Hľadaný výraz "mám" v Slovníku cudzích slov

nájdených 331 výsledkov (3 strán)

 • MAM

  - Skratka učebného predmetu Matematické metódy

 • mamaliológia

  - náuka o cicavcoch, teriológia

 • mamba

  - veľmi nebezpečný dlhý jedovatý had žijúci v tropickej Afrike

 • mambo

  - latinskoamerický tanec pochádzajúci z Peru

 • mameluk

  - otrok tureckého pôvodu, príslušník egyptskej armády zloženejz otrokov; v prenesenom význame neohrabaný človek, grobián
  - otrok tureckého pôvodu, príslušník egyptskej armády zloženej z otrokov; v prenesenom význame neohrabaný človek, grobián

 • mamila

  - prsná bradavka

 • mamma

  - prsná žľaza
  - prs, prsná žľaza

 • mammacarcinoma

  - mamakarcinóm, rakovina prsníka

 • mammadysplasia

  - mamadysplázia, odchylný, abnormálny vývoj prsníka

 • mammalgia

  - mamalgia, bolesť v prsníkovej žľaze

 • Mammalia

  - cicavci

 • mammalis

  - prsníkový, k prsníku patriaci

 • mammaplastica

  - mamaplastika, chirurgické obnovenie normálneho tvaru prsníka (pri previsnutom alebo príliš veľkom prsníku)

 • mammectomia

  - mamektómia, chirurgické znesenie prsníkovej žľazy

 • mammiformis

  - mamiformný, podobný prsníku, prsníkovej bradavke

 • mammilla

  - prsná bradavka

 • mammillaris

  - mamilárny, bradavkový, podobný bradavke, patriaci k prsníkovej bradavke

 • mammillatio

  - mamilácia, premena v tvar prsníkovej bradavky

 • mammodynia

  - mamodýnia, bolesť prsníkovej žľazy

 • mammographia

  - mamografia, rontgenové znázornenie prsníkovej žľazy, mamogram

 • mammoplasia

  - mamoplázia, vývoj prsníkovej žľazy, prsníka

 • mammotomia

  - mamotómia, chirurgické preťatie prsníkovej žľazy

 • mammotropicus

  - mamotropný, stimulujúci činnosť mliečnej, prsníkovej žľazy

 • mamograf

  - röntgenový prístroj na vyšetrenie prsníkov

 • mamografia

  - röntgenové znázornenie prsnej žľazy
  - röntgenové vyšetrenie prsníkov

 • mamon

  - majetok, bohatstvo, v pejoratívnom význame nadmerná túžba po bohatstve

 • mamuna

  - v šarišskom nárečí - matoha

 • mamuša

  - v spišskom nárečí - mama, mamička

 • mamut

  - vymretý druh slona z doby ľadovej, s veľmi hustou srsťou

 • mamutí

  - v prenesenom zmysle veľký, obrovský

 • a. m

  - skratka výrazu ante meridiem = pred poludním

 • abstinenčný syndróm

  - fyziologické reakcie organizmu a psychický stres po prerušení fajčenia, konzumácie alkoholu alebo drog

 • adamantinóm

  - nádor čeľuste

 • adenoakantóm

  - karcinóm žľazy

 • adenokarcinóm

  - karcinóm žľazy

 • adenomyóm

  - nezhubný nádor zo svalového a žľazového tkaniva

 • adipóm

  - nezhubný nádor z tukového tkaniva

 • aerodróm

  - letisko, spravidla vojenské

 • agronóm

  - poľnohospodársky odborník; vedúci rastlinnej výroby v poľnohospodárskom podniku

 • aide-mémoire

  - zápis na pamiatku, na pripomenutie; záznam jednania v diplomatickom styku; zápisník

 • ajanámša

  - prvok indickej astrológie; meniaca sa uhlová rozteč počiatkov tropického a siderického zverokruhu

 • akantóm

  - ohraničené bujnenie kože

 • alozóm

  - nepárový pohlavný chromozóm

 • amalgám

  - roztok kovu v ortuti, používa sa v stomatológii; nerast nachádzajúci sa v rudách striebra a ortuti

 • analcím

  - vodnatý hlinitokremičitan sodný, nerast

 • anatóm

  - odborník v anatómii

 • androblastóm

  - nádor vaječníka

 • angažmán

  - zmluva o prijatí do umeleckého (napr. divadelného) súboru, pracovný úväzok v umeleckom súbore

 • angióm

  - cievny nádor

 • antiatóm

  - atóm, v ktorom sú všetky častice nahradené antičasticami: protón antiprotónom, neutrón antineutrónom, elektrón pozitrónom

 • antiblokovací systém, ABS

  - systém zabraňujúci zablokovaniu otáčajúcich sa kolies pri brzdení automobilu

 • apoenzým

  - bielkovinový nosič

 • aranžmán

  - úprava, usporiadanie niečoho, napr. skladby

 • astrocytóm

  - druh mozgového nádoru

 • ateróm

  - guľovitý nezhubný nádor s kašovitým obsahom uložený v koži alebo v podkoží
  - dutina – cysta – v mazovej žľaze
  - dutina - cysta - v mazovej žľaze

 • atóm

  - najmenšia a ďalej nedeliteľná časť prvku schopná chemicky reagovať; nepatrná časť niečoho
  - najmenšia čiastočka chemického prvku , ktorá ešte má fyzikálne a chemické vlastnosti daného prvku a môže sa zúčastniť chemickej reakcie. Je to tiež najmenšia čiastočka prvku, ktorú už nemožno v bežných podmienkach rozdeliť.

 • autochróm

  - farebná litografická reprodukcia

 • autodróm

  - skúšobná a závodná dráha pre motorové vozidlá, tvoriaca uzavretý okruh; zábavná atrakcia v lunaparkoch, dvojsedadlové autíčka s elektrickým pohonom

 • autozóm

  - ktorýkoľvek chromozóm okrem pohlavných chromozómov. Človek má 22 párov autozómov.
  - iný ako pohlavný chromozóm

 • axióm, axióma

  - zásada, tvrdenie, poučka; základná nedokázateľná veta samozrejmá aj bez dôkazov; v matematike tvrdenie, ktorého oprávnenosť sa prijíma bez dôkazov a overenia

 • binóm

  - dvojčlen

 • biom - spoločenstvo živočíchov a rastlín v určitej veľkej geografickej oblasti spolu s makroklímou a prostredím biomasa

  - celková hmotnosť všetkých organizmov žijúcich v určitom okamihu v biocenóze; obnoviteľný zdroj energie vzťahujúci sa na jednotku objemu alebo plochy

 • biosystém

  - živý systém, vzťahy medzi druhmi organizmov

 • blastém

  - zárodočný list, zárodočné tkanivo

 • blastóm

  - novotvar, nádor

 • bohém

  - človek, ktorý užíva život plnými dúškami, ľahtikár, najčastejšie umelec

 • bróm

  - prvok zo skupiny halogénov, značka Br

 • centrálny nervový systém

  - sústava nervových centier riadiacich činnosť organizmu

 • chám

  - sperma; neurodzený človek

 • chlorenchým

  - asimilačné pletivo zelených rastlín

 • chondroblastóm

  - zhubný nádor z chondroblastov

 • chromozóm

  - štruktúra zložená z molekúl DNA, alebo RNA a bielkovín.
  - jadrová štruktúra vystupujúca počas nepriameho bunkového delenia

 • chromozóm Philadelphia (Ph1)

  - štruktúrovo abnormálny chromozóm 22, ktorý sa za typických okolností nachádza v časti buniek kostnej drene pacientov s chronickou myeloickou leukémiou. Ide o recipročnú translokáciu medzi distálnym úsbiom dlhého ramena chromozómu 22 a distálnym úsbiom dlhého ramena chromozómu 9.

 • cyklodróm

  - pretekárska cyklistická dráha

 • cylindróm

  - nezhubný nádor potnej žľazy

 • cystadenóm

  - nádor sliznej alebo potnej žľazy

 • cystóm

  - nádor tvorený cystami

 • cytozóm

  - polymorfné telieska v cytoplazme bunky

 • DES Šifrovací systém

  - vyvinutý v laboratóriách firmy IBM. Kľúč mal 56 bitov a neskôr bol prelomený, preto sa používa jeho vylepšenie 3DES ,ktoré zakóduje údaje 3x tým istým spôsobom.

 • diadém

  - okrasná čelenka

 • edém

  - opuch
  - vodnatý opuch tkaniva

 • ekchondróm

  - nezhubný nádor na povrchu chrupavky alebo kosti

 • ekosystém

  - základná funkčná jednotka v prírode, v ktorej sú v priamom vzťahu všetky živé zložky s fyzikálnymi a chemickými faktormi prostredia; súbor vzájomne na seba pôsobiacich ľudských systémov a systémov prostredia prírody

 • ekzém

  - zápalové ochorenie kože na základe precitlivenosti
  - kožný zápal, vyrážka, lišaj

 • emblém

  - znak, symbol, znamenie

 • embryóm

  - veľmi zhubný nádor nezrelých tkanív všetkých zárodočných listov

 • Emfyzém

  - rozdutie pľúc
  - rozdutie pľúc vyvolané ich zmenšujúcou sa plochou

Pozri výraz MÁM v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: smmb, ã tos, hpg, too, sít, soo, pav, rka, dpk, čumi, triáž, aapp, pzv, vkm, hrk
Slovník skratiek: poe, sjl, doã ã, sl, cbot, e472a, rm, tač, thz, s25, vsi, zrt, hã å, epi, fcs