Hľadaný výraz "fór" v Slovníku cudzích slov

nájdených 112 výsledkov (1 strana)

 • FOR

  - Skratka učebného predmetu Folklór v regióne

 • foramen

  - otvor

 • foraminiculum

  - otvorček

 • foraminosus

  - bohatý na otvory, deravý

 • forbína

  - predscéna

 • force

  - zosilniť, vynútiť

 • forčeking

  - v ľadovom hokeji nátlaková hra, útočné bránenie

 • forcimer

  - v abovskom nárečí - predizba

 • forcimra

  - v spišskom nárečí - predizba

 • forcipiformis

  - kliešťovitý, podobný kliešťom

 • forecast

  - prognóza

 • foreground

  - popredie

 • foreign

  - cudzí, zahraničný, neznámy

 • foremni

  - v šarišskom nárečí - šikovný

 • foremný

  - tvárny, úhľadný

 • forenzná medicína

  - súdne lekárstvo

 • forenzný

  - súdny

 • forézia

  - kladná interakcia dvoch organizmov, z ktorých jeden využíva druhého na svoje premiestenie

 • forfaiting

  - forma financovania zahraničnoobchodným bankovým úverom

 • forgelefna

  - v bansko-štiavnickom nárečí - nadávka pre lenivú ženu

 • forgitov

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - kľučka dverí

 • forgo

  - v oravskom nárečí - pero za klobúkom

 • forhaus

  - v bansko-štiavnickom nárečí - predsieň

 • forhend

  - v športe úder v smere po ruke, pre pravákov zprava

 • forint

  - menová jednotka Maďarska

 • form

  - formulár

 • forma

  - forma, tvar, podoba, vzhľad, spôsob
  - tvar, vzhľad, podoba; spôsob prevedenia, konania, prejavu; to, čo vec tvaruje; spoločenské zvyklosti a chovanie; kondícia, dobrý stav a výkonnosť

 • formácia

  - útvar; v geológii súbor vrstiev tvoriacich periódu v dejinách Zeme

 • formagella

  - taliansky mäkký syr

 • Formaggio Di Fossa

  - polotvrdý syr z ovčieho mlieka, s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Talianska

 • formaldehyd

  - aldehyd kyseliny mravčej, používaný pri výrobe plastov

 • formalín

  - vodný roztok formaldehydu, dezinfekčný prostriedok

 • formalita

  - vonkajší spôsob úradného alebo iného úkonu; zbytočná obradnosť, bezvýznamná povinnosť

 • formalizmus

  - lipnutie na vonkajšom vzhľade; zdôrazňovanie vonkajšej podoby nanamiesto obsahu

 • formálny

  - ten, ktorý je v súlade s predpismi; obradný, odmeraný, vonkajškový; týkajúci sa formy

 • formant

  - slovotvorný prvok bez lexikálneho významu; časť slova, ktorým sa odlišuje odvodené slovo od základového; tón tvoriaci akustický základ hlásky; jedna zo zložiek rozhodujúcich o farbe zvuku

 • formát

  - rozmer, veľkosť; úroveň vedomostí, význam

 • formatio

  - formácia, útvar, utváranie

 • formatívny

  - vytvárajúci, utvárajúci

 • formativus

  - formatívny, týkajúci sa tvaru, tvorenia, tvorby, slúžiaci k výstavbe súčasti organizmu

 • formátovanie

  - vo výpočtovej technike schopnosť textového editora upraviť text podľa požiadaviek používateľa

 • formicatio

  - formikácia, mravenčenie, brnenie

 • formido

  - strach, hrôza

 • formovať

  - utvárať, poriadať; tvarovať; členiť, zostavovať

 • formula

  - formula, pravidlo, vzorec, norma. Fomula magistralis predpis lieku
  - ustálený spôsob vyjadrenia; ustálený slovný obrat; predpis; ustálené znenie; vzorec; automobilový závod; závodný voz

 • formulácia

  - spôsob slovného vyjadrenia, štylizácia, zadanie formy

 • formulár

  - tlačivo; papier do počítačovej tlačiarne

 • formyl

  - jednoväzbová chemická skupina odvodená od kyseliny mravčej

 • fornicalis

  - klenutý, oblúkovitý

 • fornicatus

  - klenutý, oblúkovitý

 • fornix

  - klenba, oblúk, oblúkovitý strop
  - v anatómii klenba

 • forsáž

  - prídavné spaľovanie, napr. u tryskových lietadiel

 • forsírovať

  - neprimerane presadzovať, podporovať; prepínať silu tónu, najmä pri speve
  - usilovne vymáhať, presadzovať, vyžadovať; napomáhať, podporovať; prepínať

 • foršňa

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - hrubá doska

 • foršpan

  - v spišskom nárečí - povinný záprah

 • foršrift

  - v spišskom nárečí - predpis

 • foršta

  - v spišskom nárečí - fošňa

 • foršus

  - v spišskom nárečí - preddavok
  - z nemčiny pochádzajúci slangový výraz pre zálohu, preddavok

 • forte

  - v hudbe: silno; hlasitý tón; hlasito hraná časť skladby; označenie pre zvýšený účinok lieku

 • fortes fortuna adjuvat

  - šťastie praje silným

 • fortieľ

  - zručnosť, šikovnosť

 • fortifikácia

  - pevnosť, opevnenie

 • fortissimo

  - v hudbe: veľmi silno; veľmi hlasitý tón; veľmi hlasito hraná časť skladby

 • fortňa

  - brána pre peších v kláštoroch alebo ústavoch s klauzúrou

 • FORTRAN

  - Formula Translator; programovací jazyk

 • fortuna

  - šťastie, úspech (podľa starorímskej bohyne šťastia Fortuny)

 • fórum

  - trhovisko, námestie; verejné priestranstvo na hlásanie názorov; verejnosť

 • forward

  - vpred, smerujúci dopredu, postúpiť, poslať ďalej

 • fér, fair

  - čestný, slušný; čestne, slušne

 • R.A.F.

  - skratka výrazu Royal Air Force, Kráľovské vojenské letectvo Veľkej Británie

Pozri výraz FÓR v synonymickom slovníku slovenčiny.