Hľadaný výraz "f f" v Slovníku cudzích slov

nájdených 79 výsledkov (1 strana)

 • F F

  - chemická značka fluóru; fyzikálna značka pre farad; v hudbe značka pre fine

 • basreliéf

  - polovypuklá plastika

 • c.i.f.

  - skratka pre cost, insurance and freight - náklady, poistenie a prepravné hradené

 • chalíf

  - moslimský panovník, hlava všetkých moslimov, kalifa

 • dziéfča

  - v trnavskom nárečí - dospelé (odrastené) dievča

 • dzífča

  - v trnavskom nárečí - dospelé (odrastené) dievča

 • dzífčit sa

  - v trnavskom nárečí - byť slobodná, užívať si slobodu

 • F

  - chemická značka fluóru; fyzikálna značka pre farad; v hudbe značka pre fine
  - skratka pre flór z angl. fluorine - chemický prvok s protónovým číslom 17

 • fábor

  - vlajka; ozdobná stuha

 • fádny

  - nudný, nezaujímavý, nezábavný, jednotvárny

 • fág

  - druhá časť zložených slov s významom ničiteľ, hubiteľ
  - vírus, ktorého hostiteľom je baktéria, vírus napádajúci baktérie

 • fárat

  - v bansko-štiavnickom nárečí - ísť do bane

 • fárta

  - v bansko-štiavnickom nárečí - rebrík

 • fártatuvat

  - v bansko-štiavnickom nárečí - pre niečo ísť späť

 • fášek

  - v záhorskom nárečí - obväz, gáza

 • fáza

  - časový úsek, vývojové obdobie, časť, etapa; obdobie po premnožení organizmov s výrazným poklesom počtu jedincov v populácii, retrogradácia

 • fázor

  - harmonicky premenná veličina pri výpočte elektrických strojov matematicky opísaná komplexným výrazom

 • fázotrón

  - kruhový urýchľovač – cyklotrón – ťažkých nabitých častíc
  - kruhový urýchľovač - cyklotrón - ťažkých nabitých častíc

 • fázovanie

  - časové, fázové zosúladenie, synchronizovanie

 • fčela

  - v oravskom nárečí - včela

 • fčil

  - v záhorskom nárečí - teraz

 • fčola

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - včela

 • féma

  - stredoveký nemecký tajný hrdelný súd; po II. svetovej vojne sprisahanecká teroristická organizácia

 • fén

  - teplý a suchý nárazovitý vietor na záveternej strane pohorí; elektrický sušič vlasov

 • fénix

  - bájny vták vstávajúci z popola, symbol nesmrteľnosti

 • fér, fair

  - čestný, slušný; čestne, slušne

 • férie

  - prázdniny

 • fétus

  - plod
  - plod v tele matky od troch mesiacov do pôrodu; zárodok, plod cicavcov v pokročilom štádiu vývoja

 • fíber

  - pevný plast z celulózy

 • fília

  - druhá časť zložených slov s významom záľuba

 • fíling

  - pocit, nálada, atmosféra

 • fĺajster

  - v šarišskom nárečí - náplasť
  - v spišskom nárečí - náplasť

 • fĺak

  - v šarišskom nárečí - škvrna
  - v šarišskom nárečí - črevo

 • fľaki

  - v šarišskom nárečí - črevá

 • fľaky

  - v spišskom nárečí - črevo, črevá

 • fľandra

  - v šarišskom nárečí - ľahká žena
  - v horno-šarišskom nárečí - nemorálna žena, ale tiež nerobotná, nestarostlivá a pod.

 • fľaška

  - v šarišskom nárečí - fľaša

 • fľasnuc

  - v šarišskom nárečí - udrieť

 • fľaster

  - v šarišskom nárečí - náplasť

 • fĺont

  - v šarišskom nárečí - zdrap
  - v spišskom nárečí - fľont

 • fľuder

  - v spišskom nárečí - splav

 • fňukac

  - v šarišskom nárečí - plakať

 • fóbia

  - chorobný strach, úzkosť; nenávisť, odpor

 • fókus

  - ohnisko, ložisko; bod, ktorým prechádzajú svetelné lúče, ohnisko; pevný bod, ktorý je od ktoréhokoľvek bodu danej kužeľosečky vzdialený v stálom pomere k vzdialenosti tohto bodu od konkrétnej priamky

 • fólia

  - jemný list kovu alebo plastickej hmoty; kovové, plastové alebo papierové listy používané ako obalový materiál
  - lístky liečivých rastlín

 • fön, föhn

  - teplý a suchý nárazovitý vietor na záveternej strane pohorí, fén

 • fónny

  - druhá časť zložených slov s významom zvuk, zvukový

 • fórum

  - trhovisko, námestie; verejné priestranstvo na hlásanie názorov; verejnosť

 • fša

  - v šarišskom nárečí - voš

 • fšadebol

  - v oravskom nárečí - tulák

 • fšadzi

  - v šarišskom nárečí - všade

 • fše

  - v šarišskom nárečí - vždy

 • fšetek

  - v oravskom nárečí - všetko

 • fúria

  - zlá, pomstychtivá žena; zúrivá, besniaca bytosť

 • fúzia

  - zlúčenie, splynutie, napr. firiem

 • fúzia buniek

  - splynutie buniek

 • fúzia chromozómová

  - splynutie niekoľkých chromozómov do jediného chromozómu

 • fýzia

  - telesnosť, telesný stav alebo vzhľad

 • georeliéf

  - zemský povrch, reliéf

 • hautreliéf

  - výrazná vypuklá plastika vystupujúca z plochy, vysoký reliéf

 • koeficient inbrídingu (F)

  - pravdepodobnosť, že jedinec dostal obidve alely jedného páru od jedného predka. Je to aj zastúpenie (výskyt) lokusov, pre ktoré je jedinec homozygot svojím pôvodom.

 • láf

  - v bansko-štiavnickom nárečí - chodník, miesto kde pracujú baníci

 • pour féliciter

  - k blahoželaniu, miesto na blahoželanie, skratka P.F.

 • R.A.F.

  - skratka výrazu Royal Air Force, Kráľovské vojenské letectvo Veľkej Británie

 • refrakterná fáza

  - čas, počas ktorého sval neodpovedá na podnet

 • reliéf

  - plastika vystupujúca nad základnú plochu alebo mierne zapadajúca pod jej úroveň; plastická mapa; tvárnosť zemského povrchu

 • šáf

  - v trnavskom nárečí - nádoba na umývanie riadu

 • šéf, šéf-

  - nadriadený, hlavný, vrchný, vedúci

 • Sociálna fóbia

  - je považovaná za psychickú poruchu, ak človek trpí úzkosťou s telesnými prejavmi v rôznych spoločenských situáciách a táto úzkosť je tak silná, že obmedzuje jeho bežné fungovanie.

 • vidzífčit sa

  - v trnavskom nárečí - nevydať sa skoro

Pozri výraz F F v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: mvl, feap, pjk, gesase, cuc, fnpppt, vaw, sjm, mcv, takã, easm, tek, cps, srv, ekl