Hľadaný výraz "ex" v Slovníku cudzích slov

nájdených 743 výsledkov (7 strán)

 • ex

  - z, zo

 • ex abrupto

  - bez prípravy
  - bez prípravy, znenazdajky, náhle

 • ex aequo

  - rovnakým dielom, rovnakou mierou

 • ex ante

  - očakávané, zamýšľané

 • ex cathedra

  - z katedry, vážne, s plnou odpovednosťou

 • ex inactivitate

  - z nevoľnosti, z nečinnosti

 • ex juvantibus

  - (diagnóza) stanovená podľa účinku podávaných liekov, liečebných výkonov

 • ex lege

  - zo zákona, podľa zákona

 • ex lex

  - mimo zákona

 • ex libris

  - umelecky prevedená vlastnícka značka v knihe

 • ex officio, ex offo

  - z úradnej moci, úradne

 • ex offo

  - z úradnej moci, úradne

 • ex post

  - dodatočne, po skončení akcie, deja
  - dodatočne, dodatkom, po skončení, následne

 • ex praesidio

  - z funkcie predsedu, z predsedníckeho miesta

 • ex ship

  - doložka v medzinárodných obchodných zmluvách o tom, že riziko aj náklady za tovar až do prístavu nesie dodávateľ

 • ex tempore

  - v čas potreby, podľa potreby, príležitostne, nepripravene
  - v čase potreby, príležitostne

 • ex usu

  - podľa zvyku, ako je zvykom

 • ex voto

  - podľa sľubu

 • ex works

  - doložka v medzinárodných obchodných zmluvách, podľa ktorej je dodávateľ povinný odovzdať tovar kupujúcemu v stanovenom závode, podniku

 • ex(s)tasis

  - extáza, mimoriadny citový stav spojený s nevnímaním okolia, vytŕženie mysle, veľké nadšenie

 • ex(s)tinctio

  - "extinkcia, útlum, vyhasnutie nákazy
  - extinkcia, útlum, vyhasnutie nákazy

 • ex(s)trophia

  - extrofia (ektrofia), obrátenie, otočenie, prevrátenie orgánu zvnútra navonok

 • ex-

  - predpona meniaca význam slovného základu: u slovies významom z, zo, von, nahor, u mien významom bývalý, už nejestvujúci

 • exa-

  - predpona vo význame 1018

 • exacerbácia

  - nové, opätovné prepuknutie choroby
  - zhoršenie alebo nové vzplanutie choroby

 • exacerbans

  - exacerbujúci, zhoršujúci sa, znovu sa objavujúci, vzplanutý (choroba)

 • exacerbatio

  - exacerbácia, zhoršenie choroby, nové vzplanutie choroby, chorobného procesu

 • exact

  - presná kategória, precízny

 • exactus

  - exaktný, presný, dôkladný, vedecky podložený

 • exagerácia

  - zveličovanie, preháňanie, nadsadzovanie

 • exaggeratio

  - exagerácia, subjektívne, neprimerane prehnané predstavy o prejavoch choroby

 • exairesis

  - exairéza, odstránenie, vybratie nervu, cievy, časti nejakého orgánu

 • exairesis, exhairesis

  - exairéza, odstránenie, vybratie nervu, cievy, časti nejakého orgánu

 • exaktné vedy

  - prírodné a matematické vedy

 • exaktnosť

  - presnosť, dokonalosť

 • exaktný

  - vedecky presný; v medicíne dôsledný

 • exaltácia

  - nadšenie, citové vzrušenie

 • exaltatio

  - exaltácia, vzrušenie, opojenie, chorobne povznesená nálada

 • exaltovaný

  - nadšený, vzrušený, výstredný

 • examen

  - skúška, posudok
  - skúška

 • examinatio

  - examinácia, skúšanie, vyšetrovanie

 • examination

  - overovanie, skúšanie

 • examinátor

  - skúšajúci, ten, kto skúša

 • examinovať

  - skúšať

 • exantém

  - druh kožnej vyrážky
  - vyrážka

 • exantema

  - druh kožnej vyrážky

 • exanthema

  - exantém, vyrážka, zmeny na koži

 • exanthematicus

  - exantematický, vyrážkový, vyvolaný či spojený s vyrážkou

 • exarácia

  - brázdenie, ľadovcová erózia

 • exarcha

  - byzantský vojenský veliteľ alebo miestodržiteľ; pravoslávny duchovný hodnostár

 • exarticulatio

  - exartikulácia, chirurgické odstránenie končatiny v kĺbe

 • exartikulácia

  - odňatie končatiny v kĺbe

 • excavatio

  - exkavácia, vyhĺbenina, jamka, vkleslina

 • excavator

  - "exkavátor, rýpadlo, lyžičkový nástroj k vyškrabanie, odstránenie poškodeného tkaniva
  - exkavátor, rýpadlo, lyžičkový nástroj k vyškrabanie, odstránenie poškodeného tkaniva

 • excavatus

  - vyhĺbený, vpadnutý, vklesnutý

 • excelencia

  - významná osobnosť; vznešenosť; vynikajúca kvalita, titul vysokých štátnych činiteľov a diplomatov vyšších hodností, predovšetkým veľvyslancov

 • excelovať

  - vynikať

 • excentricita

  - výstrednosť

 • excentrický

  - umiestený mimo stredu; výstredný

 • excentricus

  - "excentrický, ležiaci mimo stred
  - excentrický, ležiaci mimo stred

 • excepcia

  - výnimka

 • exceptio

  - excepcia, výnimka, výhrada, mimoriadnosť

 • excerebratio

  - excerebrácia, rozrušenie a vybratie mozgu z lebečnej dutiny

 • excerpcia

  - robenie výpiskov z literárneho diela, výťahu z niečoho

 • excerpt

  - výpisok z literárneho diela

 • exces

  - výstrelok, vybočenie z medzí; výtržnosť

 • excesívny

  - výstredný, nemierny

 • excessivus

  - excesívny, nadmerný, prílišný, výstredný, presahujúci bežnú normu

 • excessus

  - exces, vybočenie od normálneho jednania, výstrelok, nemiernosť

 • exchange

  - výmena, ústredňa

 • excidium

  - zrušenie, zničenie, zánik

 • excidovať

  - vyrezať, odstrániť chorobné ložisko

 • excindančný

  - vylučovací, žiadajúci vylúčenie

 • excisio

  - excízia, chirurgické vybratie, vyrezanie tkaniva

Pozri výraz EX v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: