Hľadaný výraz "forma" v slovníku cudzích slov

nájdených 23 výsledkov (1 strana)

 • forma

  - forma, tvar, podoba, vzhľad, spôsob
  - tvar, vzhľad, podoba; spôsob prevedenia, konania, prejavu; to, čo vec tvaruje; spoločenské zvyklosti a chovanie; kondícia, dobrý stav a výkonnosť

 • formácia

  - útvar; v geológii súbor vrstiev tvoriacich periódu v dejinách Zeme

 • formagella

  - taliansky mäkký syr

 • Formaggio Di Fossa

  - polotvrdý syr z ovčieho mlieka, s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Talianska

 • formaldehyd

  - aldehyd kyseliny mravčej, používaný pri výrobe plastov

 • formalín

  - vodný roztok formaldehydu, dezinfekčný prostriedok

 • formalita

  - vonkajší spôsob úradného alebo iného úkonu; zbytočná obradnosť, bezvýznamná povinnosť

 • formalizmus

  - lipnutie na vonkajšom vzhľade; zdôrazňovanie vonkajšej podoby nanamiesto obsahu

 • formálny

  - ten, ktorý je v súlade s predpismi; obradný, odmeraný, vonkajškový; týkajúci sa formy

 • formant

  - slovotvorný prvok bez lexikálneho významu; časť slova, ktorým sa odlišuje odvodené slovo od základového; tón tvoriaci akustický základ hlásky; jedna zo zložiek rozhodujúcich o farbe zvuku

 • formát

  - rozmer, veľkosť; úroveň vedomostí, význam

 • formatio

  - formácia, útvar, utváranie

 • formatívny

  - vytvárajúci, utvárajúci

 • formativus

  - formatívny, týkajúci sa tvaru, tvorenia, tvorby, slúžiaci k výstavbe súčasti organizmu

 • formátovanie

  - vo výpočtovej technike schopnosť textového editora upraviť text podľa požiadaviek používateľa

 • frustná forma

  - mierna forma geneticky podmieneného znaku, ktorá je klinicky signifikantná.

 • ich-forma

  - forma rozprávačskej prózy v 1. osobe

 • pro forma

  - iba naoko; iba z formálnych dôvodov, „aby sa nepovedalo“

Pozri výraz FORMA v synonymickom slovníku.