Hľadaný výraz "lib" v Slovníku cudzích slov

nájdených 37 výsledkov (1 strana)

 • LIB

  - Skratka učebného predmetu Library

 • libašor

  - v spišskom nárečí - husí rad

 • libela

  - vodováha; vodná vážka (hmyz)

 • liber

  - voľný, slobodný

 • liber catenatus

  - v stredoveku kniha pripútaná reťazou ku stolu alebo čítaciemu pultu

 • liber prohibitus

  - katolíckou cirkvou zakázaná kniha; v prenesenom zmysle z rôznych dôvodov zakázaná kniha

 • liberácia

  - oslobodenie; zbavenie zodpovednosti

 • liberalizácia

  - uvoľnenie obchodu; celkové politické a spoločenské uvoľnenie; uznanie súkromného vlastníctva; obmedzenie vplyvu štátnej moci

 • liberalizmus

  - súhrn politických a ekonomických názorov vyslovujúcich požiadavku úplnej politickej a ekonomickej voľnosti; zmierlivosť, zhovievavosť

 • liberálny

  - slobodomyseľný; znášanlivý, zmierlivý

 • liberi

  - deti

 • libero

  - vo futbale stredný obranca

 • liberté, égalité, fraternité

  - voľnosť, rovnosť, sloboda, heslo Veľkej francúzskej buržoáznej revolúcie v 18. storočí

 • libertin

  - v starovekom Ríme prepustený otrok, prepustenec; človek voľných názorov a mravov; člen evanjelickej sekty odporcov Kalvinovej mravnej náboženskej prísnosti

 • liberum veto

  - voľné zakazujem; v Poľsku v 17. a 18. storočí právo členov šľachtického snemu hlasovať proti návrhu a zmariť tak hoci jediným hlasom prijatie aj väčšinového uznesenia; slobodné veto, námietka, ktorú nie je treba zdôvodňovať

 • libet

  - libitum est ako sa páči. Ad libitum podľa chute, do sýtosti.

 • libidinosus

  - zmyselný, chlípny

 • libido

  - túžba, žiadostivosť, zmyselnosť, pohlavný pud
  - túžba po slasti, najmä pohlavnej; pohlavná túžba, pohlavný pud

 • libling

  - v bansko-štiavnickom nárečí - miláčik

 • libra

  - základná menová jednotka vo Veľkej Británii; stará britsko-americká jednotka (0,453 kg), pound
  - vo zverokruhu: Váhy

 • librácia

  - výkyv, kolísanie

 • library

  - knižnica, knižničný

 • libreto

  - text dramatického diela; ideový náčrt výstavy; slovesný podklad hudobného diela, napr. opery

 • libri prohibiti

  - zakázané knihy

 • ad lib

  - ad libitum much as you like - ľubovoľné

Pozri výraz LIB v synonymickom slovníku slovenčiny.