Hľadaný výraz "es" v Slovníku cudzích slov

nájdených 298 výsledkov (3 strán)

 • ES

  - Španielske kráľovstvo, skrátený názov Španielsko. Skratka štátu.
  - skratka pre einsteinium z angl. einsteinium - chemický prvok s protónovým číslom 99

 • es sphenoideus

  - sfenoidálny, klínový, vzťahujúci sa ku klínovej kosti

 • ESA

  - skratka pre Environmentally Sensitive Area - environmentálne citlivá oblasť
  - Skratka učebného predmetu Elektrické stroje pre automatizáciu

 • ESB

  - skratka pre European Soil Bureau - Európsky úrad pre pôdu
  - Skratka učebného predmetu Ekológia v stavebníctve

 • ESC

  - Skratka učebného predmetu Estetika a spoločenská výchova

 • Esc Escape

  - Označenie klávesy na klávesnici, ktorá väčšinou slúži na vrátenie činnosti späť.

 • escajg

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - príbor

 • escajk

  - v spišskom nárečí - príbor

 • escape

  - zrušenie, únik, unikanie

 • ESCB

  - skratka pre European System of Central Banks - Európsky systém centrálnych bánk

 • ešče

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - ešte

 • eschara

  - príškvar

 • escharoicus

  - escharoický, príškvarový

 • escharoticus

  - escharotický, leptajúci, podporujúci leptanie

 • eschatológia

  - učenie o posledných veciach človeka a sveta, o posmrtnom živote

 • Escherichia

  - escherichia coli, gramnegatívna baktéria, bežne žijúce v hrubom čreve

 • ešči

  - v spišskom nárečí - ešte

 • escudo

  - menová jednotka Kapverdských ostrovov (Ostrovy Zeleného mysu)

 • esculentus

  - jedlý, požívateľný

 • ESD

  - Skratka učebného predmetu Španielsky jazyk v podnikateľskej praxi

 • ESE

  - Skratka učebného predmetu Estetický seminár

 • ESED

  - skratka pre European Society for Environment & Development - Európska spoločnosť pre životné prostredie a rozvoj

 • esej

  - umelecky spracovaná úvaha, umelecká stať o kultúrnych, politických alebo spoločenských otázkach

 • esenbak

  - v šarišskom nárečí - policajt

 • esencia

  - z lat. - kvapalný podiel rmutu cibéb, ktorý obsahuje 40 - 60 % hmotn. cukru a 5 % obj. etanlou
  - výťažok, podstata; koncentrovaný výťažok so špecifickou vôňou alebo chuťou

 • esenciálny

  - podstatný, základný, hlavný

 • esenšus

  - v spišskom nárečí - vojenská šálka

 • esesák

  - príslušník nacistickej organizácie SS

 • ESF

  - skratka pre environmental support facility - služby environmentálnej podpory
  - skratka pre European Social Fund - Európsky sociálny fond

 • ESH

  - Západná Sahara, skrátený názov Západná Sahara. Skratka štátu.
  - Skratka učebného predmetu Elektronika spotrebnej techniky

 • ESI

  - Skratka učebného predmetu Seminár zo slovenského jazyka a literatúry

 • esík

  - v oravskom nárečí - ohnivko

 • ESIM

  - skratka pre European Economic Simulation Model - Európsky model hospodárskej simulácie

 • ESJ

  - Skratka učebného predmetu Elektrické stroje

 • ESK

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika a štatistika

 • eskadra

  - samostatný oddiel vojnového loďstva alebo letectva

 • eskadróna

  - jazdecká rota

 • eskalácia

  - stupňovanie, zvyšovanie, napr. napätia alebo úsilia

 • eskalátor

  - pohyblivé schody

 • eskamotáž

  - obratný kúsok, kúzelníctvo

 • eskamotér

  - iluzionista, žonglér; kto manipuluje s argumentami, demagóg

 • eskapáda

  - únik, svojvoľný, nerozvážny čin; zlý skok jazdeckého koňa

 • eskompt, eskont

  - obchod s cenným papierom pred jeho splatnosťou so zrážkou úrokov, vopred zrazený úrok; úver zaistený pohľadávkou

 • eskort

  - dopravenie prostitútky až do zákazníkovho bytu alebo hotela

 • eskorta

  - ozbrojený doprovod

 • ESL

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika služieb

 • ESM

  - Skratka učebného predmetu Ekonomický a športový manažment

 • ESN

  - Skratka učebného predmetu Španielska konverzácia

 • eso

  - najvyššia karta; v tenise a volejbale priamy bod z podania; najlepší, špičkový jedinec v nejakom odbore

 • esophagalgia

  - ezofagalgia, bolesť pažeráka

 • esophagealis

  - ezofageálny, pažerákový

 • esophagectasis

  - ezofagektázia, rozšírenie pažeráka

Pozri výraz ES v synonymickom slovníku slovenčiny.