Hľadaný výraz "inf" v Slovníku cudzích slov

nájdených 73 výsledkov (1 strana)

 • INF

  - Skratka učebného predmetu Informatika

 • infalibilný

  - neomylný

 • infamácia

  - zneuctenie, zhanobenie

 • infámia

  - hanebnosť, podlosť, pohana, potupa

 • infancia

  - obdobie detstva; vývojová etapa do pohlavného dospievania

 • infant

  - kráľovský princ v Španielsku a Portugalsku

 • infantéria

  - starší názov pre pechotu

 • infanticída

  - zabíjanie detí z obavy, že ich nebude možné uživiť

 • infantilizmus

  - zaostalosť vo vývoji; pretrvávanie psychických a fyzických znakov detí v dospelosti

 • infantka

  - kráľovská princezná v Španielsku a Portugalsku

 • infarkt

  - ohraničené odumretie srdcového tkaniva po zamedzení prívodu krvi z tepny do srdcovej svaloviny

 • Infarkt myokardu

  - stav spôsobený ťažkou obštrukciou prítoku krvi do niektorej časti srdcového svalu s následným odumretím srdcového tkaniva. Najčastejšou príčinou obštrukcie vencovitej tepny je vznik krvnej zrazeniny (trombu)

 • infarzácia

  - prestúpenie tkanív červenými krvinkami pri zamedzení odtoku krvi

 • infaustný

  - nepriaznivý, bez nádeje na uzdravenie
  - z lekárskeho hľadiska beznádejný, nepriaznivý

 • infected file

  - súbor napadnutý vírusom

 • infekcia

  - nákaza

 • infekčný

  - nákazlivý, prenosný, napr. ochorenie

 • infekt

  - drobné zápalové ložisko v orgáne, z ktorého sa infekcia šíri do celého organizmu
  - zápalové ložisko v orgáne

 • infektológ

  - odborník v infektológii

 • infektológia

  - náuka o nákazlivých chorobách a spôsoboch ich liečby

 • inferencia

  - odvodzovanie výrokov z iných výrokov

 • inferiorita

  - menejcennosť, podradnosť; zaostalosť; podriadenosť

 • infernálny

  - pekelný, diabolský

 • infertilita

  - neplodnosť
  - neplodnosť; opakované samovoľné potraty u žien

 • infertilný

  - neplodný

 • infidelita

  - nevera

 • Infikovaný

  - nakazený mikroorganizmom

 • infikovať

  - nakaziť, preniesť nákazu

 • infiltrácia

  - preniknutie, presiaknutie; vsakovanie zrážkovej alebo povrchovej vody do horniny; ukladanie cudzích látok alebo teliesok v tkanive, preniknutie príslušníka polície do zločineckej organizácie

 • infiltratívny

  - prenikajúci, prechádzajúci do okolia

 • infinitezimalita

  - v matematike: nekonečno

 • infinitezimálny

  - nekonečný, neobmedzený, súvisiaci s nekonečne malými veličinami

 • infinitív

  - neurčitý spôsob slovies

 • infinitizmus

  - názor o nekonečnosti sveta, času, priestoru, opak finitizmu

 • infinitný

  - nekonečný, neurčitý

 • infirmita

  - slabosť, nespoľahlivosť, nepevnosť

 • inflácia

  - znehodnocovanie peňazí a pokles ich kúpnej sily ako dôsledok nadmerného rastu obeživa a cien, opak deflácie

 • inflagranti, in flagranti

  - pri čine, pristihnutie pri čine

 • inflamácia

  - zápal, vzplanutie

 • inflamatórny

  - zápalový

 • inflexia

  - ohyb, ohnutie; v geometrii obrat krivky

 • influencia

  - vplyv, pôsobenie; jav v látke, na ktorú pôsobí elektrické alebo magnetické pole

 • influenza

  - chrípka

 • informácia

  - správa, oznámenie; vysvetlenie, poučenie

 • informatika

  - teória vzniku, prenosu a spracovania informácií

 • informátor

  - ten, kto podáva informácie alebo správy; donášač; starší názov pre domáceho učiteľa

 • informel

  - spontánne vznikajúca abstraktná maľba

 • infra-

  - prvá časť zložených slov s významom dole, pod, nízko

 • infračervený

  - týkajúci sa neviditeľnej časti elektromagnetického spektra, s vlnovou dĺžkou od 760 do 1000 nm

 • infrakcia

  - nalomenie, naštiepenie kosti

 • infraklavikulárny

  - podkľúčny

 • infralampa

  - žiarovka vydávajúca infračervené žiarenie

 • infralitorál

  - dno vodných plôch s dostatkom svetla pre rast vyšších rastlín

 • infraštruktúra

  - materiálno-technické zázemie štátu alebo medzinárodnej organizácie; odvetvie zabezpečujúce ekonomické a sociálne systémové funkcie, napríklad energetika, doprava, stavby škôl a pod.

 • infražiarič

  - infračervený žiarič

 • infrazvuk

  - zvuk pod 16 hertzov, ľudským uchom nepočuteľný

 • infula

  - orientálna alebo liturgická pokrývka hlavy, mitra

 • infúzia

  - vliatie, naliatie; vylúhovanie pri teplote od varu po štandardnú teplotu; intravenózne podávaný fyziologický roztok

 • infúzum

  - nálev; výťažok z liečivých rastlín

Pozri výraz INF v synonymickom slovníku slovenčiny.