Hľadaný výraz "est" v slovníku cudzích slov

nájdených 56 výsledkov (1 strana)

 • EST

  - Estónska republika, skrátený názov Estónsko. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Estetika

 • establish

  - nadviazať

 • establishment

  - založenie, ustanovenie, zriadenie; spoločnosť, firma; inštitúcie autority a moci

 • estakáda

  - ochranná vodná hrádza zo stĺpov; prístupová cesta k vrtným a ťažným zariadeniam na mori; cestný nadjazd na pilieroch

 • estavela

  - krasový prameň, ktorý vodu striedavo pohlcuje a vydáva

 • ester

  - organická zlúčenina vytvorená esterifikáciou, používaná ako rozpúšťadlo

 • esterasis

  - esteráza, enzým rozkládajúci estery (zlúčeniny vzniknuté z alkoholu a kyseliny)

 • esteráza

  - enzým štiepiaci enzýmy

 • esterházy

  - majúci vzor s väčšou dvojfarebnou alebo viacfarebnou kockou, ktorého podklad tvorí drobná vzorka

 • esterifikácia

  - reakcia medzi oxidom a alkoholom vedúca ku vzniku esteru a vody

 • estét

  - milovník krásy; povrchný aj povýšenecký stúpenec estetického formalizmu, snob

 • estetika

  - náuka o krásne, časť teórie umenia

 • esteziológia

  - náuka o zmyslových ústrojoch

 • estimácia

  - hodnotenie, ocenenie

 • estli

  - v záhorskom nárečí - či

 • estráda

  - zvýšená podlaha, pódium, terasa; pásmo divadelných, tanečných, hudobných a artistických výstupov

 • estradiol

  - ženský alebo samičí pohlavný hormón zo skupiny estrogénov produkovaných placentou, plodovým koláčom

 • estradiolum

  - estradiol, hormón vaječníka s estrogénnym účinkom

 • estradiolum, oestradiolum

  - estradiol, hormón vaječníka s estrogénnym účinkom

 • estragón

  - palina dračia, aromatická rastlina; korenie z tejto rastliny

 • Estrogén

  - hlavný ženský pohlavný hormón zo skupiny steroidov, je produkovaný hlavne vyvíjajúcimi sa bunkami folikulu v ováriách počas rastu vajíčka, jeho vylučovanie stúpa v prvej fáze cyklu od 5. do 14.dňa (tzv. proliferačnej fáze). Druhý vrchol, ale podstatne menší, dosahujú estrogény v tzv. sekrečnej fáze cyklu. Estrogény ovplyvňujú látkovú výmenu, podmieňujú vznik sekundárnych pohlavných znakov u dievčat (tvar tela, rast prsníkov).
  - hlavný ženský pohlavný hormón zo skupiny steroidov, je produkovaný hlavne vyvíjajúcimi sa bunkami folikulu v ováriách počas rastu vajíčka, jeho vylučovanie stúpa v prvej fáze cyklu od 5. do 14.dňa (tzv. proliferačnej fáze). Druhý vrchol, ale podstatne menš

 • estrogenum

  - estrogén, steroidný hormón produkovaný vaječníkmi

 • estrogenum, oestrogenum

  - estrogén, steroidný hormón produkovaný vaječníkmi

 • estrogény

  - ženské - samičie - pohlavné hormóny

 • estrogény - ženské - samičie

  - pohlavné hormóny

 • estrón

  - ženský - samičí - pohlavný hormón zo skupiny estrogénov

 • estrón - ženský - samičí

  - pohlavný hormón zo skupiny estrogénov

 • estrus

  - ruja, opakujúce sa obdobie, kedy samice savcom pripúšťajú pohlavný styk
  - obdobie ruje

 • estrus, oestrus

  - ruja, opakujúce sa obdobie, kedy samice savcom pripúšťajú pohlavný styk

 • estuár

  - nálievka, nálievkovité vyústenie rieky

 • alea iacta est

  - kocky sú hodené; výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“
  - kocky sú hodené - výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“
  - kocky sú hodené; výrok rímskeho vojvodcu Caesara na začiatku občianskej vojny, vo význame „je rozhodnuté“

 • Carré De L Est

  - mäkký syr z kravského mlieka s obsahom tuku 45%. Pôvodom z Burgundska - Francúzska

 • Carthago delenda est

  - Kartágo musí byť zničené - vyhlásenie rímskeho politika Cata, v prenesenom význame výzva na tvrdé a rozhodné riešenie

 • c´est la vie

  - to je život, taký je život, tak to už chodí

 • de gustibus non est disputandum

  - o chuti nemožno diskutovať, chute sú rôzne; proti gustu žiadny dišputát

 • de omnibus dubitandum est

  - o všetkom treba pochybovať

 • difficile est satiram non scribere

  - ťažko nepísať satiru

 • errare humanum est

  - mýliť sa je ľudské

 • ita est

  - tak je

 • l´Etat c´est moi

  - štát som ja, údajný výrok francúzskeho kráľa Ľudovíta XIV., vyjadrenie absolútnej moci panovníka

Pozri výraz EST v synonymickom slovníku.