Hľadaný výraz "gr" v Slovníku cudzích slov

nájdených 409 výsledkov (4 strán)

 • GR

  - Grécka republika, skrátený názov Grécko. Skratka štátu.

 • GRA

  - Skratka učebného predmetu Praktické cvičenie z gramatiky

 • grab

  - zhrabnúť, uchňapnúť

 • graba

  - v spišskom nárečí - ruka

 • grabaňa

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - posteľná plachta

 • grabber

  - odchytávač

 • graca

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - motyka

 • gracfiliar

  - v bansko-štiavnickom nárečí - funkcia baníka

 • gracht

  - kanál, vodná cesta v uliciach holandských miest

 • grácia

  - ladnosť, pôvab; pôvabné dievča

 • Grácie

  - starogrécke a starorímske bohyne pôvabu a veselosti

 • gracilis

  - jemný, útly, štíhly, chudý

 • gracilitas

  - gracilita, útlosť, štíhlosť

 • gracilný

  - slabý, jemný, krehký

 • graciózny

  - pôvabný, ušľachtilý, ladný, útly

 • gracka

  - v spišskom nárečí - motyka

 • grád

  - v geodézii používaná jednotka rovinného uhla

 • gradácia

  - stupňovanie, zväčšovanie, hromadenie, prechod, zosiľovanie; premnoženie živočíchov určitého druhu

 • gradatim

  - postupne, podľa hodnoty

 • gradatio

  - gradácia, stúpanie, zvyšovanie, zväčšovanie, zosilňovanie

 • grade

  - stupeň

 • gradi

  - v šarišskom nárečí - stupne

 • gradiens

  - postupujúci, pokračujúci

 • gradient

  - zmena fyzikálnej veličiny pripadajúca na jednotku dĺžky; diferenciálny operátor

 • gradológia

  - náuka o gradáciach

 • gradovac

  - v šarišskom nárečí - stupňovať sa

 • graduácia

  - doplnenie meracích prístrojov o stupnicu, graduovanie

 • graduál

  - spevník kratších piesní

 • graduála

  - časť omše medzi epištolou a evanjéliom

 • gradualizmus

  - názor o vhodnosti postupnej reformy

 • graduje

  - v šarišskom nárečí - stupňuje

 • graduovať

  - udeliť akademickú hodnosť, absolvovať, zakončiť štúdium; vybaviť stupnicou

 • gradus

  - stupeň, postavenie, akademická hodnosť
  - stupeň akademickej hodnosti; stupeň všeobecne

 • graf

  - druhá časť zložených slov s významom zapisujúci, zaznamenávajúci prístroj, zariadenie
  - súradnicové zobrazenie vývoja matematických a štatistických údajov, postupov a závislostí

 • grafasténia

  - vývojová porucha prejavujúca sa nesprávnym písaním

 • grafčak

  - v šarišskom nárečí - vreščún, krikľún

 • grafém, graféma

  - písomný alebo grafický znak

 • graffiti

  - farebným sprejom vytvorený nápis, obrázok na stene, múre, dopravnom prostriedku a pod.

 • grafia

  - druhá časť zložených slov s významom zapisovanie, rysovanie, tlač, kreslenie

 • grafika

  - súborné označenie pre kresbu a rozmnožovaciu techniku kresieb; dielo vytvorené reprodukčnou technikou; zachytenie hlások písmom

 • grafikon

  - grafické znázornenie pracovných, komunikačných a iných plánov a ich realizácie

 • grafit

  - tuha; modifikovaný čistý uhlík, dôležitý nerast

 • grafitizácia

  - odplyňovanie uhlia; posledná fáza premeny organickej látky na tuhu

 • grafo-

  - prvá časť zložených slov s významom písanie, písmo

 • grafognózia

  - porovnávacie určovanie pisateľa

 • grafológia

  - určovanie osobných vlastností z charakteru písma, psychológia písma

 • grafománia

  - chorobné nutkanie písať, literárne tvoriť

 • grafospazmus

  - kŕč pri písaní

 • grafpad

  - vo výpočtovej technike snímacia tabuľa s kurzorom, perom s hrotom alebo optickým krížom; tablet

 • graham

  - slangový výraz pre Grahamov chlieb, neslaný celozrnný vysoko výživný chlieb zo žitného a pšeničného šrotu, nazvaný podľa amerického lekára Grahama

 • grajcár

  - v oravskom nárečí - grajciar

 • grajcupa

  - v šarišskom nárečí - zabíjačková polievka

 • grajfnúť

  - v oravskom nárečí - uchmatnúť

 • grajzna

  - v bansko-štiavnickom nárečí - skaly

 • grál

  - zázračná miska alebo kalich Krista z poslednej večere; symbol posvätnosti; prenesene vzácna vec

 • gram

  - druhá časť zložených slov s významom merací a zapisujúci, zaznamenávací prístroj
  - jednotka hmotnosti, tisícina kilogramu, značka g

 • gram-

  - "prvá časť zložených prídavných mien spajajúca časť druhú s významom ""Gramovo farbenie"" s ich bližším určením
  - prvá časť zložených prídavných mien spajajúca časť druhú s významom 'Gramovo farbenie' s ich bližším určením
  - prvá časť zložených prídavných mien spajajúca časť druhú s významom Gramovo farbenie s ich bližším určením

 • gramafon

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - gramofón

 • gramáž

  - hmotnosť určitej látky, spravidla na 1 štvorcový meter, vyjadrená v gramoch

 • grambľavi

  - v šarišskom nárečí - nešikovný

 • gramľa

  - v horno-nitrianskom nárečí - kramľa

 • gramlabilis

  - gramlabilný, mikroorganizmy prijímajúce Gramovo farbivo len čiastočne

 • gramma

  - zápis, záznam

 • gramma,

  - zápis, záznam

 • grammar check

  - kontrola gramatiky

 • gramnegativus

  - gramnegatívny, mikroorganizmy nefarbiace sa pri Gramovom farbení

 • gramo-

  - prvá časť zložených slov s významom záznam, zápis, gramofón

 • gramotnosť

  - schopnosť čítať a písať

 • grampositivus

  - grampozitívny, mikroorganizmy farbiace sa tmavofialovo pri Gramovom farbení

 • grampositivus,

  - grampozitívny, mikroorganizmy farbiace sa tmavofialovo pri Gramovom farbení

 • grana

  - veľmi tvrdý taliansky syr valcovitého tvaru

 • Grana Padano (DOC)

  - tvrdý syr z kravského mlieka s obsahom tuku 32%. Pôvodom z Talianska

 • granadirmarš

  - v spišskom nárečí - granatiersky pochod

 • granát

  - drahokam tmavočervenej farby; strela alebo ručne vrhaný náboj
  - polodrahokam tmavočervenej farby, kryštalický kremičitan, nerast

 • granátit

  - hornina s obsahom granátov

 • granátovník

  - tŕnistý ker s veľkými červenými plodmi nazývanými granátové jablká

 • grand

  - príslušník španielskej vysokej šľachty; veľkorysý človek

Pozri výraz GR v synonymickom slovníku slovenčiny.