Hľadaný výraz "fra" v Slovníku cudzích slov

nájdených 103 výsledkov (1 strana)

 • FRA

  - Francúzska republika, skrátený názov Francúzsko. Skratka štátu.
  - Nemecko, Frankfurt - Frankfurt Airport - skratka pre letisko
  - Skratka učebného predmetu Francúzština

 • fracht

  - nájom lodného priestoru; zmluva o tomto nájme

 • fractal

  - štruktúry matematicky vypočítavané

 • fractio

  - frakcia, diel, podiel, časť

 • fractura

  - fraktúra, zlomenina

 • fractus

  - zlomený

 • fragile

  - krehké, ľahko rozbitné

 • fragilis

  - fragilita, lomivosť, krehkosť

 • fragilita

  - lámavosť, krehkosť

 • fragment

  - zlomok, časť, diel, neúplný zvyšok

 • fragmentácia

  - rozbitie, rozpad, delenie na kusy; vegetatívne rozmnožovanie organizmov rozpadom; rozštiepenie chromozómov; rozpad jadra pri jadrovej reakcii

 • fragmentatio

  - fragmentácia, rozlámanie, rozdelenie, rozčlenenie

 • fragmented

  - rozdelený, rozkúskovaný

 • fragmentum

  - fragment, zlomok, úlomok, diel, časť

 • frajcimerka

  - v spišskom nárečí - slúžka, chyžná

 • frajér

  - v trnavskom nárečí - priateľ, frajer

 • frajérka

  - v trnavskom nárečí - priateľka, frajerka

 • frajir

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - frajer
  - v trnavskom nárečí - priateľ, frajer

 • frajirka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - frajerka, priateľka
  - v trnavskom nárečí - priateľka, frajerka

 • frajjér

  - v trnavskom nárečí - priateľ, frajer

 • frajjérka

  - v trnavskom nárečí - priateľka, frajerka

 • frajľa

  - v spišskom nárečí - slečna, deva
  - zastaralý výraz pre slečnu, často ľahších mravov

 • frajter

  - v spišskom nárečí - slobodník

 • frak

  - pánske slávnostné oblečenie skladajúce sa z kabáta s pravouhlými, k pásu zastrihnutými klopami, nohavíc bez záložiek, bielej vesty, bielej viazanky a cylindra; iba tento kabát

 • frakcia

  - skupina členov organizácie, ktorá je v zásadnom alebo čiastočnom rozpore s jej vedením alebo väčšinou členstva; skupina parlamentných poslancov z jednej politickej strany; separačnými procesmi - napr. destiláciou - oddelená časť zo zmesi látok

 • frakčný

  - dielčí, oddelený, odštiepenecký

 • fraktál

  - útvar s veľkou vnútornou členitosťou, ktorého motív sa opakuje v nekonečnom počte rôznych veľkostí, napr. snehová vločka; optický klam

 • fraktúra

  - zlomenina, lom; nemecké gotické lomené písmo

 • frambia

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - stuha

 • framboesia

  - tropica (z fr. framboise malina) frambézia, prenosné kožné tropické ochorenie spôsobené Treponema pertenue

 • frame

  - rámec, snímok, políčko

 • framuga

  - v šarišskom nárečí - zabudovaná skrinka do steny

 • framykoin

  - antibiotikum so širokým baktericídnym účinkom, napr. zásyp alebo masť

 • franchising

  - systém zmluvných vzťahov medzi firmami zahŕňajúci postúpenie práv jednej firmy druhej na predaj tovaru, napr. v prípade siete McDonald

 • francija

  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - šatka používaná na zakrytie pliec so strapcami

 • francium

  - rádioaktívny alkalický kov, značka Fr

 • francle

  - v šarišskom nárečí - ozdobné strapce
  - v zemplínsko-šarišskom nárečí - strapce

 • francovka

  - alpa, prípravok z liehu a mentolu, používaný na masáž

 • frank

  - základná menová jednotka v Gabone a iných krajinách

 • frankatúra

  - výplatné, známky a iné poštové ceniny, ktorými bola vyplatená poštová zásielka

 • frankizmus

  - fašistické hnutie, diktatúra generála F. Franca v Španielsku

 • franko

  - bez platenia poštovného, vyplatené; v zahraničnom obchode dodacia podmienka upresňujúca prepravu nákladov
  - prvá časť zložených slov s významom francúzsky, Francúz

 • franko-

  - prvá časť zložených slov s významom francúzsky, Francúz

 • frankofónny

  - hovoriaci po francúzsky

 • frankotyp

  - vo filatelii výplatný odtlačok

 • franšíza

  - poplatková alebo colná výsada a listina o nej; časť škody pri poistení, ktorú hradí poistenec; oslobodenie tovaru od colných a iných poplatkov

 • frapantný

  - nápadný; úžasný, prekvapujúci, do očí bijúci

 • frapovať

  - prekvapovať

 • fras

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - čert

 • fraška

  - drsnejší komediálny žáner; nezmyselné konanie, komický výjav

 • fraskarika

  - v spišskom nárečí - čertovica

 • Frašták

  - v trnavskom nárečí - Hlohovec

 • fráter

  - brat; laik; nevysvätený rehoľník

 • fraternita

  - bratstvo; remeselnícke alebo živnostenské združenie v stredoveku

 • fraucimor

  - ženská izba; ženské služobníctvo; skupina žien

 • fraudulózny

  - podvodný; zlomyseľný

 • fraus

  - podvod; zlý úmysel páchateľa trestného činu

 • fráza

  - bežné slovné spojenie; neúprimný, nafúknutý slovný obrat; veta; úryvok skladby, ucelená časť melódie

 • frazéma

  - slovné spojenie, príslovie, vetný zvrat; prázdne rečnenie; najmenší skladobný obrat v hudbe, ktorý je bez porušenia nedeliteľný

 • frazeológia

  - súbor ustálených slovných spojení v danom jazyku; náuka o nich

 • frázovanie

  - členenie na určité celky

Pozri výraz FRA v synonymickom slovníku slovenčiny.