Hľadaný výraz "ep" v Slovníku cudzích slov

nájdených 516 výsledkov (5 strán)

 • EP

  - skratka pre European Parliament - Európsky parlament

 • EPA

  - Skratka učebného predmetu Ekonomické a právne aspekty podnikania
  - Enviromental Protection Agency

 • epactalis

  - nadpočetný

 • epakta

  - počet dní medzi posledným novom Mesiaca a prvým januárom, vek Mesiaca vyjadrený v dňoch na rozhraní roka

 • epamnion

  - epamnión, typ amnia

 • epamnioticus

  - epamniový, vo vzťahu k epamniu

 • epanastrofa

  - opakovanie toho istého slova na konci jedného a na začiatku ďalšieho verša

 • eparterialis

  - eparteriálny, ležiaci na, pri tepne

 • epaxialis

  - epaxiálny, vyjadrujúci uloženie nad osou

 • EPB

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika a riadenie podnikov

 • EPC

  - skratka pre European Peasant Coordination - Európske združenie roľníkov
  - Skratka učebného predmetu Elektronika počítačov

 • EPD

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika podnikania

 • EPE

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika a prevádzka lekárne

 • ependým

  - výstelka dutín centrálneho nervového systému

 • ependyma

  - ependým, vnútorná výstelka dutín mozgu a miechy

 • ependymalis

  - ependýmový, vo vzťahu k ependýmu

 • ependymitis

  - ependymitída, zápal výstelky dutín centrálneho nervového systému CNS

 • ependymoblastoma

  - ependymoblastóm, nevyzretý nádor mozgu vychádzajúci z ependýmu

 • ependymoblastus

  - ependymoblast, nezrelá bunka ependýmu

 • ependymocytus

  - ependymocyt, bunka ependýmu, ependýmová bunka

 • ependymoma

  - ependymóm, ohraničený nádor mozgu z ependýmu, rastúci ako klkovitý útvar do komôr, ale i do ostatných štruktúr CNS

 • EPF

  - skratka pre European Packaging Federation - Európska federácia pre obaly
  - skratka pre European Policy Forum - Európske politické fórum
  - Skratka učebného predmetu Etika profesie

 • EPG

  - Electronic Program Guide - Elektronický programový sprievodca. EPG je funkcia prijímača, prostredníctvom ktorej sú užívateľovi poskytnuté informácie o vysielaných programoch.

 • EPH

  - Skratka učebného predmetu Epidemiológia a hygiena

 • EPH gestosis

  - EPH gestóza, (E-edémy, P-proteinúria, H-hypertenzia)

 • EPHA

  - skratka pre European Public Health Alliance - Európska aliancia pre zdravie obyvateľstva

 • ephapsis

  - efapsa, umelá synapsa, umelý nervový spoj

 • ephebologia

  - efebológia, náuka o dospievaní

 • ephebophilia

  - efebofília, pohlavný vzťah homosexuálov k dospievajúcim chlapcom

 • ephedrinum

  - efedrín, prirodzený rastlinný amín, rovnako synteticky vyrábaný, súčasť mnohých liečiv pre svoje stimulujúce účinky

 • ephelis

  - efelida, peha, ostro ohraničené žltavé až hnedavé škvrnky na koži, predovšetkým na miestach vystavených slnečnému žiareniu

 • ephemera

  - efeméra, jednodenná horúčka, horúčka netrvajúca dlhšie ako jeden deň

 • ephidrosis

  - epihidróza, zvýšené vylučovanie potu (hyperhidrosis)

 • EPI

  - Skratka učebného predmetu Experimenty v prírodovedných predmetoch
  - na, nad, zhora, pri, u

 • epi

  - na, nad, zhora, pri, u

 • epi-

  - predpona s významom na-, nad-, po-, pri

 • epibiosis

  - epibióza, rast jedného organizmu na inom organizme, epibiotický rast

 • epiblast

  - vonkajší zárodočný list

 • epiblém

  - pokožka rastlinných koreňov

 • epiblepharon

  - epiblefarón, zvláštna vrodená kožná riasa umiestená paralelne pred okrajom viečka, pri vnútornom očnom kútiku

 • epibranchialis

  - epibranchiálny, ležiaci na povrchu žiabier

 • epicanthus

  - epikantus, kožná riasa pri vnútornom očnom kútiku

 • epicardium

  - epikard, osrdcovník, tenká priesvitná blana, ktorá je viscerálnym listom perikardu

 • epicentrum

  - východiskový bod zemetrasenia; miesto ležiace priamo pod miestom výbuchu jadrovej zbrane; ohnisko, stred

 • epický

  - dejový, výpravný

 • epicolicus

  - epikolický, ležiaci pri hrubom čreve

 • epicondylitis

  - epikondylitída, zápalové ochorenie epikondylu

 • epicondylus

  - epikondyl, hrbolček, výčnelok kondylu, na ktorý sa upínajú väzy a svaly, miesto častých zlomenín

 • epicranialis

  - epikraniálny, týkajúci sa epikrania

 • epicranium

  - "sval, aponeuróza a koža pokrývajúca lebečné kosti
  - sval, aponeuróza a koža pokrývajúca lebečné kosti

 • epicranius

  - skalpový

 • epicrisis

  - epikríza, zhrnutie, konečná správa, súd o prebehnutej chorobe

 • epicykloida

  - krivka opísaná bodmi kružnice pri pohybe po vonkajšom obvode základnej kružnice

 • epicyklus

  - kružnica, ktorej stred sa pohybuje po inej kružnici; kruhová dráha, po ktorej sa podľa geocentrickej sústavy pohybujú planéty

Pozri výraz EP v synonymickom slovníku slovenčiny.