Hľadaný výraz "ha" v Slovníku cudzích slov

nájdených 1025 výsledkov (9 strán)

 • HAA

  - Skratka učebného predmetu Hudobná akustika

 • hab

  - v spišskom nárečí - pena , penový koláč

 • HAB

  - Skratka učebného predmetu Hudobno-teoretická analýza skladieb
  - v spišskom nárečí - pena , penový koláč

 • habadej

  - v šarišskom nárečí - dostatok, veľa

 • habaďura

  - v šarišskom nárečí - lesť, pasca

 • habán

  - potomok nemeckých novokrstencov, ktorí sa v 16. storočí prisťahovali z Nemecka a Švajčiarska na Slovensko a na Moravu

 • habanéra

  - španielsko-americký ľudový tanec

 • habarka

  - v šarišskom nárečí - kuchynský nástroj

 • habdala

  - židovská ďakovná modlitba prednášaná pánom domu, napr. Pri ukončení sabatu

 • habdz

  - v šarišskom nárečí - baza čierna

 • habeas corpus

  - doslova maj telo (nedotknuteľné), historicky prvé slová zákona o ochrane osobnej slobody človeka, prijatého anglickým parlamentom roku 1679

 • habemus papam

  - "Máme pápeža" tradičný výraz ohlasujúci zvolenie pápeža

 • habena

  - uzda

 • habent sua fata libelli

  - knihy majú svoje osudy, výrok Teretia Maura

 • habenula

  - uzdička, riasa

 • habenularis

  - uzdičkovitý, riasovitý

 • Habeš

  - starší názov Etiópie

 • habi

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - vlnky

 • habilitácia

  - dosiahnutie alebo udelenie práva prednášať na vysokej škole ako docent; obhajoba docentskej práce

 • habilitas

  - "schopnosť
  - schopnosť

 • habilitovať

  - dosiahnuť hodnosť docenta

 • hábit

  - dlhý rehoľný odev; splývavé šaty

 • habitácia

  - obydlie, bývanie; prostredie bydliska alebo výskytu

 • habitat

  - miesto výskytu určitého organizmu, biotop zmenám okolitého prostredia; návykovosť v správaní človeka
  - miesto výskytu určitého organizmu, biotop

 • habituácia

  - navykanie, zdomácňovanie, prijímanie; prispôsobenie sa organizmov
  - navykanie, zdomácňovanie, prijímanie; prispôsobenie sa organizmov zmenám okolitého prostredia; návykovosť v správaní človeka

 • habitualis

  - habituálny, návykový, častý, často sa opakujúci

 • habitualita

  - vznik návykov, zvnútornenie prežitých skúseností

 • habituálny

  - návykový, častý, často sa opakujúci
  - obvyklý

 • habituatio

  - "habituácia, znížená reakcia pri opakovanom dráždení orgánu
  - habituácia, znížená reakcia pri opakovanom dráždení orgánu

 • habitué

  - každodenná návšteva, stály hosť

 • habitus

  - poloha, stav, vzhľad
  - celkový vzhľad, vonkajší stav

 • haboš

  - v spišskom nárečí - pena , penový koláč

 • háby

  - v bansko-štiavnickom nárečí - šaty

 • habz

  - v šarišskom nárečí - baza čierna

 • habžina

  - v šarišskom nárečí - baza čierna

 • hac

  - v spišskom nárečí - hať, priehrada

 • haca

  - v šarišskom nárečí - hatia

 • HACCP

  - skratka pre Hazard Analysis Critical Control Point - kritický kontrolný bod analýzy rizika

 • hače

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - žriebätko

 • haček

  - v šarišskom nárečí - háčik

 • hacienda

  - väčšia poľnohospodárska usadlosť v Latinskej Amerike; chata; vidiecka usadlosť

 • hacker

  - počítačový fanúšik nelegálne prenikajúci do cudzích databánk
  - používateľ počítača, snažiaci sa cez počítačovú sieť preniknúť do cudzích systémov; počítačový pirát.

 • hačkovka

  - v šarišskom nárečí - ihlica na hačkovanie

 • hačo

  - v oravskom nárečí - žriebä

 • häcpír

  - v oravskom nárečí - netopier, lietajúci cicavec

 • hačur

  - v spišskom nárečí - žriebä

 • HAD

  - Skratka učebného predmetu Hádzaná

 • hadál

  - najhlbšia časť dna oceánov, dno hlbokomorských priekop

 • Hádes, hádes

  - starogrécky boh podsvetia; podsvetie, záhrobie, podzemná ríša mŕtvych v gréckej mytológii

 • hadíth

  - krátke príbehy o činoch proroka Mohameda, súčasť islamskej tradície

 • hadróm

  - drevná časť cievneho zväzku rastlín

 • hadróny

  - subatomárne častice reagujúce na silnú interakciu

 • hadž

  - púť do Mekky, ktorú musí každý pravoverný mohamedán absolvovať aspoň raz v živote ako jednu z piatich moslimských povinností

 • hadzi

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hady

 • hadži

  - moslim, ktorý vykonal púť do Mekky

 • hadzina

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hydina

 • haem (hem)

  - hém, červené krvné farbivo zložené z protoporfyrínu a železnatého iónu

 • haem(h)idrosis

  - hematohidróza, hemat(h)idróza, hem(h)idróza, vylučovanie červeného sfarbeného potu

 • haemagglutinatio

  - hemaglutinácia, zhlukovanie červených krviniek

 • haemagglutinum

  - hemaglutinín, protilátka spôsobujúca zhlukovanie červených krviniek

 • haemagogum

  - hemagogum, prostriedok podporujúci krvný prietok

 • haemallergosis

  - hemalergóza, alergicky podmienené zmeny krvi a krvotvorného ústroja

 • haemalopia

  - hemalopia, krvácanie do oka (často po úraze)

 • haemangiectasia

  - hemangiektázia, rozšírenie krvných ciev

 • haemangioblastoma

  - hemangioblastóm, nezrelý nádor z krvných ciev

 • haemangioendothelioma

  - hemangioendotelióm, zhubný mezenchýmový nádor z endotelových buniek a krvných ciev

 • haemangiofibroma

  - hemangiofibróm, hemangióm obsahujúci väzivové tkanivo

Pozri výraz HA v synonymickom slovníku slovenčiny.