Hľadaný výraz "lny" v Slovníku cudzích slov

nájdených 375 výsledkov (4 strán)

 • abakteriálny

  - bez prítomnosti baktérii
  - ktorý je alebo prebieha bez účasti baktérií

 • abaxiálny

  - odvrátený od stonky, od osi

 • abdominálny

  - brušný

 • abnormálny

  - nenormálny, nezodpovedajúci pravidlu, nezvyčajný, zvláštny, odlišný

 • abysálny

  - žijúci vo veľkých hĺbkach morí, hlbinný

 • adaxiálny

  - obrátený ku stonke, k ose

 • adnominálny

  - stojaci pri podstatnom mene, závislý od podstatného mena

 • adrenálny

  - nadchádzajúci sa pri obličke; týkajúci sa nadobličky

 • adrenogenitálny

  - týkajúci sa nadobličky a pohlavných orgánov

 • adverbálny

  - závislý na slovese

 • akcidentálny

  - náhodný, nepodstatný, vedľajší

 • akrálny

  - vyčnievajúci nad povrch tela, napr. ucho, nos

 • aktuálny

  - časový, súčasný, časovo naliehavý, práve prebiehajúci

 • amorálny

  - nemravný, mravne ľahostajný

 • amuzikálny

  - bez hudobného talentu, bez hudobného sluchu

 • análny

  - konečníkový

 • animálny

  - zvierací, živočíšny; zmyselný, pudový

 • anormálny

  - neobvyklý, nenormálny, odchýlny, nepravidelný

 • antibakteriálny

  - pôsobiaci proti baktériám

 • antimikrobiálny

  - pôsobiaci proti mikroorganizmom

 • antisociálny

  - namierený proti sociálnym a spoločenským potrebám, protispoločenský

 • archetypálny

  - pôvodný, spoločný symbolický vzor, abstrakcia typu

 • arteficiálny

  - umelý, umelo vytvorený

 • arteriálny

  - tepnový

 • artificiálny

  - umelý, vyumelkovaný, strojený

 • asexuálny

  - bez záujmu o sex
  - bez záujmu o sexuálny život

 • Asistovaný zonálny hatching

  - mikromanipulačná technika, pri ktorej sa na malom mieste naruší obal pôvodnej oplodnenej ženskej pohlavnej bunky (zona pellucida) tesne pred prenosom embrya do maternice, čo uľahčuje kontakt embrya so sliznicou maternice. Pri ICSI, kde je už obal narušený, sa tento výkon nerobí. Očakáva sa zvýšenie implantácie.
  - mikromanipulačná technika, pri ktorej sa na malom mieste naruší obal pôvodnej oplodnenej ženskej pohlavnej bunky (zona pellucida) tesne pred prenosom embrya do maternice, čo uľahčuje kontakt embrya so sliznicou maternice. Pri ICSI, kde je už obal narušený,

 • asociálny

  - konajúci proti spoločenským záujmom, človek bez sociálneho cítenia

 • astrálny

  - hviezdny, v prenesenom zmysle nadpozemský, netelesný

 • atemporálny

  - bez časovej dimenzie, gnómický, časovo neurčený, mimočasový

 • atonálny

  - riadiaci sa pravidlami atonality, zámerne porušujúci zákonitosti harmónie

 • audiovizuálny

  - spájajúci počutie a videnie, teda zvuk a obraz; súvisejúci so záznamom, uchovaním a reprodukciou zvuku a obrazu

 • axiálny

  - osový, združený podľa osy, v smere osy

 • azonálny

  - vyskytujúci sa vo všetkých klimatických oblastiach, nezávisle na podnebí

 • bakteriálny

  - súvisiaci s baktériami, vyvolaný baktériami

 • bazálny

  - základný, základový

 • bazálny metabolizmus

  - základná látková premena v ľudskom organizme

 • behaviorálny

  - týkajúci sa správania: behaviorálne vedy (najmä v americkom prostredí) zaoberajúce sa štúdiom ľudského správania v spoločnosti, hlavne psychológie, sociológie, antropológie; behaviorálna terapia založená na psychologických teóriách učenia, najmä na podmieňovaní

 • bifaciálny

  - s rozdielnou dolnou a hornou stranou

 • bilaterálny

  - dvojstranný

 • bilingválny

  - dvojjazyčný

 • binominálny

  - dvojmenný, označený dvomi menami

 • bipedálny

  - dvojnohý, dvojnožec

 • bisexuálny

  - obojpohlavný, dvojpohlavný

 • bizonálny

  - dvojpásmový

 • boreálny

  - severný; ľadový, mrazivý

 • brachiálny

  - spôsobený rukou; násilný, surový; vykonaný zdvihnutím ruky; ramenný

 • bukálny

  - lícny, vzťahujúci sa k lícu

 • centezimálny

  - stotinový

 • centrálny

  - ústredný, nachádzajúci sa v centre

 • centrálny nervový systém

  - sústava nervových centier riadiacich činnosť organizmu

 • centrifugálny

  - odstredivý

 • centripetálny

  - dostredivý

 • cerebrálny

  - mozgový

 • cerebrospinálny

  - mozgovomiechový

 • cervikálny

  - krčný

 • chirálny

  - nemajúci súmernosť medzi ľavou a pravou stranou

 • cirkadiálny, cirkadiánny

  - v biológii denný

 • cirkumanálny

  - nachádzajúci sa v okolí konečníka

 • cirkumekvatoriálny

  - nachádzajúci sa v blízkosti nebeského rovníka

 • decimálny

  - desatinný, desiatkový

 • dentálny

  - zubný

 • dermálny

  - kožný, pleťový

 • dextrálny

  - pravostranný

 • diálny

  - prebiehajúci 24 hodín

 • diametrálny

  - prechádzajúci stredom; protichodný, opačný, protiľahlý

 • diferenciálny

  - týkajúci sa diferencie, vyrovnávajúci rozdiely

 • digitálny

  - číslicový; patriaci k prstu, robený prstom, napr. stlačenie prstom; týkajúci sa prsta

 • dorzálny

  - zadný, chrbtový
  - chrbtový, obrátený ku chrbtu, ležiaci pri chrbte

 • dorzoventrálny

  - prebiehajúci, smerujúci od chrbta ku bruchu

 • duálny

  - zdvojený

 • duodecimálny

  - dvanástkový

 • duodenálny

  - dvanástnikový

 • embryonálny

  - zárodočný, počiatočný, nevyvinutý

 • enterálny

  - črevný

 • epikontinentálny

  - nachádzajúci sa pri kontinente

 • epochálny

  - významný, veľmi dôležitý, pamätihodný, prevratný, prelomový

 • esenciálny

  - podstatný, základný, hlavný

 • existenciálny

  - bytostný, vzťahujúci sa na bytie, existenciu; vzťahujúci sa na bytie ako na súhrn, nielen na existenciu jedinca

 • exponenciálny

  - funkčná závislosť, keď premenná je v exponente

 • extrakorporálny

  - mimotelový

 • extramatrimoniálny

  - nemanželský, mimomanželský

 • extramurálny

  - nachádzajúci sa mimo steny dutiny

 • ezofageálny

  - pažerákový

 • faciálny

  - obličajový, lícny

 • faryngeálny

  - hltanový
  - hrtanový

 • fatálny

  - osudový, osudný, neblahý, trápny

 • federálny

  - spolkový, zväzový, týkajúci sa federácie

 • fenomenálny

  - vynikajúci, výnimočný, mimoriadny

 • feriálny

  - prázdninový

 • fetálny

  - vzťahujúci sa k plodu, vrodený
  - plodový, zárodkový, týkajúci sa plodu

 • figurálny

  - majúci podobu ľudskej alebo zvieracej postavy; zobrazujúci postavu

 • finálny

  - záverečný, konečný; účelný, účelový, cieľavedomý

 • fluviálny

  - riečny, vytvorený výmoľnou a ukladacou činnosťou vody

 • fokálny

  - ložiskový, miestny

 • formálny

  - ten, ktorý je v súlade s predpismi; obradný, odmeraný, vonkajškový; týkajúci sa formy

 • fosílny

  - skamenelý; zastaralý, zaostalý, nemoderný

 • frontálny

  - čelný, čelový; súvisejúci s frontom

 • fundamentálny

  - základný, podstatný, hlavný

 • fyzikálny

  - týkajúci sa fyziky

 • gastrointestinálny

  - týkajúci sa žalúdka a čreva

 • generálny

  - všeobecný, absolútny; úplný; hlavný

 • geneticky letálny

  - gén alebo geneticky podmienený znak, ktorý spôsobuje zlyhanie reprodukčnej schopnosti postihnutého jedinca.

 • glaciálny

  - ľadový; ľadovcový; týkajúci sa doby ľadovej

 • globálny

  - celkový, súhrnný, súborný; všeobecný; celosvetový; bežný, všeobecný

 • gluteálny

  - týkajúci sa sedacieho svalu

 • habituálny

  - návykový, častý, často sa opakujúci
  - obvyklý

 • hepatálny

  - pečeňový

 • hexadecimálny

  - súvisiaci s číselnou sústavou so základom 16

 • horizontálny

  - vodorovný, rovnobežný

 • humorálny

  - súvisiaci so šťavami organizmu
  - súvisiaci so šťavami, tekutinami v organizme

 • ideálny

  - dokonalý, príkladný, nedosiahnuteľný, neskutočný

Pozri výraz LNY v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: