Hľadaný výraz "macro" v Slovníku cudzích slov

nájdených 126 výsledkov (2 strán)

 • macro

  - používateľsky definovaná funkcia v programe, môže ju tvoriť postupnosť bežne v programe prístupných funkcií alebo program vytvorený nástrojmi v programe, v aplikáciách MS Office je takýmto nástrojom Visual Basic

 • Macro instruction makroinštrukcia

  - Ak sa v programe často vyskytujú viaceré príkazy, alebo deklarácie v určitom poradí môžeme ich zhrnúť do jedného celku makroinštrukcie.

 • macroaesthesia

  - makroestézia, zmyslový klam, pri ktorom sa predmety zdajú väčšie ako v skutočnosti sú

 • macroamylasaemia

  - makroamylazémia, izolované zvýšenie amylázy viazanej na imunoglobulíny v krvi (nemôže byť vylučovaná, a teda stanovená v moči)

 • macroanalysis

  - makroanalýza, chemická analýza vzorky s hmotnosťou väčšiou ako 0,1g

 • macrobiosis

  - makrobióza, dlhá životnosť, dlhovekosť

 • macroblastos

  - makroblast, veľká nezrelá jadrová červená krvinka, väčšia ako normoblast

 • macroblepharia

  - makroblefária, zmohutnenie očných viečok

 • macrobrachium

  - makrobrachium, nadmerne veľké rameno

 • macrocardia

  - makrokardia, nadmerne veľké srdce (vývojová anomália)

 • macrocaryosus

  - veľkojadrový, majúci veľke jadro

 • macrocephalia

  - makrocefália, nadmerne veľká hlava

 • macrocheilia

  - makrocheilia, nadmerné zväčšenie pier

 • macrocheiria

  - makrocheiria, nadmerné zväčšenie ruky

 • macrocolon

  - makrokolon, nadmerne dlhý hrubého čreva

 • macrocornea

  - makrokornea, nadmerne veľká, zhrubnutá rohovka

 • macrocystosis

  - makrocystóza, prítomnosť veľkých dutín (cýst), napr. v obličke

 • macrocythaemia

  - makrocytémia, nezvyčajne veľké množstvo makrocytov v krvi

 • macrocytus

  - makrocyt, červená krvinka veľkých rozmerov

 • macrodactylismus

  - makrodaktylizmus, nadmerne veľké prsty

 • macrodiagnostica

  - makrodiagnostika, rozpoznávanie choroby z makroskopických, prostým okom viditeľných nálezov

 • macrodontia

  - makrodoncia, abnormálne veľké zuby

 • macrodystrophia

  - makrodystrofia (lipomatózna), nadmerné hromadenie tuku v tkanivách

 • macrofocalis

  - makrofokálny, veľkoložiskový, s nadmerne veľkým ložiskom

 • macrogastria

  - makrogastria, rozšírenie a predĺženie žalúdka

 • macrogenesis

  - makrogenéza, nadmerný vzrast

 • macrogenitosomia

  - makrogenitozómia, predčasná pohlavná dospelosť (pubertas praecox)

 • macroglia

  - "makroglia, podporné nervové (gliové) tkanivo s veľkými bunkami
  - makroglia, podporné nervové (gliové) tkanivo s veľkými bunkami

 • macroglobulinaemia

  - makroglobulinémia, prítomnosť makroglobulínu v krvi (Waldenströmova choroba)

 • macroglobulinum

  - makroglobulín, IgM, imunoglobulín o molekulovej hmotnosti okolo 900 000

 • macroglossia

  - makroglosia, nadmerne veľký jazyk

 • macrognathia

  - makrognatia, nadmerne veľká čeľusť

 • macrographia

  - makrografia, písanie abnormálne veľkým písmom

 • macrogyria

  - makrogýria, vývojová porucha mozgu s nadmerne veľkými závitmi

 • macrohaematuria

  - makrohematúria, veľké množstvo krvi v moči

 • macromastia

  - makromastia, nadmerne veľká prsná žľaza, zmohutnenie prsníka

 • macromelia

  - makromélia, nadmerne veľké končatiny

 • macromolecula

  - makromolekula, nadmerne veľká molekula

 • macromolecularis

  - makromolekulárny, veľkomolekulový

 • macromyeloblastos

  - makromyeloblast, abnormálne veľký myeloblast

 • macronukle  ris

  - makronukleárny, veľkozrnný, veľkojadrový

 • macronychia

  - makronýchia, abnormálne veľké nechty

 • macroorganismus

  - makroorganizmus, organizmus viditeľný voľným okom

 • macrop(s)ia

  - makropsia, porucha zraku, chorobné zväčšovanie videných predmetov, vnímanie predmetov väčších, ako v skutočnosti sú

 • macroparasitus

  - makroparazit, cudzopasník viditeľný voľným okom

 • macrophagocytosis

  - makrofagocytóza, schopnosť niektorých buniek pohlcovať väčšie cudzorodé častice

 • macrophagus

  - "makrofág, bunky schopné pohltiť a usmrtiť mikróby i iné cudzorodé častice
  - makrofág, bunky schopné pohltiť a usmrtiť mikróby i iné cudzorodé častice

 • macrophallus

  - makrofalus, abnormálne veľký mužský pohlavný úd

 • macrophthalmia

  - makroftalmia, nadmerne veľké oko

 • macroplasia

  - makroplázia, nadmerný vývoj niektorého orgánu alebo jeho časti

 • macropodia

  - makropódia, nadmerne veľké nohy

 • macroprosopia

  - makroprozopia, nadmerne veľká tvár

 • macroreactio

  - makroreakcia, neúmerne veľká, silná reakcia

 • macrorhinia

  - makrorínia, nadmerne veľký nos

 • macroscopia

  - makroskopia, pozorovanie voľným okom

 • macroscopicus

  - makroskopický, viditeľný voľným okom

 • macrosigma

  - makrosigma, vrodené predĺženie esovitej kľučky hrubého čreva

 • macrosomia

  - makrosomia, nadmerne veľký vzrast

 • macrosplenia

  - makrosplénia, zväčšená slezina

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: mfk, kerú, plj, ank, prebytok, chc, at, ns, kor, tiå, src, asw, zek, psä, odp