Hľadaný výraz "hyper" v Slovníku cudzích slov

nájdených 490 výsledkov (5 strán)

 • hyper(h)idrosis

  - hyper(h)idróza, nadmerné potenie, zvýšená potivosť

 • hyperacanthosis

  - hyperakantóza, všeobecné označenie pre kožné choroby vyznačujúce sa zhrubnutím pokožky

 • hyperacidaminuria

  - hyperacidaminúria, zvýšené množstvo aminokyselín v moči

 • hyperaciditas

  - hyperacidita, zvýšená kyslosť žalúdočnej šťavy

 • hyperacusia

  - hyperakúzia, chorobná precitlivelosť sluchu, zvýšená dráždivosť sluchového ústroja

 • hyperadiuretismus

  - hyperadiuretizmus, stav s nadmernou tvorbou adiuretínu (vazopresínu), hormónu zužujúceho tepny, zvyšujúceho krvný tlak a regulujúceho vylučovanie moču v obličkách

 • hyperadrenalismus

  - hyperadrenalizmus, súbor prejavov zo zvýšenej tvorby adrenalínu

 • hyperaemia

  - hyperémia, prekrvenie, zvýšený obsah krvi v orgáne alebo v ohraničenom tkanivovom okrsku

 • hyperaemicus

  - hyperemický, prekrvený

 • hyperaesthesia

  - hyperestézia, zvýšená až bolestivá citlivosť, precitlivelosť

 • hyperaktivita

  - nadmerná činnosť

 • hyperalbuminaemia

  - hyperalbuminémia, zvýšená koncentrácia albumínu v krvi

 • hyperaldosteronismus

  - hyperaldosteronizmus, stav s nadmernou tvorbou aldosterónu v kôre nadobličiek

 • hyperalgesia

  - hyperalgézia, zvýšené vnímanie bolesti, zvýšená citlivosť na bolesť

 • hyperalimentácia

  - nadmerná výživa

 • hyperalimentatio

  - hyperalimentácia, nadmerná výživa, prekrmovanie, zvýšený energetický príjem

 • hyperalonaemia

  - hyperalonémia, nadmerné množstvo solí v krvi

 • hyperammonaemia

  - hyperamonémia, zvýšená koncentrácia čpavku v krvi (napr. pri pečeňovom zlyhaní)

 • hyperanakinesia

  - hyperanakinéza, nadmerná hybnosť, pohybová činnosť (napr. žalúdka)

 • hyperanteflexio

  - hyperanteflexia, patologické nadmerné ohnutie (maternice) dopredu

 • hyperanteversio

  - hyperanteverzia, patologický sklon (maternice) smerom dopredu

 • hyperaphrodisia

  - hyperafrodízia, nadmerný, zvýšený pohlavný pud

 • hyperazotaemia

  - hyperazotémia, zvýšené množstvo neproteínového dusíka (močoviny) v krvi

 • hyperazoturia

  - hyperazotúria, zvýšené vylučovanie dusíka močom

 • hyperbarický

  - pretlakový

 • hyperbaricus

  - "hyperbarický, pretlakový
  - hyperbarický, pretlakový

 • hyperbetalipoproteinaemia

  - hyperbetalipoproteinémia, stav so zvýšenou koncentráciou betalipoproteínu v krvi, hyperlipoproteinémia IIb

 • hyperbilirubinaemia

  - hyperbilirubinémia, zvýšené množstvo bilirubínu v krvi

 • hyperbilirubinémia

  - zvýšená hladina bilirubínu (žlčového farbiva) v krvi

 • hyperbola

  - geometrické miesto bodov, ktorých rozdiel vzdialeností od dvoch pevných bodov je stály; nadsádzka, zveličovanie, prepiaty výraz

 • hyperbrachycephalia

  - hyperbrachycefália, extrémne krátka hlava

 • hyperbulia

  - hyperbúlia, nadmerné presadzovanie vlastnej vôle, chorobná túžba po čine

 • hypercalcaemia

  - hyperkalcémia, nadmerné množstvo vápnika v krvi

 • hypercalcinaemia

  - hyperkalcémia, nadmerné množstvo vápnika v krvi

 • hypercalcinaemia, hypercalcaemia

  - hyperkalcémia, nadmerné množstvo vápnika v krvi

 • hypercalciuria

  - hyperkalciúria, zvýšené vylučovanie vápnika močom

 • hypercapnia

  - hyperkapnia, zvýšená koncentrácia oxidu uhličitého v krvi

 • hypercellularitas

  - hypercelularita, nadmerné zmnoženie buniek

 • hyperchloraemia

  - hyperchlorémia, zvýšené množstvo chloridu v krvi

 • hyperchlorhydria

  - hyperchlorhydria, zvýšené množstvo voľnej kyseliny chlorovodíkovej v žalúdočnej šťave

 • hypercholesterolaemia

  - hypercholesterolémia, zvýšená koncentrácia cholesterolu v krvi

 • hypercholesterolémia

  - zvýšená koncentrácia cholesterolu v krvi

 • hypercholia

  - hypercholia, patologická, nadmerná tvorba žlče

 • hyperchromasia

  - hyperchromázia, zvýšená, nadmerná farbiteľnosť bunkových štruktúr, zvlášť bunkových jadier

 • hyperchromatosis

  - hyperchromatóza, zvýšené ukládanie farbiva (v koži)

 • hyperchromia

  - hyperchrómia, zvýšený obsah hemoglobínu v červených krvinkách

 • hyperchylia

  - hyperchýlia, zvýšená tvorba chylu

 • hypercoagulabilitas

  - hyperkoagulabilita, zvýšená zrážlivosť krvi

 • hypercorrectio

  - hyperkorekcia, nadmerná snaha vyjadrovať sa čo najsprávnejšie

 • hypercorticismus

  - hyperkorticizmus, hyperkortikalizmus, zvýšená tvorba hormónov kôry nadobličky

 • hypercreatinaemia

  - hyperkreatinémia, zvýšenie koncentrácie kreatínu v krvi

 • hypercrinia

  - hyperkrínia, nadmerné vylučovanie (sekrécia)

 • hypercupraemia

  - hyperkuprémia, nadmerná koncentrácia medi v krvi

 • hypercyanoticus

  - hypercyanotický, vyznačujúci sa extrémnou cyanózou, modrofialovým zafarbením kože a slizníc z nedostatočného okysličenia

 • hypercysteinuria

  - hypercysteinúria, nadmerné vylučovanie cysteínu močom

 • hypercytaemia

  - hypercytémia, nadmerný počet erytrocytov v krvi (polyglobúlia)

 • hypercytosis

  - hypercytóza, nadmerné množstvo buniek v telesných tekutinách

 • hyperdactylia

  - hyperdaktýlia, nadpočetné prsty

 • hyperdaktýlia

  - vyvinutie väčšieho počtu prstov, vrodená chyba

 • hyperdentitio

  - hyperdentícia, hyperdoncia, nadpočetné zuby

 • hyperdipsia

  - hyperdipsia, nadmerný intenzívny smäd

Pozri výraz HYPER v synonymickom slovníku slovenčiny.