Hľadaný výraz "krá" v Slovníku cudzích slov

nájdených 93 výsledkov (1 strana)

 • KRA

  - Skratka učebného predmetu Krajinárstvo

 • kraal

  - juhoafrická kruhová oplotená dedina domorodcov; oplotená pastva

 • krab

  - jedlý kôrovec z podradu desaťnohých morských kôrovcov, žijúci na pobreží mora

 • krabica

  - v trnavskom nárečí - škatuľa

 • kraček

  - v šarišskom nárečí - kríček

 • krach

  - úpadok, bankrot; v prenesenom zmysle úplný nezdar

 • kračina

  - v šarišskom nárečí - krovie

 • kračun

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - vianoce

 • kradnuc

  - v šarišskom nárečí - kradnúť

 • kragľovac

  - v šarišskom nárečí - odstrániť

 • kraherlik

  - v spišskom nárečí - limonáda vo fľaši
  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - malinovka

 • krajíc

  - v trnavskom nárečí - krajec

 • krajta

  - rod veľkých nejedovatých ázijských hadov

 • krak

  - v šarišskom nárečí - krík

 • krakac

  - v spišskom nárečí - mykať (za vlasy)

 • krakeláž

  - sústava trhliniek vo farebnej vrstve obrazu

 • krakovanie

  - tepelné štiepenie- pyrolýza -vyšších uhľovodíkov na nižšie, jednoduchšie zlúčeniny, forma výroby benzínu rozkladom ropy
  - tepelné štiepenie - pyrolýza - vyšších uhľovodíkov na nižšie, jednoduchšie zlúčeniny, forma výroby benzínu rozkladom ropy

 • kraksňa

  - v šarišskom nárečí - starina

 • kraľovac

  - v šarišskom nárečí - kráľovať

 • krambľa

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - tesárska spona

 • kramľa

  - v spišskom nárečí - kovový spoj na drevo
  - železná svorka na spájanie trámov, tesárska skoba

 • krampáč

  - v šarišskom nárečí - krompáč

 • krampapuľa

  - v spišskom nárečí - nechutná pálenka

 • krampel

  - v bansko-štiavnickom nárečí - krompáč

 • krampľa

  - v šarišskom nárečí - skoba železná

 • kraniálny

  - lebečný, horný, ležiaci bližšie k hlave

 • kranio-

  - prvá časť zložených slov s významom lebka, lebečný

 • kranioektómia

  - chirurgické otvorenie lebky

 • kraniológia

  - vedný odbor zaoberajúci sa opisom lebky

 • kraniometer

  - prístroj na meranie lebky a menších rozmerov tela, kefalometer

 • kranioneuralgia

  - zápalové ochorenie nervov pokožky na hlave

 • kraniostenóza

  - deformácia lebky z predčasného zrastenia švíkov lebky

 • kraniotómia

  - operatívne otvorenie lebky

 • krankasa

  - v spišskom nárečí - nemocenská poisťovňa

 • krapeň

  - v bansko-štiavnickom nárečí - pampúch

 • kras

  - útvary vytvorené pôsobením vody v rozpustných pevných horninách

 • krašňe

  - v šarišskom nárečí - pekne

 • krasota

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - krásna vec

 • krasta

  - v spišskom nárečí - chrasta

 • kráter

  - pažerák sopky, vyústenie dráhy magmy na povrch; sopečná priehlbina, najmä na povrchu Mesiaca

 • kratogén

  - časť zemskej kôry, ktorá už nepodlieha vrásneniu

 • krauróza

  - zvrašťovanie kože

 • kravatľa

  - v šarišskom nárečí - kravata

 • Cervix (krčok maternice)

  - časť maternice, ktorá vyúsťuje do pošvy, cez ktorú odchádza menštruačná krv a ktorou spermie prechádzajú do dutiny maternice a ďalej do vajíčkovodov.

 • diškrécija

  - v oravskom nárečí - odmena

 • KR

  - Kórejská republika, skrátený názov Kórejská republika. Skratka štátu.
  - skratka pre kryptón z angl. krypton - chemický prvok s protónovým číslom 36
  - značka pre kryptón

 • krédo

  - vyznanie viery; presvedčenie, viera, názor; časť katolíckej omše

 • krém

  - polotuhá penovitá hmota z rôznych prípravkov; kozmetický prípravok; mazadlo na obuv a pod.; jemná polievka; hustý likér

 • krépidoma

  - podstavec pod sochu; mierne vypuklá podmurovka antického chrámu, krépis

 • krépis

  - mierne vypuklá podmurovka antického chrámu

 • krézovský

  - nesmierne, rozprávkovo bohatý; podľa starovekého kráľa Kréza

 • krída

  - obchodný úpadok v dôsledku neschopnosti plniť záväzky

 • krígeľ

  - v šarišskom nárečí - pivový pohár

 • kríkopa

  - v záhorskom nárečí - priekopa

 • kríza

  - vrcholný stav deja alebo činnosti; neľahká situácia; obdobie hospodárskeho úpadku; nebezpečný stav, zmätok

 • kríženec

  - hybrid, indivíduum, v ktorom sú skombinované genetické faktory rodičov s odlišným dedičným zložením; potomok genotypov odlišných rodičov

 • krókus

  - šafran; cibuľovitá rastlina

 • króna

  - islandská koruna, menová jednotka Islandu

 • náhodné kríženie

  - výber partnera bez ohľadu na jeho genotyp. V populácii s náhodným spôsobom výberu partnera nie je frekvencia rozličných typov kríženia oplyvnená frekvenciou sledovaných génov.

 • spätné kríženie

  - kríženie medzi heterozygotom a recesívnym homozygotom (Aa x aa). Potomstvo zodpovedá genotypu rodičov (1/2 Aa, 1/2 aa). Dvojnásobné spätné kríženie (AaBb x aabb) sa využíva pri analýze genetickej väzby.

Pozri výraz KRÁ v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: brifing, zajac, regál, rozvadiť sa, bi, sokeľ, juliánsky, obidva, psi, znazorni, dýka, vlasti, p, poobede, štyridsať
Technický slovník: m, , , , supé, toä, ä in, daå, raå, raã, m ã, dpä, a ã, ä ip, tr jsky k
Ekonomický slovník: aiflv, rum, rap, pcq, , t ã, maå, suã, suå, obaä, amcham, zcu, zzd, ktc, jeu
Slovník skratiek: toå, nmä, beä, seä, å at, pã ã, aň a, zaå, seã, byã, leså, viå, slb, fkc, vyã