Hľadaný výraz "inv" v Slovníku cudzích slov

nájdených 43 výsledkov (1 strana)

 • INV

  - Skratka učebného predmetu Informačná a výpočtová technika

 • Invalid

  - Neplatný ,zlý.
  - človek neschopný práce v dôsledku úrazu alebo ochorenia

 • invalidita

  - úplná alebo čiastočná pracovná neschopnosť, v inej oblasti neplatnosť

 • invar

  - zliatina železa a niklu s nízkou teplotnou rozťažnosťou

 • invariancia

  - nemennosť, nepremennosť, stálosť

 • invariant

  - v matematike výraz s nemennou hodnotou, nepremenná veličina

 • invariantnosť

  - vlastnosť veličiny

 • invariantný

  - nemenný

 • invázia

  - prenikanie cudzopasníkov do organizmu; hromadné sťahovanie živočíchov; vpád; násilné, ozbrojené vniknutie na cudzie územie

 • invazivita

  - schopnosť parazita napadnúť hostiteľa

 • invektíva

  - slovný alebo písomný urážlivý výrok; slovný alebo písomný prudký útok na niekoho

 • invencia

  - vtipný nápad; vynaliezavosť, najmä umelecká

 • inventár

  - súhrn hnuteľných vecí v určitom priestore; zoznam hnuteľného majetku

 • inventarizácia

  - kontrola účtov, vykonanie inventúry

 • inventúra

  - súpis hnuteľného majetku, tovaru a pod. v určitom mieste, firme a pod.; kontrola skutočného stavu majetku

 • invertný

  - obrátený

 • invertor

  - vo výpočtovej technike logický prvok realizujúci boolovskú operáciu negácie; operačná jednotka vykonávajúca zmenu polarity vstupného signálu

 • invertovaný

  - prevrátený, opačný

 • inverzia

  - chromozómová aberácia, pri ktorej je úsek chromozómu otočený o 180 o.
  - obrat, obrátenie; prevrat, premiestenie; premiestenie orgánu na iné miesto; v matematike prípad, keď v permutácii stojí väčšie číslo pred menším; v meteorológii rast teploty vzduchu v určitej vrstve, normálny pokles teploty s výškou je prerušený jej náhlym nárastom; spracovanie exponovaného fotografického materiálu priamo na pozitívny obraz
  - obrat, obrátenie; prevrat, premiestenie; premiestenie orgánu na iné miesto; v matematike prípad, keď v permutácii stojí väčšie číslo pred menším; v meteorológii rast teploty vzduchu v určitej vrstve, normálny pokles teploty s výškou je prerušený jej náhlym nárastom; spracovanie exponovaného fotografického materiálu priamo na pozitívny
  - obrat, obrátenie; prevrat, premiestenie; premiestenie orgánu na iné miesto; v matematike prípad, keď v permutácii stojí väčšie číslo pred menším; v meteorológii rast teploty vzduchu v určitej vrstve, normálny pokles teploty s výškou je prerušený jej náhlym

 • inverzia cukru

  - štiepenie cukru na ovocný a hroznový cukor

 • inverzný

  - obrátený, prevrátený, opačný

 • inverzný film

  - po jeho vyvolaní vzniká priamo pozitívny obraz

 • investícia

  - náklady na zaobstaranie, vybudovanie či opravu niečoho; kapitál vložený do firmy; stále aktíva podniku, napr. pozemky, stroje, budovy; novo zaobstarané základné prostriedky podniku

 • investigácia

  - úradné vyšetrovanie, pátranie

 • investigatívny

  - odhaľujúci nezákonnú činnosť, pátrajúci, vyšetrujúci, napr. novinár

 • investitúra

  - slávnostné uvedenie stredovekého vazala do držby léna; menovanie biskupa do funkcie a držby majetku

 • investor

  - osoba alebo orgán, ktorý vkladá kapitál do podnikania, hradí jeho náklady
  - osoba alebo orgán, ktorý vkladá kapitál do podnikania, hradí j eho náklady

 • invokácia

  - oslovenie; vzývanie, vzletné oslovenie, úvodná veta listiny, úvod eposu

 • involúcia

  - spätný vývoj určitého orgánu, zanikanie orgánu
  - normálny opätovný vývin niektorého orgánu alebo žľazy; zavinutie; zanikanie, zakrpatievanie; spätný vývoj orgánu po splnení funkcie

 • involvovať

  - zahrňovať, obsahovať

Pozri výraz INV v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: gev, ľúbiť, cyk, rux, zbc, ye, hpq, pgn, atf, nsh, awp, obl, ipv, jzp, gva
Slovník skratiek: vhr, pzt, l87, vvt, ianal, j17, zrf, zbg, ano, sza, l98, rge, ze, sap, slf