Hľadaný výraz "eg" v Slovníku cudzích slov

nájdených 63 výsledkov (1 strana)

 • eg

  - exempli gratia for example napríklad

 • EG

  - Egyptská arabská republika, skrátený názov Egypt. Skratka štátu.
  - exempli gratia for example napríklad

 • EGA

  - Enhanced Graphic Adapter; typ grafického adaptéra s rozlíšením 640x480 bodov - 16 farieb

 • EGA Enhanced graphics adapter

  - Rozšírený grafický adaptér najmä v možnostiach zobrazenie viac farieb.

 • egalitárstvo, egalitarizmus

  - rovnostárstvo

 • egalizácia

  - vyrovnanie, zrovnanie na rovnakú úroveň; úprava tučnosti mlieka na požadovaný obsah tuku

 • egens

  - potrebný, chudý, postrádajúci

 • egesta

  - telesné výkaly, stolica, zvratky

 • egestas

  - nutnosť, nedostatok

 • egestio

  - vylučovanie nestráviteľných substancií

 • egestorius

  - vynášajúci, odvádzajúci

 • EGF

  - skratka pre European Globalisation Adjustment Fund - Európsky fond prispôsobenia sa globalizácii

 • egida

  - ochrana, záštita; ochranný štít bohyne Atény, aigis

 • egirín

  - kremičitan vápnika, sodíka a železa, nerast

 • ego

  - ja; centrum osobnosti

 • egocentrický

  - zdôrazňujúci vlastné ja, sebecký, zameraný na seba

 • egocentricus

  - egocentrický, sebecký, egoistický

 • egocentrismus

  - egocentrizmus, postoj, pri ktorom sa jedinec pokladá za stred všetkého diania okolo, sebeckosť, zameranie na seba samého

 • egocentrizmus

  - v jednaní aj myslení pozornosť zameraná na vlastnú osobu

 • egoismus

  - egoizmus, snaha po uplatnení, stavanie do popredia svojej osoby, sebectvo

 • egoista

  - sebec, človek konajúci predovšetkým v záujme svojho prospechu

 • egoizmus

  - zdôrazňovanie samého seba, stavanie sa do popredia, sebectvo

 • egoteizmus

  - zbožňovanie samého seba

 • EGP

  - kód meny egyptská libra. Mena sa používa v krajine Egypt (Egyptská arabská republika)

 • EGR

  - Skratka učebného predmetu Ekonomika, organizácia a riadenie mestskej dopravy

 • EGS

  - Skratka učebného predmetu Seminar in English literature

 • EGSM

  - z angl. Extended Global System for Mobile Communication - rozšírený globálny systém mobilnej komunikácie

 • egutácia

  - pôsobenie kvapkajúcej vody na steny jaskýň, ich rozrušovanie vodou

 • egutér

  - sieťový valec papierenského stroja na odvodňovanie papierovej hmoty

 • EGY

  - Egyptská arabská republika, skrátený názov Egypt. Skratka štátu.

 • egyptienka

  - latinkové písmo s pätkami a jednoduchou kresbou bez výrazného tieňovania

 • egyptológia

  - veda zaoberajúca sa jazykom, históriou a kultúrou starých Egypťanov

 • EGZ

  - Skratka učebného predmetu Energia na ZS

 • egzámen

  - v bansko-štiavnickom nárečí - vysvedčenie

 • egzecirovac

  - v šarišskom nárečí - preháňať

Pozri výraz EG v synonymickom slovníku slovenčiny.