Hľadaný výraz "idio" v Slovníku cudzích slov

nájdených 20 výsledkov (1 strana)

 • idio-

  - prvá časť zložených slov s významom vlastný, zvláštny

 • idioblast

  - bunka alebo skupina buniek, ktoré sa obsahom, tvarom alebo inými vlastnosťami odlišujú od iných; vlastnými kryštalickými plochami obmedzená čiastočka premenených hornín

 • idiochromozóm

  - určuje genetický podklad pohlavia; pohlavný chromozóm

 • idiocia

  - najťažší stupeň slabomyseľnosti, idiotizmus

 • idiofón

  - samoznejúci hudobný nástroj

 • idiogamia

  - oplodňovanie samičích gamét gamétami samčími toho istého jedinca; samoopelenie, opelenie peľom z toho istého kvetu toho istého jedinca

 • idioglosia

  - vlastná reč malého dieťaťa

 • idiograf

  - rukopis, vlastnoručný podpis

 • idiolatria

  - sebaláska, narcizmus

 • idiolekt

  - štýl jazykového prejavu príznačný pre určitú skupinu alebo jednotlivca

 • idiom

  - svojrázny jazykový výraz, spravidla priamo nepreložiteľný, príslovie

 • idiomorfia

  - vývoj kryštálov podľa ich vnútornej stavbe zodpovedajúcich kryštálových tvarov

 • idiopatia

  - choroba, ktorá nie je spôsobená úrazom alebo inou chorobou; choroba jednotlivého orgánu

 • idiopatický

  - samostatný, nezávisle vzniknutý, vzniknutý z neznámej príčiny
  - samostatne vzniknutý; vzniknutý z neznámej príčiny; vzťahujúci sa k vlastnej osobe

 • idiosynkrázia

  - zvýšená citlivosť na niektoré javy alebo látky; neprekonateľný odpor

 • idiot

  - duševne zaostalý človek; hlupák

 • idiotikon

  - slovník jedného nárečia

 • idiotizmus

  - idiotstvo, slabomyselnosť

Pozri výraz IDIO v synonymickom slovníku slovenčiny.