Hľadaný výraz "fyz" v Slovníku cudzích slov

nájdených 18 výsledkov (1 strana)

 • FYZ

  - Skratka učebného predmetu Fyzika

 • fýzia

  - telesnosť, telesný stav alebo vzhľad

 • fyziatria

  - fyzikálna liečba, liečebné pôsobenie vody, elektriny a pod.

 • fyzická geografia

  - zemepisná náuka o prírodných vlastnostiach zemského povrchu

 • fyzický

  - hmotný, telesný

 • fyzika

  - veda o prírodných javoch a stavoch, pri ktorých sa nemení zloženie látok; veda o základných vlastnostiach hmoty a najjednoduchších formách jej pohybu

 • fyzikálny

  - týkajúci sa fyziky

 • fyzio-

  - prvá časť zložených slov s významom príroda, prírodný

 • fyziognómia

  - výraz obličaja; vzhľad, tvárnosť

 • fyziognomika

  - výskum súvislostí medzi fyziognómiou a povahovými vlastnosťami jedinca, teda na základe fyzických rysov obličaja

 • fyziokracia

  - vláda prírody

 • fyziokratizmus

  - ekonomická teória považujúca za hlavný zdroj bohatstva poľnohospodársku výrobu, vznikla vo Francúzsku pred 300 rokmi

 • fyziológia

  - náuka o životných procesoch v telách rastlinných, živočíšnych a ľudských organizmov

 • fyziologický

  - normálny, prirodzený, týkajúci sa zdravého organizmu

 • fyzioterapia

  - liečba fyzikálnymi metódami, napr. teplom, ultrazvukom

Pozri výraz FYZ v synonymickom slovníku slovenčiny.