Hľadaný výraz "gra" v Slovníku cudzích slov

nájdených 245 výsledkov (3 strán)

 • grandaľ

  - v spišskom nárečí - tĺk

 • grandioso

  - v hudbe: mohutne, vznešene, veľkolepo

 • grandiozita

  - mohutnosť, vznešenosť, veľkoleposť, veľkorysosť, grandióznosť

 • grandiózny

  - mohutný, veľkolepý, obrovský, obrovitý

 • grandis

  - veľký, význačný

 • gránik

  - v oravskom nárečí - navijak, vrátok

 • granit

  - žula, hlbinná hornina

 • granitizácia

  - proces premeny hornín na žulovité horniny

 • granitoid

  - hornina so žulovou štruktúrou

 • grant

  - finančná podpora pridelená grantovou komisiou na určitý výskumný alebo pracovný projekt

 • granula

  - zrnko, zrno, hrudka; svetlejšie miesto mnohouholníkového tvaru pozorované na slnečnej fotosfére

 • granulácia

  - tvorenie zŕn z pevnej hmoty; zrnitosť; zrnitá štruktúra povrchu Slnka; vytvorenie nového tkaniva na hojacej sa rane

 • granularis

  - granulárny, zrnitý

 • granulát

  - zrnitá, granulovaná hmota

 • granulatio

  - "granulácia, zrnitosť, zrnenie, tvorenie zŕn, tkanivo vznikajúce pri hojení rany (v zápalovom procese)
  - granulácia, zrnitosť, zrnenie, tvorenie zŕn, tkanivo vznikajúce pri hojení rany (v zápalovom procese)

 • granulatus

  - granulovaný (napr. liek tvaru zrniek, prachu)

 • granulocyt

  - biela krvinka s granulami v cytoplazme

 • granulocytopathia

  - granulocytopatia, porucha bielych krviniek bližšie nešpecifikovaná

 • granulocytopenia

  - granulocytopénia, neutropénia, zníženie počtu granulocytov (neutrofilných bielych krviniek) v krvi

 • granulocytopo(i)esis

  - granulocytopoéza, tvorba bielych krviniek (granulocytov)

 • granulocytus

  - granulocyt, leukocyty, dôležité pri obranných procesoch, obsahujúci cytoplazmatické granule, zrnká (eozinofily, bazofily, neutrofily)

 • granulóm

  - nezhubný nádor z granulačného tkaniva
  - ohraničený zápal uzlíkovitého tvaru s charakteristickým zložením

 • granuloma

  - nezhubný nádor z granulačného tkaniva

 • granulomatosis

  - granulomatóza, tvorba početných granulómov

 • granulomatosus

  - granulomatózny, zrnitý, tvoriaci zrnenie, vzťahujúci sa ku granulomatóze

 • granulomerus

  - granulomer, nahromadenie azúrofilných granúl v centrálnej časti trombocytu

 • granulophthisis

  - granuloftíza, agranulocytóza, nedostatok granulocytov

 • granulopo(i)esis

  - granulopoéza, tvorenie a diferenciácia granulocytov

 • granulopo(i)etinum

  - granulopo(i)etín, špecifický induktor stimulujúci tvorbu granulocytov

 • granulosa (membrana)

  - granulóza, vrstevnatý epitel rastúceho folikula vaječníka

 • granulosa (membrana),

  - granulóza, vrstevnatý epitel rastúceho folikula vaječníka

 • granulosis

  - chronický zápal potných vývodov s erytémom a pupienkami na nose a lícach

 • granulosus

  - granulózny, zrnitý, bohatý na zrnitosť

 • granulóza

  - vírusové ochorenie hmyzu

 • granulum

  - zrniečko, zrnko

 • granum

  - zrno

 • graphanaesthesia

  - grafanestézia, porucha v rozpoznávaní písmen písaných na kožu pri neporušenom vnímaní

 • Graphic aperture size

  - veľkosť sdystémovej pamäte, nastavuje sa v BIOS-e

 • graphologia

  - grafológia, náuka o písme, disciplína zaoberajúca sa odhadovaním povahových vlastností jedinca podľa rukopisu

 • graphomania

  - grafománia, chorobná vášeň pre písanie, písavosť, grafomanstvo

 • graphospasmus

  - grafospazmus, druh koordinačnej neurózy, pisársky kŕč, kŕč svalstva ruky vyvolaný prílišnou námahou

 • GRAS

  - skratka pre generally recognized as safe - všeobecne považované za bezpečné

 • grastuch

  - v spišskom nárečí - plátená noša

 • grati

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - riad

 • gratias

  - vďaka, ďakujem

 • gratifikácia

  - odmena, dar, materiálne ocenenie; dobropis, zľava z ochoty; proces alebo stav uspokojenia sprevádzajúci určitú činnosť

 • gratinovanie

  - zapekanie pokrmov

 • grátis

  - zadarmo, zdarma, bezplatne, voľne

 • Gratte Paille

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 70%. Pôvodom z Francúzska

 • gratulácia

  - blahoprianie

 • graty

  - v spišskom nárečí - oblečenie, šaty

 • Graukäse

  - kyslý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 2%. Pôvodom z Rakúska

 • gravčec

  - v šarišskom nárečí - kričať

 • grave

  - v hudbe: vážne, odmerano, dôstojne

 • gravec

  - v spišskom nárečí - revať

 • gravedo

  - malátnosť, chrípka, nádcha, zápal nosných dutín

 • gravettien

  - kultúra vrcholného mladšieho paleolitu

 • gravida

  - tehotná žena

 • gravidita

  - tehotenstvo

 • graviditas

  - gravidita, tehotenstvo

 • gravidná žena

  - tehotná, ťarchavá žena

 • gravimeter

  - merač ťiažového zrýchlenia

 • gravimetria

  - časť geofyziky študujúca tvar a rozmery Zeme, jej vonkajšie ťiažové pole a teóriu presných tiažových meraní

 • gravírovanie

  - ozdobné rytie povrchu tvrdých materiálov

 • gravis

  - ťažký

 • gravisféra

  - priestor okolo nebeského telesa, sféra aktivity, v ktorej prevláda jeho gravitačné pole

 • gravitácia

  - zemská príťažlivosť, tiažová sila všetkých hmotných objektov

 • gravitačná entrópia

  - miera neusporiadanosti gravitačného poľa vesmíru

 • gravitačná šošovka

  - názov pre ohyb svetelného lúča alebo iného žiarenia prechádzajúceho okolo nejakého telesa o veľkej hmotnosti, napr. hviezdy, galaxie alebo čiernej diery

 • graviter

  - ťažko

 • gravitíno

  - supersymetrický partner gravitónu kvanta gravitačného poľa

 • gravitón

  - hypotetická častica sprostredkujúca gravitáciu, najmenší balíček gravitačného silového poľa, kvantum tiažového poľa

 • gravúra

  - rytina; hlboký výbrus skla

 • gray

  - jednotka absorbovanej dávky ionizujúceho žiarenia, značka Gy

 • gray scale

  - stupnice šedej, spôsob čiernobieleho zobrazenia

Pozri výraz GRA v synonymickom slovníku slovenčiny.