Hľadaný výraz "extra" v Slovníku cudzích slov

nájdených 130 výsledkov (2 strán)

 • extra

  - mimo, vonku
  - prvá časť zložených slov s významom zvlášť, mimo, navonok, mimoriadne

 • extra legem

  - mimo zákon

 • extra-

  - prvá časť zložených slov s významom zvlášť, mimo, navonok, mimoriadne

 • extraarticularis

  - extraartikulárny, mimokĺbový

 • extracapillaris

  - extrakapilárny, mimovlásočnicový

 • extracapsularis

  - extrakapsulárny, mimopúzdrový

 • extracardialis

  - extrakardiálny, mimosrdcový

 • extracellularis

  - extracelulárny, mimobunkový

 • extracelulárny

  - mimobunkový

 • extracerebralis

  - extracerebrálny, mimomozgový, ležiaci mimo mozog

 • extracorporalis

  - extrakorporálny, mimotelový

 • extracranialis

  - extrakraniálny, nachádzajúci sa mimo lebky

 • extract

  - rozbaliť, vytiahnuť

 • extractio

  - "extrakcia, vytiahnutie
  - extrakcia, vytiahnutie

 • extractor

  - extraktor, vyťahovač, prístroj k prevádzaniu extrakcie

 • extractum

  - extrakt, výťažok, výluh

 • extradícia

  - vydanie zločinca cudziemu štátu, na území ktorého sa dopustil trestného činu

 • extraduralis

  - extradurálny, mimo tvrdej mozgovej pleny

 • extraembryonalis

  - extraembryonálny, ležiaci mimo tela zárodku

 • extraembryonicus

  - nachádzajúci sa mimo zárodku

 • extragalaktický

  - mimogalaktický, nepatriaci do našej Galaxie

 • extrahepaticus

  - extrahepatický, mimopečeňový

 • extrahovať

  - vyťahovať, vylúhovať, získavať výťažok vylúhovaním

 • extrakapsulárny

  - umiestnený mimo puzdra

 • extrakcia

  - vylúhovanie látky zo zmesi jej rozpustením v rozpúšťadle; vytiahnutie, napr. zuba

 • extrakorporálny

  - mimotelový

 • extrakt

  - - z lat. - súhrn neprchavých látok v hroznovom víne, ktorý je tvorený cukrami a necukornými látkami
  - výťažok, výluh získaný extrakciou

 • extralaryngeus

  - extralaryngeálny, mimohrtanový

 • extraliga

  - najvyššia súťaž v niektorých športových odvetviach

 • extramatrimoniálny

  - nemanželský, mimomanželský

 • extramedullaris

  - extramedulárny, mimodreňový

 • extramuralis

  - "extramurálny, mimo budovy, ústavu
  - extramurálny, mimo budovy, ústavu

 • extramurálny

  - nachádzajúci sa mimo steny dutiny

 • extranosocomialis

  - extranosokomiálny, mimonemocničný, mimo nemocničného zariadenia vzniknutý

 • extranuclearis

  - extranukleárny, ležiaci mimo jadro

 • extraocularis

  - extraokulárny, ležiaci mimo oka

 • extraoralis

  - extraorálny, mimoústny, nachádzajúci sa mimo úst

 • extraordinarius

  - extraordinárny, mimoriadný, zvláštny

 • extraordinárny

  - mimoriadny, neobyčajný, nevšedný

 • extrapelvicus

  - mimo pánvy ležiaci

 • extrapericardialis

  - extraperikardiálny, mimo perikardu, ležiaci mimo osrdcovníka

 • extraperitonaealis

  - extraperitoneálny, ležiaci mimo pobrušnice

 • extrapharyngeus

  - extrafaryngeálny, mimohltanový

 • extraplacentaris

  - extraplacentárny, ležiaci mimo plodové lôžko

 • extrapleuralis

  - extrapleurálny, ležiaci mimo pohrudničnej dutiny

 • extrapolácia

  - priblíženie; približný výpočet hodnôt funkcie v bode ležiacom mimo intervalu z hodnôt funkcie v krajných alebo niektorých vnútorných bodoch intervalu

 • extrapulmonalis

  - extrapulmonálny, mimopľúcny

 • extrapunitivita

  - obviňovanie okolia z vlastných neúspechov

 • extrapyramidalis

  - extrapyramídový, ležiaci mimo pyramídovej dráhy

 • extrarenalis

  - extrarenálny, mimo obličku, ležiaci mimo obličky

 • extrasenzorický

  - mimozmyslový, vnímaný inak ako zmyslami

 • extrasomaticus

  - extrasomatický, mimotelový

 • extrasystola

  - predčasný srdcový sťah

 • extrasystole

  - extrasystola, porucha rytmickej činnosti srdca, predčasný srdcový sťah

 • extrasystolia

  - extrasystólia, výskyt extrasystol, predčasných srdcových sťahov

 • extraterestrický

  - mimozemský

 • extrathoracalis

  - extratorakálny, mimohrudný

 • extratrachealis

  - extratracheálny, mimopriedušnicový

 • extratubalis

  - extratubárny, mimo vajcovodu

 • extraumbilicalis

  - extraumbilikálny, ležiaci mimo pupka

 • extrauterinný

  - mimomaternicový

 • extrauterinus

  - extrauterínny, mimomaternicový

 • extravagancia

  - výstrednosť; vybočenie z medzí; výstredný čin alebo nápad

 • extravaginalis

  - extravaginálny, ležiaci mimo pošvu

 • extravasalis

  - extravazálny, mimocievny

 • extravasatio

  - extravazácia, vystúpenie telových tekutín (extravasatum) do okolitého tkaniva

 • extravasatum

  - extravazát, výron krvi, lymfy z ciev do okolitého tkaniva

Pozri výraz EXTRA v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Pravidlá slovenského pravopisu: obidva, z, priesvit, skratka, pavol, ľahký, punc, zmija, sveter, vyzdvihn, provincia, kája, y, velke kapusany, brašna
Lekársky slovník: j44, lyo, v05, moll, kaud, e628, appe, sympus, fictio, decalva, dipygia, m, ím, ä s, spiritus
Technický slovník: x, sil, code, ph, counter, , routine, ík, between, radiä, ip, äľen, ty, msn, att
Ekonomický slovník: say, dtg, gwp, tri, chx, bif, twn, arn, ajk, zdu, oaj, rtv, zsz, est, si
Slovník skratiek: pdz, v59, y85, w18, dev, efla, cita, e413, eoqc, w11, m16, e470a, elp, fotcl, rgrds