Hľadaný výraz "i i" v Slovníku cudzích slov

nájdených 190 výsledkov (2 strán)

 • I I

  - chemická značka jódu; intenzita elektrického prúdu

 • akomáňiňek

  - v oravskom nárečí - trošku

 • ant(i)odontalgicus

  - ant(i)odontalgický, zmierňujúci bolesť zubov

 • báčiť

  - v oravskom nárečí - pamätať

 • bahňički

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - bahniatka

 • bakšiš

  - sprepitné; drobný peniaz; úplatok

 • balušiť

  - v oravskom nárečí - robiť lomoz

 • bažički

  - v šarišskom nárečí - jahniatka, bahniatka

 • bažičky

  - v šarišskom nárečí - bahniatka

 • beči

  - v šarišskom nárečí - plače

 • bľiščaci

  - v šarišskom nárečí - lesklý

 • blišči

  - v šarišskom nárečí - leští

 • bľiščic

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - leštiť

 • bľiščic še

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - lesknúť sa

 • bokanči

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - topánky

 • Božičko

  - v šarišskom nárečí - Pán Boh

 • brižďi

  - v šarišskom nárečí - svitá

 • briždži še

  - v šarišskom nárečí - brieždi sa, svitá

 • c.i.f.

  - skratka pre cost, insurance and freight - náklady, poistenie a prepravné hradené

 • cal(i)dus

  - teplý, zohriatý, horkokrvný

 • čerči

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - cvendží

 • čevapčiči, čevabčiči

  - jemne mleté korenené mäso tvarované do valčekov, smažené alebo grilované

 • cholepo(i)esis

  - cholepoéza, tvorba žlče v pečeňových bunkách

 • chor(i)ocapillaris

  - chor(i)okapilárny, bohato prestúpená (vnútorná vrstva cievovky) krvnými vlásočnicami

 • chor(i)oencephalitis

  - chor(i)oencefalitída, zápal mozgu so zmenami v plexus choroideus

 • chylopo(i)esis

  - chylopoéza, tvorenie chylu

 • ďabľi

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - diabli, čerti

 • dakuščičko

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - trochu

 • deščička

  - v šarišskom nárečí - doštička

 • dlukši

  - v šarišskom nárečí - dlhší

 • dos(i)ologia

  - doz(i)ológia, časť farmakológie zaoberajúci sa dávkovaním lieku

 • dožičic

  - v šarišskom nárečí - dopriať

 • dudňi

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hučí

 • duži

  - v spišskom nárečí - objemný

 • dyshaematopo(i)esis

  - dyshematopoéza, porušená tvorba krvi

 • dze ši

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kde si

 • dze ši bul

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kde si bol

 • džiš

  - v oravskom nárečí - dnes

 • erythrocytopo(i)esis

  - erytrocytopoéza, tvorba červených krviniek

 • erythropo(i)esis

  - erytropoéza, tvorba, vznik červených krviniek

 • ešči

  - v spišskom nárečí - ešte

 • fuňi

  - v šarišskom nárečí - dychčí

 • gači

  - v horno-šarišskom nárečí - gate, nohavice

 • garadiči

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - schody

 • granulocytopo(i)esis

  - granulocytopoéza, tvorba bielych krviniek (granulocytov)

 • granulopo(i)esis

  - granulopoéza, tvorenie a diferenciácia granulocytov

 • granulopo(i)etinum

  - granulopo(i)etín, špecifický induktor stimulujúci tvorbu granulocytov

 • gruľi

  - V rómštine - zemiaky

 • hadži

  - moslim, ktorý vykonal púť do Mekky

 • haemopo(i)esis

  - hemopoéza, vznik, tvorba krvných buniek, hemopoéza extramedulárna, mimodreňová, tvorba krviniek v iných orgánoch ako v kostnej dreni, najčastejšie v pečeni

 • haemopo(i)eticus

  - hemopoetický, týkajúci sa tvorby krvi, krvotvorný

 • haemopo(i)etinum

  - hemopoetín, látka ovplyvňujúca krvnú tvorbu (erytropoetín, trombopoetín, granulopoetín)

 • harčiček

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hrnček

 • harčičok

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - plechový hrnček

 • hašiš

  - omamná látka zo živice indického konope

 • herľička

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hrdlička

 • hidropo(i)esis

  - hidropoéza, tvorba potu

 • hist(i)ometria

  - histiometria, histologická metóda zaoberajúca sa charakteristikou rôznych častí tkaniva

 • histopo(i)esis

  - histopoéza, tvorenie, vznik tkaniva

 • hormonopo(i)esis

  - hormónopoéza, tvorba hormónov

 • horši

  - v šarišskom nárečí - horšie

 • hroži

  - v šarišskom nárečí - hrozí

 • huši

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - husi

 • hušiňec

  - v šarišskom nárečí - husi trus

 • hvareľi

  - v šarišskom nárečí - hovorili

 • I

  - chemická značka jódu; intenzita elektrického prúdu
  - septum, priehradka, ohrada
  - skratka pre jód z angl. iodine - chemický prvok s protónovým číslom 53

 • i-, in-

  - predpona s významom záporu, ne-

 • I.N.R.I.

  - skratka výrazu Iesus Nazaretus Rex Iudaeorum, Ježiš Nazaretský, kráľ židovský

 • I/O

  - vstupno-výstupný

 • I/O Port Input Output

  - Je konektor pre pripojenie kabelu iného zariadenia k počítaču.

 • - V rómštine - Včera

 • ICQ I seek you

  - Systém vyvinutí na on-line rozhovor medzi viacerými ľuďmi na Internete s množstvom daľších funkcii.

 • inakši

  - v šarišskom nárečí - iný, rozdielny

 • inši

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - iný

 • išče

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - ešte

 • išol

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - išiel

 • išou

  - v nitrianskom nárečí - išiel

 • jašľičkare

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - koledníci

 • jaśľičkare

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - betlehemci, chodili koledovať po dedine vo vianočnom období

 • je u čeži

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - je tehotná

 • Jepašuňi

  - V rómštine - Polovične

 • ješiň

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - jeseň

 • kači pysk

  - v spišskom nárečí - kosatec

 • Kamašťi

  - V rómštine - Topánky

 • karňiš

  - v šarišskom nárečí - karniža

 • kaštuňi roj

  - V rómštine - vareška

 • kešiň

  - v šarišskom nárečí - vrecko

 • kľišč

  - v šarišskom nárečí - kliešť

 • kňižočka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - malá knižka

 • kumiuči

  - starý japonský spôsob boja holými rukami

 • kuščičko

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kúsok

 • kvaši

  - v šarišskom nárečí - kysne

 • laľi me

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hrešili ma

 • ľetňi

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - vlažný

 • leucocytopo(i)esis

  - leukocytopoéza, tvorba bielych krviniek

 • leucopo(i)esis

  - leukopoéza, tvorba bielych krviniek

 • liči

  - tropický ovocný strom aj s jedlými plodmi, pochádzajúci z Číny

 • ľičic

  - v šarišskom nárečí - liečiť

 • ľoľi paprika

  - V rómštine - červená paprika

 • ložiška

  - v gemerskom nárečí - lyžička

 • lymphocytopo(i)esis

  - lymfocytopoéza, tvorba lymfocytov

 • lymphopo(i)esis

  - lymfopoéza, tvorba lymfocytov

 • mači blisk

  - v spišskom nárečí - sľuda, mačací lesk

 • megacaryocytopo(i)esis

  - megakaryocytopoéza, tvorba megakaryocytov

 • mesenchymopo(i)esis

  - mezenchymopoéza, tvorba spojivového tkaniva

 • metrolymphang(i)itis

  - metrolymfang(i)itída, zápal maternicových lymfatických žíl

 • monocytopo(i)esis

  - monocytopoéza, vývoj monocytu

 • MPR I

  - odporúčania pre dovolené emisné vyžarovanie monitorov, stanovil ich Swedish National Institute of Radiation Protection, odporúčania sú celosvetovo akceptované ako norma

 • myelopo(i)esis

  - myelopoéza, tvorba krviniek v kostnej dreni

 • myelopo(i)eticus

  - myelopoetický, týkajúci sa tvorby krviniek

 • myograph(i)on

  - myograf, špeciálny prístroj k registrácií svalových sťahov

 • myxopo(i)esis

  - myxopoéza, tvorba hlienu

 • na ščižar

  - v abovskom nárečí - otvorené dokorán

 • najľepši

  - v šarišskom nárečí - najlepšie

 • narosćižaj

  - v šarišskom nárečí - dokorán, naplno

 • narozčižaj

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - naširoko

 • ňešejši

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - dnešný

 • ňižej

  - v šarišskom nárečí - nižšie

Pozri výraz I I v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: eka, å tor, pedap, tek, , lyz, šáfik, cey, hos, zms, cmk, czs, pu, ace, ã um