Hľadaný výraz "lim" v Slovníku cudzích slov

nájdených 56 výsledkov (1 strana)

 • LIM

  - Peru, Lima - Jorge Chávez Lima-Callao International Airport - skratka pre letisko

 • liman

  - morský záliv neúplne oddelený kosou od mora, pobrežné jazero oddelené piesočnou hrádzou od mora

 • limba

  - vysokohorská borovica s jedlými plodmi

 • ľimbach

  - v šarišskom nárečí - lavica

 • ľimbak

  - v šarišskom nárečí - drevená lavica

 • limbatus

  - opatrený okrajom, lemom

 • limbický

  - okrajový, s lemom

 • limbicus

  - okrajový

 • Limburger

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 20- 60%. Pôvodom z Nemecka
  - nemecký mäkký syr v tvare tehly

 • limbus

  - okraj, lem, vyvýšený val
  - vodorovný delený kruh, súčasť uhlomerných zariadení; predpeklie, podsvetie; v medicíne okraj, medza

 • limen

  - prah, kraj, hrana

 • limes

  - hranice ríše Karla Veľkého proti pobaltským Slovanom

 • limes Romanus

  - opevnená starorímska hranica proti severným a východným susedom

 • limeta

  - druh malých citrónov aj nápoj z nich vyrobený

 • limikolný

  - živočích žijúci v bahne alebo na bahne

 • limit

  - medza, hranica hodnoty, výkonu a pod.

 • limita

  - jeden zo základných pojmov matematickej analýzy, medza, ku ktorej sa premenná veličina približuje

 • limitans

  - ohraničujúci, obmedzený

 • limitatívny

  - obmedzujúci, obmedzovací

 • limitativum

  - vymedzovacie zámeno (sám, každý, všetci)

 • limited

  - anglický výraz pre obmedzený; označenie spoločnosti s ručením obmedzeným, skratka Ltd.

 • limnický

  - vnútrozemský, sladkovodný
  - sladkovodný, jazerný

 • limnigraf

  - prístroj registrujúci časový priebeh výšky vodnej hladiny

 • limno-

  - prvá časť zložených slov s významom jazero, bažina, vnútrozemský

 • limnobiológia

  - náuka o živote organizmov v sladkých vodách

 • limnobios

  - prejavy života v sladkých vodách

 • limnofilný

  - žijúci v sladkých vodách

 • limnofyt

  - rastlina žijúca v jazere alebo rieke, v sladkej vode

 • limnológia

  - náuka o vnútrozemských vodách, ich fyzikálnych, biologických a chemických vlastnostiach, súčasť hydrografie

 • limon, lemon

  - citrón

 • limonáda

  - ovocný nápoj sýtený oxidom uhličitým

 • limonit

  - vodnatý kysličník železa, málo výdatná železná ruda; hnedeľ

 • limoterapia

  - kúpeľná bahenná liečba

 • limotherapia

  - limoterapia, liečba bahnom

 • limpidný

  - priesvitný, priezračný, čistý

 • limpidus

  - čistý, jasný

 • limus

  - kal, bahno, hlina

 • limuzína

  - uzavretá štvordverová karoséria automobilov, viacmiestny uzavrený automobil s dvomi radmi sedadiel

Pozri výraz LIM v synonymickom slovníku slovenčiny.