Hľadaný výraz "emb" v Slovníku cudzích slov

nájdených 79 výsledkov (1 strana)

 • emballage

  - ambaláž

 • embargo

  - zajatie a zabavenie obchodnej lode a nákladu; úplný alebo čiastočný zákaz obchodovania s určitou krajinou

 • embedded

  - vložený

 • embedded software

  - Software zabudovaný v elektronických zariadeniach a prístrojoch

 • emberšik

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - výchova

 • emblém

  - znak, symbol, znamenie

 • embolarthria

  - embolartria, deformovanie slov, nesprávne tvorenie slov vsúvaním nesprávnych hlások

 • embolectomia

  - chirurgické odstránenie embolu

 • embolektómia

  - chirurgické odstránenie embolu

 • embólia

  - proces, pri ktorom odtrhnutá krvná zrazenina upchá cievu
  - upchanie krvnej cievy krvnou zrazeninou

 • embolicus

  - embolický, týkajúci sa embólie

 • emboliformis

  - emboliformný, podobný embolu

 • embolisatio

  - embolizácia, zavlečenie embolu do krvného obehu

 • embolit

  - chlorid a bromid striebra, nerast

 • embolizácia

  - postupné upchávanie krvnou zrazeninou (embolom)

 • emboloartria

  - skresľovanie slov vsúvaním nesprávnych hlások

 • embolofrázia

  - porucha reči spôsobená vsúvaním hlások alebo slov nepatriacich do príslušného slova alebo vety, embolália

 • embololalia

  - embololália, vsúvanie nesprávnych slov do vety

 • embolus

  - cudzie teleso v cieve, otrhnutý kus krvnej zrazeniny, aterosklerotického plátu, častice tuku alebo vzduchu, ktorý upchá cievu, a tým zabráni prekrveniu príslušnej oblasti
  - cudzie teliesko, krvná zrazenina v cieve

 • Embryo

  - oplodnené vajíčko sa neskôr nazýva embryo a od určitého stupňa vývoja plod.
  - zárodok, nenarodený plod; počiatočné štádium vývoja organizmu; klíčok

 • embryoblastus

  - embryoblast, bunkový uzol - súčasť blastocysty - z ktorého sa v priebehu vývoja vytvorí embryo

 • embryocardia

  - embryokardia, abnormalita srdcových oziev dospelého človeka, ktoré majú rovnaký charakter ako u zárodku

 • embryogenes

  - "embryogénny, zárodočného pôvodu
  - embryogénny, zárodočného pôvodu

 • embryogenesis

  - embryogenéza, embryogénia, vznik a vývoj zárodku

 • embryogenéza

  - vývoj zárodku

 • embryoides

  - embryoidný, podobný zárodku

 • embryoidum

  - embryoid, teratoid, nezrelý teratóm z doposiaľ nediferencovaných buniek (embryonálne založený nádor obsahujúci tkanivá zo všetkých troch zárodočných listov)

 • embryokardia

  - činnosť srdca zárodku; rytmus srdca u chorého človeka

 • embryologia

  - embryológia, náuka o zárodočnom vývoji mnohobunkového organizmu
  - náuka o zárodočnom vývoji mnohobunkových živočíchov, veda o vývoji organizmov v zárodočnom štádiu

 • embryóm

  - veľmi zhubný nádor nezrelých tkanív všetkých zárodočných listov

 • embryoma

  - embryóm, veľmi zhubný nádor z nezrelých tkanív všetkých zárodočných listov

 • embryon

  - embryo, zárodok v prvom období vývoja organizmu, štádium vývoja, kedy organizmus ešte nie je schopný samostatného života

 • embryonalis

  - "embryonálny, zárodočný, nezrelý, nevyvinutý
  - embryonálny, zárodočný, nezrelý, nevyvinutý

 • embryonálny

  - zárodočný, počiatočný, nevyvinutý

 • embryopathia

  - embryopatia, porucha vo vývoji plodu v prvnom období (15. až 90. deň) tehotenstva

 • embryopatia

  - patologické následky vývoja po ochorení plodu počas vnútromaternicového života

 • embryotocia

  - embryotocia, potrat embrya

 • embryotomia

  - embryotómia, operačné zmenšenie plodu v maternici pri neprekonateľných obtiažach, prekážkach behom pôrodu (u mrtvého plodu)

 • embryotoxicus

  - embryotoxický, škodlivý pre zárodok (napr. lieky)

 • embryotoxon

  - embryotoxón, vrodený žltý krúžok nasadajúci na horný a dolný obvod očnej rohovky bez funkčného významu

 • Embryotransfer

  - prenos embrya, resp. niekoľkých embryí tenkým katétrom do maternice.

 • embryotrophia

  - embryotrofia, výživa zárodku

Pozri výraz EMB v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: