Hľadaný výraz "ev" v Slovníku cudzích slov

nájdených 115 výsledkov (1 strana)

 • EVA

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika v agroturistike

 • evacuans

  - evakuujúci, preháňajúci, vyprázdňujúci, odstraňujúci

 • evacuatio

  - evakuácia, vyprázdnenie, odsávanie

 • evacuatus

  - vyprázdnený, odsatý

 • evagatio

  - evagácia, rozšírenie, znovuvzplanutie

 • evaginatio

  - evaginácia, posunutie orgánu alebo jeho časti zvnútra navonok (opak invaginácie)

 • evakuácia

  - vysťahovanie, vyprázdnenie; vyčerpanie plynu z uzavretého priestoru; odsatie, vyprázdnenie, odvzdušnenie

 • evaluácia, evalvácia

  - odhad ceny, stanovenie ceny, ocenenie

 • evanescens

  - miznúci, zanikajúci, nestály

 • evanjelický

  - protestantský, reformovaný, vzídený z reformácie; týkajúci sa evanjélia

 • evanjelista

  - jeden zo štyroch autorov evanjélií v Novom zákone

 • evanjélium

  - radostná správa, zvesť; svedectvo o Kristovi alebo spisy o ňom

 • evanjelizácia

  - hlásanie a šírenie evanjélia

 • evaporácia

  - odparovanie, vyparovanie; výpary; premena kvapalného skupenstva na plynné

 • evaporatio

  - "evaporácia, odparovanie
  - evaporácia, odparovanie

 • evaporimeter

  - výparomer

 • evapotranspirácia

  - výdaj vody v podobe vodnej pary z rastlín

 • evázia

  - uniknutie, vyhnutie

 • evazívny

  - vyhýbavý

 • EVB

  - Skratka učebného predmetu Evanjelické a. v. náboženstvo

 • EVC

  - Skratka učebného predmetu Estetika a výtvarná výchova

 • EVE

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika v obchode

 • evekcia

  - jedna z porúch pohybu Mesiaca spôsobená zmenami v príťažlivosti Slnka

 • event

  - udalosť, jav

 • eventrácia

  - vyrezanie orgánov z telesných dutín

 • eventratio

  - eventrácia, výčnelok, výdutina orgánov zvnútra brušnej dutiny navonok (rozsiahla brušná kýla, ťažké poranenie)

 • eventualita

  - možná okolnosť, možnosť

 • eventuálne, eventuélne

  - poprípade, prípadne, možne.

 • evergreen

  - staršia, ale stále obľúbená skladba alebo pieseň

 • eversio

  - "everzia, obrátenie, prevrátenie orgánu navonok (napr. očného viečka)
  - everzia, obrátenie, prevrátenie orgánu navonok (napr. očného viečka)

 • eversus

  - obrátený, vyvrátený, vykrútený

 • everyone

  - všetci; skupina používateľov

 • everzia

  - obrátenie, prevrátenie
  - v medicíne obrátenie, prevracanie

 • EVF

  - Skratka učebného predmetu Etika vo fyzioterapii

 • EVH

  - Skratka učebného predmetu Ekológia v hutníctve – vybrané odborné state

 • EVI

  - Skratka učebného predmetu Evidencia a štatistika

 • evidencia

  - vedenie na zreteli, prehľad; istota, samozrejmosť poznania

 • evidens

  - evidentný, jasný, zrejmý, nepochybný

 • evidentný

  - zrejmý, samozrejmý, nepochybný

 • eviratio

  - evirácia, zoženštenie, strata typických znakov mužského pohlavia

 • eviscerácia

  - vyňatie z útrob lekárskym zákrokom

 • evisceratio

  - eviscerácia, vybratie vnútorných orgánov alebo ich častí z telových dutín

 • EVK

  - Skratka učebného predmetu Environmentálne praktika

 • EVN

  - Skratka učebného predmetu Evidencia nehnuteľností

 • EVO

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika výrobných odvetví

 • evocatio

  - evokácia, vybavenie, vyvolanie účinku

 • evokácia

  - vyvolanie predstavy alebo spomienky; prevedenie právneho prípadu priamo na vyššiu inštitúciu

 • evolúcia

  - nepretržitý proces zmien, vývoj organizmov. Svedectvom evolúcie sú fosílie. So zmenenými podmienkami prostredia sa menia aj organizmy, aby sa novým podmienkam čo najlepšie prispôsobili a prežili. Tým, čo sa neprispôsobia, hrozí, že vyhynú.
  - vývoj, rozvoj, napredovanie; nepretržitý vývoj od nižšieho k vyššiemu

 • evolucionizmus

  - názor jednostranne zdôrazňujúci spojitosť, nepretržitosť vývoja

 • evolučná teória

  - teória vypracovaná Charlesom Darwinom o vývojových zmenách v prírode

 • evolúta rovinnej krivky

  - v matematike množina stredov krivosti v bodoch danej krivky

 • evolutio

  - evolúcia, vývoj, rozvíjania

 • évora

  - portugalský polotvrdý krájateľný syr

 • evorzia

  - vymieľanie, vykrúženie; výmoľná erózia v riečnom koryte vytvorená vírivým pohybom vody

 • EVP

  - Skratka učebného predmetu Etika v podnikaní

 • EVR

  - Skratka učebného predmetu Elektrotechnické vyšetrovacie prístroje

 • EVS

  - Skratka učebného predmetu Ekologické vodné stavby

 • EVT

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika vidieckej turistiky

 • EVV

  - Skratka učebného predmetu Estetická výchova a vizáž

 • EVY

  - Skratka učebného predmetu Ekologická výchova

Pozri výraz EV v synonymickom slovníku slovenčiny.