Hľadaný výraz "maå" v Slovníku cudzích slov

nájdených 107 výsledkov (1 strana)

 • MAA

  - Skratka učebného predmetu Maľovaná abeceda

 • maar

  - nálevkovitý sopečný kráter vyhĺbený výbuchom priamo v zemskom povrchu

 • maastricht

  - stratigrafický stupeň kriedy

 • anadróma

  - presúvanie sa rýb z mora do rieky, aby sa v nej mohli neresiť

 • anatéma

  - cirkevné prekliatie, kliatba, exkomunikácia v katolíckej cirkvi a v židovstve

 • antidráma

  - forma modernej drámy, ktorej základom je protiklad k realistickej tradícii divadla

 • aporéma

  - sporná logická otázka, ťažko riešiteľný myšlienkový problém

 • aróma

  - charakteristická vôňa, napr. kávy; voňavá látka pridávaná do nápojov a potravín

 • axióm, axióma

  - zásada, tvrdenie, poučka; základná nedokázateľná veta samozrejmá aj bez dôkazov; v matematike tvrdenie, ktorého oprávnenosť sa prijíma bez dôkazov a overenia

 • bioklíma

  - súbor činiteľov podnebia vo vzťahu k živým organizmom

 • bohéma

  - bohémske prostredie, bohémsky život a spoločnosť

 • chrámať

  - v oravskom nárečí - krívať

 • chromonéma

  - tenké achromatické vlákno tvoriace základ chromozómu

 • chryzantéma

  - kvet z čeľade astrovitých

 • cirkoráma

  - panoramatické kino, premietanie filmu na kruhovú plochu

 • dalajláma

  - svetská a spolu s pančenlámom duchovná hlava Tibetu

 • dioráma

  - veľkorozmerný obraz s plastickým popredím, panoráma

 • dráma

  - scénický, literárny alebo filmový útvar zobrazujúci stretnutie ľudských charakterov; vzrušujúca, vážna udalosť

 • entyméma

  - skrátený úsudok; bez niektorého z predpokladov alebo bez záveru

 • féma

  - stredoveký nemecký tajný hrdelný súd; po II. svetovej vojne sprisahanecká teroristická organizácia

 • foném, fonéma

  - základná hláska s funkčným významom

 • frazéma

  - slovné spojenie, príslovie, vetný zvrat; prázdne rečnenie; najmenší skladobný obrat v hudbe, ktorý je bez porušenia nedeliteľný

 • gnóma

  - stručná historka, sentencia, výrok

 • grafém, graféma

  - písomný alebo grafický znak

 • íd s duchnáma

  - v trnavskom nárečí - odvážať neveste výbavu do ženíchovho domu

 • káma

  - juhoafrická antilopa

 • karčma

  - v spišskom nárečí - krčma

 • karposóma

  - plodnica vyšších húb

 • klíma

  - podnebie

 • kozmoráma

  - diaskopické znázornenie krajín, miest, vesmíru

 • kryptoklíma

  - mikroklíma uzavretých priestorov

 • loxodróma

  - krivka na glóbe pretínajúca poludníky pod rovnakým azimutom

 • MA

  - Marocké kráľovstvo, skrátený názov Maroko. Skratka štátu.
  - značka pre miliampér
  - značka pre fyzikálnu jednotku mach

 • mača dupa

  - v spišskom nárečí - mačací zadok

 • mača pukavka

  - v spišskom nárečí - mačací prdiaci zadok

 • mačac

  - v šarišskom nárečí - máčať

 • mačačinec

  - v oravskom nárečí - mačacie hovnisko

 • mačanka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hustá kaša

 • mačatko

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mačiatko

 • mače

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - mačiatko

 • mačeta

  - šabľovitý nôž juhoamerických vidiečanov

 • macho, mačo

  - muž prehnane zdôrazňujúci svoje mužské črty (výzorové aj povahové)

 • mači blisk

  - v spišskom nárečí - sľuda, mačací lesk

 • mačkažak

  - v spišskom nárečí - mačka vo vreci

 • mačuba

  - v šarišskom nárečí - trs trávy

 • makáma

  - žáner arabskej poézie písaný rýmovanou vyumelkovanou prózou

 • makrodóma

  - v mineralógii pravoľavý strechan

 • makroklíma

  - podnebné vlastnosti veľkej zemepisnej oblasti

 • maľej

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kukuričný koláč

 • maľeje

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - druh jedla, sú to lokše pripravené z kukuričnej múky

 • maľince

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - maliny

 • maľinofka

  - v šarišskom nárečí - malinovka

 • maľučka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - maličká

 • maĺufka

  - v šarišskom nárečí - maľovka
  - v šarišskom nárečí - maľba

 • maľunki

  - v šarišskom nárečí - maličký

 • maľuvka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - náter na stene

 • maňebre

  - v šarišskom nárečí - vojenske cvičenie zálohy

 • maňoga

  - v šarišskom nárečí - ľavá ruka

 • mašallah

  - arabský výraz „nech sa deje vôľa Allahova“

 • mašamvodica

  - v bansko-štiavnickom nárečí - žena, ktorá robila čiapky

 • mašér

  - psovod, pretekár so psím záprahom

 • mašina

  - v spišskom nárečí - stroj

 • mašinfirer

  - v spišskom nárečí - rušňovodič

 • mašinista

  - v šarišskom nárečí - obsluhovač stroja
  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - hlavný robotník obsluhujúci mláťačku

 • mašinka

  - v spišskom nárečí - strojček, písací stroj

 • mašiny

  - v novohradskom náreeí - zápalky

 • maširovac

  - v šarišskom nárečí - utekať

 • maškaráda

  - sprievod maskovaných postáv; smiešne oblečenie; pretvárka, falošnosť, neúprimné, niečo zakrývajúce konanie

 • mašľa

  - v spišskom nárečí - stužka

 • mašľak

  - v šarišskom nárečí - masliak

 • mašľar

  - v šarišskom nárečí - masliak

 • maštaľeň

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - maštaľ

 • mažidlo

  - v spišskom nárečí - pierko na mazanie

 • mažoretka

  - dievča v uniforme a vysokej obuvi v čele slávnostného sprievodu, kapely a pod.

 • melodráma

  - dráma s hudobným doprovodom; spojenie hovoreného javiskového prejavu s hudbou; dojemný výjav, dojemná scéna

 • mezosóma

  - stredná časť tela

 • mikroklíma

  - podnebné vlastnosti malej oblasti alebo priestoru, napr. Obce, miestnosti a pod.

 • morféma

  - časť slova s určitým vecným alebo gramatickým významom, napr. predpona; súhrnný názov pre predponu, príponu, koreň a koncovku

 • neoplas(ma)ticus

  - neoplazmatický, týkajúci sa novo vytvoreného tkaniva (nádorové)

 • ortodróma

  - najkratšia spojnica dvoch miest na guľovej ploche

 • paleoklíma

  - podnebie Zeme v najstarších časoch jej existencie

 • pančenláma

  - spolu s dalajlámom duchovná hlava Tibetu

 • panoráma

  - široký rozhľad, vyhliadka; celkový pohľad na krajinu; veľký kruhový obraz; kruhové kino

 • pantomíma

  - štylizovaná umelecká nemohra

 • pastózna maľba

  - s hustým nanášaním olejovej farby

 • poéma

  - väčšia lyricko-epická báseň so závažným myšlienkovým obsahom

 • pránajáma

  - sústava dychových cvičení s reguláciou doby vdychu, zadržania dychu a výdychu

 • príma

  - prvotriedny, výborný, skvelý, veľmi kvalitný alebo chutný
  - prvý, základný tón stupnice; prvá trieda gymnázia

 • prosóma

  - predná časť tela niektorých členovcov, hlavohruď

 • Ráma

  - v staroindickom náboženstve a legendách stelesnenie boha Višnu; hrdina staroindického eposu Rámájáná(m)

 • rašmať sa

  - v bansko-štiavnickom nárečí - robiť niečo dlho

 • réma

  - jadro výpovede

 • rizóma

  - podzemok, premenená podzemná os

 • séma

  - znak

 • stóma

  - ústna dutina

 • tantiéma

  - finančná odmena členov predstavenstva obchodnej spoločnosti vyplácaná z čistého zisku; honoráre spevákov, hercov, spisovateľov a iných výkonných umelcov za opakovanú prezentáciu ich diel napr. v rozhlase, televízii, vydávanej literatúre a pod.

 • téma

  - predmet činnosti alebo úvahy; námet, hlavná myšlienka; v jazykovede východisko výpovede; kmeňotvorná prípona, príznak

 • teoréma

  - poučka, veta sumarizujúca určité logicky dokázateľné skutočnosti; všeobecne platný výrok

 • tripanozóma, trypanozóma

  - bičíkovec cudzopasiaci v krvi, spôsobuje najmä spavú nemoc

 • triréma

  - staroveká loď s tromi radmi vesiel, triéra