Hľadaný výraz "eko" v Slovníku cudzích slov

nájdených 23 výsledkov (1 strana)

 • EKO

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika

 • eko-

  - prvá časť zložených slov s významom ekológia, ekologický

 • ekofarma

  - hospodári spôsobom blízkym prirodzenému stavu, nezaťažujúcim prírodu, vyrába bioprodukty

 • ekofond

  - ekologický fond, finančné prostriedky na ochranu a zlepšovanie životného prostredia

 • ekofyziológia

  - odbor zaoberajúci sa skúmaním vonkajších vplyvov na organizmy

 • ekoklimatológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch medzi podnebím a potrebami živých organizmov

 • ekológ

  - odborník v ekológii

 • ekológia

  - náuka o vzájomných vzťahoch organizmov, štúdium vzťahov medzi živým organizmom a prostredím; vedný odbor skúmajúci životné prostredie

 • ekologizácia

  - znižovanie negatívnych vplyvov na životné prostredie; vnášanie ekologického aspektu do materiálnej ľudskej činnosti a do myslenia a chovania ľudí

 • ekomorfóza

  - odchýlka v tvare orgánu alebo organizmov vyvolaná prostredím

 • ekonometria

  - odbor zaoberajúci sa a formulujúci ekonomické vzťahy a zákonitosti pomocou matematických metód; ekonometrika

 • ekonómia

  - hospodárstvo; hospodárnosť, úspornosť, dobré hospodárenie

 • ekonomika

  - národné hospodárstvo jednotlivých krajín; odbor skúmajúci jednotlivé úseky národného hospodárstva

 • ekonomizér

  - predhrievač kvapalín a plynov

 • ekosféra

  - oblasť okolo hviezdy s priaznivými podmienkami pre život; pásmo života na Zemi aj vo vesmíre; vrstva Zeme vhodná pre výskyt živých organizmov a pre procesy, ktoré potrebujú k životu

 • ekosystém

  - základná funkčná jednotka v prírode, v ktorej sú v priamom vzťahu všetky živé zložky s fyzikálnymi a chemickými faktormi prostredia; súbor vzájomne na seba pôsobiacich ľudských systémov a systémov prostredia prírody

 • ekotón

  - hraničná časť medzi dvomi biocenózami, napr. okraj lesa; prechodné pásmo medzi rastlinnými alebo živočíšnymi spoločenstvami

 • ekotoxicita

  - pôsobenie toxických látok na živé organizmy

 • ekotoxikológia

  - výskum pôsobenia exhalátov na živé organizmy

 • ekotyp

  - skupina jedincov dedične prispôsobená určitým životným podmienkam

Pozri výraz EKO v synonymickom slovníku slovenčiny.