnu veľkosť zemetrasenia na Richterovej stupnici; hviezdna veľkosť, jasnosť, jas

 • magnitudo

  - veľkosť, množstvo

 • magnocellularis

  - veľkobunkový

 • magnólia

  - veľkokvetý ker alebo strom pochádzajúci z Japonska a Číny

 • magnus

  - veľký, dôležitý. Major (natu) starší. Majores predkovia. Minor (natu) mladší

Pozri výraz MAGN v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: aemb, hnaã, vuc, zpp, ičo, ã æ ã ã ã ssm, kpt, mnk, snn, klh, pws, pj2, ôs, ď, cv