Hľadaný výraz "im" v Slovníku cudzích slov

nájdených 208 výsledkov (2 strán)

 • IM

  - Ostrov Man, skrátený názov Man. Skratka štátu.

 • IMA

  - Skratka učebného predmetu InforMat

 • IMAC

  - Install, Move, Add, Change Inštaluj, Presuň, Pridaj, Zmeň Označenie pre činnosti spojené s prevádzkovaním hardwaru v priebehu jeho životného cyklu. Inštalácia, prenášanie na rôzne lokality, pridávanie príslušenstva, zmena konfigurácie. Používa sa napríklad v súvislosti s poskytovaním servisných služieb pre informačné technológie. Viď tiež IMACD.

 • IMACD

  - Install, Move, Add, Change, Disposal Inštaluj, Presuň, Pridaj, Zmeň, Deinštalácia Označenie pre činnosti spojené s prevádzkovaním hardwaru v priebehu jeho životného cyklu. Inštalácia, prenášanie na rôzne lokality, pridávanie príslušenstva, zmena konfigurácie, odinštalovanie prípadne aj s odstránením. Používa sa napríklad v súvislosti s poskytovaním servisných služieb pre informačné technológie.

 • IMACE

  - skratka pre International Margarine Association of the Countries of Europe - Asociácia producentov margarínu krajín EÚ

 • image

  - obraz, podoba, predstava, vonkajšie pôsobenie na verejnosť

 • Image map

  - Obrázkové menu .Obrázok v HTML dokumente, na ktorom sú uložené odkazy na ďalšie dokumenty.

 • imaginácia

  - obrazotvornosť, predstavivosť; mylná predstava

 • imaginárny

  - neskutočný, vymyslený, domnelý

 • imaginizmus

  - anglický a americký básnický smer v 2. desaťročí 20. storočia

 • imago

  - vyvinutý a pohlavne dospelý hmyz

 • imago Dei

  - obraz Boží, pojem teologickej antropológie, podľa ktorého je človek stvorený k obrazu božiemu

 • imám

  - duchovný a svetský vládca v niektorých polofeudálnych arabských zemiach; organizátor spoločných modlitieb v islamskej mešite

 • imamát

  - územie spravované imámom

 • imámit

  - prívrženec najväčšej šiítskej sekty veriacej v príchod dvanásteho imáma Mahdího (mahdisti)

 • imanencia

  - vnútorná príslušnosť nepresahujúca možnú skúsenosť

 • imanentný

  - vlastný niečomu; v niečom trvalo obsiahnutý

 • IMAO

  - skratka z anglického "In My Arrogant Opinion" - podľa mojej arogantnej mienky

 • IMAP

  - Jeden s posledných systémov na doručovanie Internetovej pošty.

 • imateriálny

  - nehmotný, duchovný

 • imatrikulácia

  - zápis do matriky, na vysokej škole a pod.

 • imaturita

  - nezrelosť, nedonosenosť novorodenca

 • imbecil

  - ľahko slabomyseľný človek

 • imbecilita

  - stredný stupeň slabomyseľnosti

 • imbibovať

  - nasávať tekutinu

 • imbreviatúra

  - protokol o právnom vybavení vykonaný verejným notárom podľa konceptu listiny

 • imbroglio

  - neporiadok, zmätok; v hudbe súčasné zoskupenie viacerých rytmov v jednej skladbe, postupný nástup niekoľkých melódií rôzne akceptovaných

 • IMCO

  - skratka z anglického "In My Considered Opinion" - podľa mojej zváženej/prehodnotenej mienky

 • imediátny

  - bezprostredný, okamžitý

 • imenzita

  - nezmernosť, nekonečnosť, obrovitosť

 • imenzurabilný

  - nezmerateľný, nekonečne veľký

 • imervere

  - v šarišskom nárečí - stále

 • imerzia

  - ponorenie, vnorenie; najvyšší stav hladiny mora prestupujúceho na klesajúcu pevninu; pri zatmení vstup telesa do tieňa; zvýšenie indexu lomu svetla nahradením vzduchovej medzery medzi šošovkou mikroskopu a pozorovaným objektom kvapalnou vrstvou

 • IMF

  - skratka pre International Marketing Federation - Medzinárodná federácia pre marketing
  - skratka pre International Monetary Fund - Medzinárodný menový fond

 • IMGW

  - v Poľsku, skratka pre Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Meteorologický a vodohospodársky ústav

 • IMHO

  - skratka z anglického "In My Humble Opinion" - podľa mojej skromnej mienky

 • imid

  - organická zlúčenina s iminoskupinou

 • imidž, image

  - výzor; pôsobenie na okolie, dojem na ľudí

 • imigrácia

  - prisťahovalectvo

 • imín

  - organická zlúčenina s väzbou medzi uhlíkom a dusíkom

 • iminentný

  - bezprostredne nasledujúci, hroziaci škodlivé látky vo vzduchu pôsobiace negatívne na živé organizmy
  - bezprostredne nasledujúci, hroziaci

 • imisia

  - prenikanie zápachu, hluku a pod. z jedného pozemku na druhý;
  - prenikanie zápachu, hluku a pod. z jedného pozemku na druhý; škodlivé látky vo vzduchu pôsobiace negatívne na živé organizmy

 • imitácia

  - napodobovanie, napodobenina

 • imitancia

  - spoločný názov pre impedanciu a admitanciu

 • imitatio Christi

  - nasledovanie, napodobovanie Krista, kresťanský život podľa evanjélia

 • Immaculata

  - Nepoškvrnená, v katolíckej cirkvi prídomok Panny Márie

 • immediate

  - priamy, bezprostredný, okamihový

 • immunitas

  - v starovekom Ríme oslobodenie od občianskych (napr. Daňových) povinností udeľované sirotám a vdovám

 • IMN

  - Ostrov Man, skrátený názov Man. Skratka štátu.

 • IMNSHO

  - skratka z anglického "In My Not So Humble Opinion" - podľa môjho nie tak skromného názoru

 • IMO

  - skratka z anglického "In My Opinion" - podľa mojej mienky

 • imobilárny

  - nehnuteľný

 • imobília

  - nehnuteľnosť

 • imobilita

  - neschopnosť pohybu
  - nehybnosť, neschopnosť pohybovať sa, pohybovať končatinami

 • imobilizácia

  - znehybnenie
  - znehybnenie časti tela obväzom alebo iným spôsobom

 • imobilný

  - nehybný, neschopný pohybu

 • imonukomplex

  - imunitný komplex

 • imoralita

  - nemravnosť, mravná otrlosť

 • imortalita

  - nesmrteľnosť

 • IMP

  - Skratka učebného predmetu Improvizácia

 • IMPA

  - skratka pre Irish Meat Processors Association - Írske združenie spracovateľov mäsa

 • impact printer

  - mechanická ihličková tlačiareň

 • impakcia

  - narážka, kolízia, zrážka

 • impakt

  - kráter vytvorený dopadom meteoritu

 • impaktit

  - sklovitá látka vznikajúca pri dopade meteoritu

 • impasibilita

  - necitlivosť, ľahostajnosť, nezúčastnenosť; chladnosť

 • impasto

  - spôsob maľby, založený na nanášaní hrubej vrstvy farieb

 • impedancia

  - zdanlivý odpor vodiča pri prietoku elektrického prúdu; veličina charakterizujúca obvod striedavého elektrického prúdu alebo mechanický kmitavý obvod

 • imperatív

  - rozkaz, príkaz; rozkazovací spôsob

 • imperátor

  - cisár, vládca

 • imperfektný

  - nedokonalý, nedokončený

 • imperfektum

  - súminulý čas slovies

 • imperforácia

  - nevyvinutie, absentovanie niektorých prirodzených otvorov v tele

 • imperializmus

  - úsilie o svetovládu, podľa komunistického učenia posledné štádium kapitalizmu

 • impérium

  - ríša, svetovládna veľmoc

 • impermeabilita

  - nepriestupnosť

 • impersonálny

  - neosobný

 • impertinencia

  - drzosť, opovážlivosť, nehanebnosť pľuzgierikmi
  - drzosť, opovážlivosť, nehanebnosť

 • impertinentný

  - drzý, papuľnatý, prostoreký

 • impetigo

  - infekčné kožné ochorenie prejavujúce sa zápalovými zmenami na koži
  - chrasty, infekčné kožné ochorenie prejavujúce sa zapáleným

Pozri výraz IM v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: