Hľadaný výraz "fac" v Slovníku cudzích slov

nájdených 56 výsledkov (1 strana)

 • fač

  - v spišskom nárečí - obväz

 • FAC

  - skratka pre Food Aid Convention - Konvencia o potravinovej pomoci
  - Skratka učebného predmetu Farmaceutická chémia

 • facan

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - bažant

 • face-to-face

  - tvárou v tvár, priamy kontakt

 • facelifting

  - chirurgické napnutie pokožky obličaja

 • fach

  - v spišskom nárečí - odbor

 • fachman

  - v bansko-štiavnickom nárečí - obchodník

 • facialis

  - faciálny, tvárový, tvárový, lícny

 • faciálny

  - obličajový, lícny

 • facie, facies

  - plocha, tvár; odlišná horninová jednotka; prevládajúci druh rastlín vo fytocenóze

 • facies

  - "plocha
  - plocha

 • faciger

  - v bansko-štiavnickom nárečí - nositeľ fakle

 • facile

  - v hudbe: ľahko, vzletne

 • facilis

  - jednoduchý

 • facilitácia

  - uľahčovanie vzniku reflexu podprahovými podnetmi

 • facility

  - zariadenie, vybavenie; platobné prostriedky, ktoré možno získať ako devízový úver

 • facilizácia

  - uľahčenie výkonu alebo aktivity

 • facing pages

  - protiľahlé stránky, voľba pri nastavovaní tlačiarne

 • faciobrachialis

  - faciobrachiálny, týkajúci sa tváre a ramien

 • faciocervicalis

  - faciocervikálny, týkajúci sa tváre a šije

 • faciolingualis

  - faciolingválny, týkajúci sa tváre a jazyka

 • facnik

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - obväz

 • facsimile

  - presná kópia textu, pečate a pod.

 • factitius

  - umelo urobený, umelý

 • factor

  - faktor, činiteť, sila uplatňujúca sa v nejakom procese

 • factum

  - fakt, skutok, skutočnosť, čin

 • factus

  - urobený, hotový, vykonaný

 • facultas

  - "možnosť
  - možnosť

 • facultativus

  - fakultatívny, možný, nezáväzný, nepovinný

Pozri výraz FAC v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: