Hľadaný výraz "m m" v Slovníku cudzích slov

nájdených 276 výsledkov (3 strán)

 • M M

  - rímska číslica tisíc; označenie veľkosti odevov väčšej ako najmenšia veľkosť (S, M, L, XL, XXL)

 • a. m

  - skratka výrazu ante meridiem = pred poludním

 • abstinenčný syndróm

  - fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog

 • adamantinóm

  - nádor čeľuste

 • adenoakantóm

  - karcinóm žľazy

 • adenokarcinóm

  - karcinóm žľazy

 • adenomyóm

  - nezhubný nádor zo svalového a žľazového tkaniva

 • adipóm

  - nezhubný nádor z tukového tkaniva

 • aerodróm

  - letisko, spravidla vojenské

 • agronóm

  - poľnohospodársky odborník; vedúci rastlinnej výroby v poľnohospodárskom podniku

 • aide-mémoire

  - zápis na pamiatku, na pripomenutie; záznam jednania v diplomatickom styku; zápisník

 • ajanámša

  - prvok indickej astrológie; meniaca sa uhlová rozteč počiatkov tropického a siderického zverokruhu

 • akantóm

  - ohraničené bujnenie kože

 • alozóm

  - nepárový pohlavný chromozóm

 • amalgám

  - roztok kovu v ortuti, používa sa v stomatológii; nerast nachádzajúci sa v rudách striebra a ortuti

 • analcím

  - vodnatý hlinitokremičitan sodný, nerast

 • anatóm

  - odborník v anatómii

 • androblastóm

  - nádor vaječníka

 • angažmán

  - zmluva o prijatí do umeleckého (napr. divadelného) súboru, pracovný úväzok v umeleckom súbore

 • angióm

  - cievny nádor

 • antiatóm

  - atóm, v ktorom sú všetky častice nahradené antičasticami: protón antiprotónom, neutrón antineutrónom, elektrón pozitrónom

 • antiblokovací systém, ABS

  - systém zabraňujúci zablokovaniu otáčajúcich sa kolies pri brzdení automobilu

 • apoenzým

  - bielkovinový nosič

 • aranžmán

  - úprava, usporiadanie niečoho, napr. skladby

 • astrocytóm

  - druh mozgového nádoru

 • ateróm

  - guľovitý nezhubný nádor s kašovitým obsahom uložený v koži alebo v podkoží
  - dutina – cysta – v mazovej žľaze
  - dutina - cysta - v mazovej žľaze

 • atóm

  - najmenšia a ďalej nedeliteľná časť prvku schopná chemicky reagovať; nepatrná časť niečoho
  - najmenšia čiastočka chemického prvku , ktorá ešte má fyzikálne a chemické vlastnosti daného prvku a môže sa zúčastniť chemickej reakcie. Je to tiež najmenšia čiastočka prvku, ktorú už nemožno v bežných podmienkach rozdeliť.

 • autochróm

  - farebná litografická reprodukcia

 • autodróm

  - skúšobná a závodná dráha pre motorové vozidlá, tvoriaca uzavretý okruh; zábavná atrakcia v lunaparkoch, dvojsedadlové autíčka s elektrickým pohonom

 • autozóm

  - ktorýkoľvek chromozóm okrem pohlavných chromozómov. Človek má 22 párov autozómov.
  - iný ako pohlavný chromozóm

 • axióm, axióma

  - zásada, tvrdenie, poučka; základná nedokázateľná veta samozrejmá aj bez dôkazov; v matematike tvrdenie, ktorého oprávnenosť sa prijíma bez dôkazov a overenia

 • binóm

  - dvojčlen

 • biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov žijúcich v určitom okamihu v biocenóze; obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy

 • biosystém

  - živý systém, vzťahy medzi druhmi organizmov

 • blastém

  - zárodočný list, zárodočné tkanivo

 • blastóm

  - novotvar, nádor

 • bohém

  - človek, ktorý užíva život plnými dúškami, ľahtikár, najčastejšie umelec

 • bróm

  - prvok zo skupiny halogénov, značka Br

 • centrálny nervový systém

  - sústava nervových centier riadiacich činnosť organizmu

 • chám

  - sperma; neurodzený človek

 • chlorenchým

  - asimilačné pletivo zelených rastlín

 • chondroblastóm

  - zhubný nádor z chondroblastov

 • chromozóm

  - štruktúra zložená z molekúl DNA, alebo RNA a bielkovín.
  - jadrová štruktúra vystupujúca počas nepriameho bunkového delenia

 • chromozóm Philadelphia (Ph1)

  - štruktúrovo abnormálny chromozóm 22, ktorý sa za typických okolností nachádza v časti buniek kostnej drene pacientov s chronickou myeloickou leukémiou. Ide o recipročnú translokáciu medzi distálnym úsbiom dlhého ramena chromozómu 22 a distálnym úsbiom dlhého ramena chromozómu 9.

 • cyklodróm

  - pretekárska cyklistická dráha

 • cylindróm

  - nezhubný nádor potnej žľazy

 • cystadenóm

  - nádor sliznej alebo potnej žľazy

 • cystóm

  - nádor tvorený cystami

 • cytozóm

  - polymorfné telieska v cytoplazme bunky

 • DES Šifrovací systém

  - vyvinutý v laboratóriách firmy IBM. Kľúč mal 56 bitov a neskôr bol prelomený, preto sa používa jeho vylepšenie 3DES ,ktoré zakóduje údaje 3x tým istým spôsobom.

 • diadém

  - okrasná čelenka

 • edém

  - opuch
  - vodnatý opuch tkaniva

 • ekchondróm

  - nezhubný nádor na povrchu chrupavky alebo kosti

 • ekosystém

  - základná funkčná jednotka v prírode, v ktorej sú v priamom vzťahu všetky živé zložky s fyzikálnymi a chemickými faktormi prostredia; súbor vzájomne na seba pôsobiacich ľudských systémov a systémov prostredia prírody

 • ekzém

  - zápalové ochorenie kože na základe precitlivenosti
  - kožný zápal, vyrážka, lišaj

 • emblém

  - znak, symbol, znamenie

 • embryóm

  - veľmi zhubný nádor nezrelých tkanív všetkých zárodočných listov

 • Emfyzém

  - rozdutie pľúc
  - rozdutie pľúc vyvolané ich zmenšujúcou sa plochou

 • empyém

  - hnisavý zápal
  - hnisavý zápal v telesnej dutine

 • enzým

  - bielkovinová hmota urýchľujúca v organizme niektoré chemické procesy, ferment
  - látka, ktorá urýchľuje alebo spomaľuje biochemické reakcie v živých organizmoch. Enzýmy sú prevažne bielkoviny, ktoré ovládajú a zosúlaďujú chemické pochody v bunkách, ako aj trávenie, a vykonávajú aj viaceré ďalšie funkcie.

 • ependým

  - výstelka dutín centrálneho nervového systému

 • epiblém

  - pokožka rastlinných koreňov

 • epistémé

  - poznanie; starogrécke poňatie pravého poznania; kultúrna epocha

 • erytém

  - začervenanie kože
  - červené sfarbenie pokožky spôsobené zápalom, rozšírením ciev

 • exantém

  - druh kožnej vyrážky
  - vyrážka

 • exoenzým

  - enzým pôsobiaci v určitom prostredí

 • extrém

  - krajnosť, prehnanosť, výstrednosť; spoločné označenie pre minimum a maximum

 • fantóm

  - napodobenina ľudského tela na výučbu medikov; pocit existencie amputovanej ruky alebo nohy, chýbajúcich orgánov a pod.
  - prelud, prízrak, príšera, strašidlo; citový prežitok na základe predstavy

 • felém

  - korkové pletivo

 • feršmída

  - v oravskom nárečí - prenosné kováčske ohnisko s nožným pohonom ventilátora

 • fibróm

  - nezhubný tkanivový nádor

 • foném, fonéma

  - základná hláska s funkčným významom

 • ganglióm

  - nádor nervovej uzliny

 • gastronóm

  - labužník, znalec kuchárskeho umenia

 • genóm

  - haploidný alebo diploidný komplement všetkej DNA:
  - génový obsah chromozómov bunkového jadra

 • Glaukóm

  - zelený zákal oka
  - zelený očný zákal

 • gnóm

  - trpaslík, škriatok, nadprirodzená bytosť

 • gonozóm

  - chromozóm určujúci pohlavie jedinca

 • grafém, graféma

  - písomný alebo grafický znak

 • granulóm

  - nezhubný nádor z granulačného tkaniva
  - ohraničený zápal uzlíkovitého tvaru s charakteristickým zložením

 • hadróm

  - drevná časť cievneho zväzku rastlín

 • hám

  - v oravskom nárečí - brzda

 • hém

  - nebielkovinová zložka hemoglobínu

 • hemangioblastóm

  - zhubný nádor z krvných ciev

 • hemangióm

  - nezhubný nádor z krvných ciev

 • hematom, hematóm

  - krvná podliatina, modrina

 • hemoblastóm

  - nádor z krvotvorného tkaniva

 • hemochróm

  - krvné farbivo

 • heterochromozóm

  - pohlavný chromozóm, ktorý určuje pohlavie

 • hipodróm

  - staroveké konské závodisko; jazdiareň

 • histiocytóm

  - nezhubný nádor s tukovými látkami v bunkách

 • hybridóm

  - bunky, ktoré vznikli fúziou mutovaných myelómových buniek iného typu, napr. zo sleziny imunizovanej myši. Hybridné bunky môžu rásť v kultúre a produkovať jedinú protilátku, ktorá špecificky zodpovedá antigénu použitému na imunizáciu myší. Monoklonálne protilátky majú vo výskume mimoriadny význam a využitie.

 • idiochromozóm

  - určuje genetický podklad pohlavia; pohlavný chromozóm

 • ihrám

  - pokrývka hlavy žien v Indii; odev mohamedánskeho pútnika na ceste do Mekky

 • imám

  - duchovný a svetský vládca v niektorých polofeudálnych arabských zemiach; organizátor spoločných modlitieb v islamskej mešite

 • izochromozóm

  - abnormálny chromozóm s duplikáciou jedného ramena (tvoria ho dve ramená rovnakej dĺžky a so zrkadlovým obrazom usporiadania identických lokusov) a deléciou druhého ramena.

 • kalám

  - moslimská vierouka vychádzajúca zo starogréckej filozofie, podľa ktorej človek má síce predurčený osud, ale je zodpovedný za svoje činy

 • karcinóm

  - zhubný nádor, rakovina

 • kašmír

  - jemná vlna z kašmírskej kozy, mäkká a jemná vlnená tkanina s bohatými pestrými vzormi

 • keratóm

  - ochorenie prejavujúce sa rohovatením kože

 • knock down symptóm

  - náhle ochrnutie spôsobené niektorými jedmi

 • koenzým

  - organická látka nebielkovinovej povahy nevyhnutná k účinku niektorých enzýmov

 • kolenchým

  - rastlinné spevňovacie pletivo

 • kondóm

  - mužský antikoncepčný prostriedok; prezervatív

Pozri výraz M M v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: bme, sq, prij, žoch, uv, sna, gmn, trz, cms, opã æ ã ã æ ã, hzv, pir, ccl, tacd, syd
Slovník skratiek: ors, dku, e04, číl, angã, oic, ãƒæ ã â apa, t69, ekc, c l, , ä er, shr, ksr, ovz