Hľadaný výraz "lu" v Slovníku cudzích slov

nájdených 266 výsledkov (3 strán)

 • LU

  - Luxemburské veľkovojvodstvo, skrátený názov Luxembursko. Skratka štátu.
  - skratka pre lutécium z angl. lutetium - chemický prvok s protónovým číslom 71
  - značka pre lutécium

 • ľubic

  - v šarišskom nárečí - ľúbiť, milovať

 • lúbit

  - v trnavskom nárečí - ľúbiť

 • ľubosc

  - v šarišskom nárečí - láska

 • ľubovac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - ľúbiť, milovať

 • lubricatio

  - hladkosť, kĺzavosť, klzkosť

 • lubricus

  - hladký, pohyblivý, kĺzavý, klzký

 • lubrikácia

  - hladkosť, kĺzavosť
  - zvlhčenie, mazanie, zvlhčovanie, napr. pošvy pri sexuálnom vzrušení

 • lubrikancium

  - látka zaisťujúca hladkosť, kĺzavosť

 • lubrikant

  - zvlhčovací prostriedok, napr. na zvlhčovanie pošvy pri jej nedostatočnom prirodzenom zvlhčení

 • LUC

  - skratka pre Land use change - Zmena využívania pôdy

 • lucerna

  - poľnohospodárska plodina pestovaná ako krmivo

 • lucida intervalla

  - jasné chvíľky, obdobie normálneho prejavu duševne chorého človeka

 • lucidita

  - prechodný ústup chorobných príznakov poruchy vedomia, svetlé okamihy; domnelá schopnosť jasnovidectva

 • luciditas

  - jasnosť, bdelosť, jasné vedomie

 • lucídny

  - bdelý, jasný, svetlý, lesklý
  - jasný, svetlý

 • lucidus

  - jasný, lesklý, bdelý. Lucida intervala svetlé okamihy, prechodný ústup chorobných príznakov

 • Lucifer

  - v antickom bájosloví Svetlonos, v gréčtine Fosforos; knieža pekiel, zosobnený princíp zla, Satan; v prenesenom zmysle ľudovo čert

 • lucifugus

  - svetloplachý

 • lucotherapia

  - lukoterapia, liečenie svetlom

 • LUD

  - Skratka učebného predmetu Ľudová umelecká výroba

 • ludé

  - v záhorskom nárečí - ľudia

 • ludi

  - slávnostné verejné hry v antickom Ríme

 • Ludolfovo číslo

  - udáva pomer obvodu kružnice k jej priemeru (=3,14159)

 • ludus

  - stredoveká duchovná hra

 • ludwigit

  - kyslíkatý boritan horečnatý, nerast

 • ludzareň

  - v šarišskom nárečí - udiareň

 • ludze

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - ľudia

 • ludzigroš

  - v šarišskom nárečí - žobrák

 • lues

  - pohlavná choroba syfilis, tzv. tvrdý vred

 • lueticus

  - luetický, syfilitický

 • luetik

  - človek postihnutý syfilisom

 • ľufa

  - v šarišskom nárečí - rúra
  - tekvicovitá popínavá tropická rastlina s jedlými plodmi

 • LUFPIG

  - skratka pre Land Use and Food Policy Inter-group of the European Parliament - Skupina pre využitie pôdy a potravinársku politiku pri Európskom parlamente

 • luft

  - v bansko-štiavnickom nárečí - vzduch
  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - vzduch

 • ľuftovac

  - v šarišskom nárečí - vetrať

 • lugubre

  - v hudbe: trúchlivo, smutne

 • LUH

  - Skratka učebného predmetu Ľudová hudba

 • luiphobia

  - luifóbia, luefóbia, chorobný strach pred syfylisom

 • lukratívny

  - výnosný, finančne výhodný, prinášajúci zisk

 • luksák

  - v záhorskom nárečí - osobný automobil

 • lukulský

  - bohatý, prepychový, vybraný, hojný

 • lumachela

  - hornina obsahujúca skamenelé ulity živočíchov

 • lumbago

  - náhle, prudké bolesti v krížoch
  - úsad, tzv. húser

 • lumbalgia

  - lumbalgia, bolesť v krížoch, v krížovej krajine
  - bolesť v krížoch

 • lumbalis

  - lumbálny, bedrový

 • lumbalisatio

  - lumbalizácia, vývojová anomália bedrovej chrbtice, prvý krížový stavec je celý alebo len čiastočne prispôsobený bedrovému stavcu

 • lumbálna punkcia

  - vbodnutie do kanálu miechy, napichnutie kanálu chrbtice na liečebné alebo diagnostické účely

 • lumbálny

  - driekový
  - bedrový

 • lumboabdominalis

  - lumboabdominálny, týkajúci sa bedra a brucha

 • lumbocolostomia

  - lumbokolostómia, umelé vyústenie hrubého čreva do bedrovej krajiny

 • lumbocolotomia

  - lumbokolotómia, chirurgické otvorenie hrubého čreva v bedrovej krajine

 • lumbocostalis

  - lumbokostálny, bedrovorebrový

 • lumbodorsalis

  - lumbodorzálny, bedrovochrbtový

 • lumbodynia

  - lumbodýnia, bolesti v krížoch, v krížovej krajine

 • lumboischiadicus

  - týkajúci sa bedrovej a sedacej kosti

 • lumbopelvinus

  - lumbopelvinný, týkajúci sa bedrovej krajiny a pánvy

 • lumbosacralis

  - lumbosakrálny, týkajúci sa bedrovej krajiny a krížovej kosti

 • lumbosakrálny

  - týkajúci sa drieku a krížov

 • lumbotomia

  - lumbotómia, chirurgické otvorenie bedrovej krajiny

Pozri výraz LU v synonymickom slovníku slovenčiny.