Hľadaný výraz "dy" v Slovníku cudzích slov

nájdených 384 výsledkov (4 strán)

 • Dy

  - skratka pre dysprózium z angl. dysprosium - chemický prvok s protónovým číslom 66

 • dyáda

  - podvojný chromozómový útvar pri redukčnom delení

 • dýchanie

  - proces získavania energie z energeticky bohatých molekúlvo využiteľnej podobe. Bunková respirácia zahŕňa biochemické deje odohrávajúce sa v bunkea vyžaduje si kyslík. Slovo respirácia sa používa aj na označenie vonkajšieho dýchania (napríklad pľúcami). Túto výmenu plynov predstavuje výmena kyslíka za oxid uhličitý v pľúcach alebo podobných orgánoch suchozemských živočíchov.

 • dychčec

  - v šarišskom nárečí - prudko dýchať

 • Dychová frekvencia

  - počet dychov za určitý čas (napr. za 1 minútu)

 • dyftín

  - bavlnená česaná tkanina s hodvábnym leskom a hustým vlasom na lícnej strane

 • dyk paka

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - citoslovce údivu

 • DYN

  - Skratka učebného predmetu Dynamika
  - jednotka sily

 • dynamická geológia

  - zaoberá sa silami formujúcimi a meniacimi zemskú kôru

 • dynamický

  - pohybový, silový, prejavujúci vnútornú silu a pohyblivosť

 • dynamicus

  - dynamický, silový, pohybový, prejavujúci silu, pohyb

 • dynamika

  - prejavy rôznych síl v určitej oblasti; odbor fyziky zaoberajúci sa pohybmi telies a hmotných prostredí a ich príčinami; použitie rôznej sily zvuku v hudbe

 • dynamismus

  - "dynamizmus, názor zdôrazňujúci existenciu a pohyb hmoty, závislý na nehmotnej sile
  - dynamizmus, názor zdôrazňujúci existenciu a pohyb hmoty, závislý na nehmotnej sile

 • dynamit

  - výbušnina obsahujúca predovšetkým nitroglycerín

 • dynamo

  - generátor produkujúci jednosmerný prúd

 • dynamogenesis

  - dynamogenéza, vznik, vývoj určitého stupňa sily (duševnej i telesnej), aktivity, energie

 • dynamographia

  - dynamografia, meranie a zaznamenávanie (svalovej) sily

 • dynamometer

  - silomer

 • dynamometria

  - dynamometria, meranie stupňa sily pomocou dynamometra, silometra
  - meranie svalovej sily

 • dynamometron

  - dynamometer, prístroj k meraniu svalovej sily, silomer

 • dynamoscopia

  - dynamoskopia, priame pozorovanie funkcií, činnosti orgánov (napr. svalových sťahov)

 • dynastia

  - panovnícky rod v monarchii

 • dyrgaj

  - v šarišskom nárečí - drgaj

 • dys(h)idrosis

  - "dyshidróza, porucha vylučovania potu
  - dyshidróza, porucha vylučovania potu

 • dys-

  - "grécka predpona označujúca poruchu, obtiaže, chybu, ťažkosť, porušenú funkciu
  - prvá časť zložených slov s významom oslabenie, chybnosť, porucha
  - grécka predpona označujúca poruchu, obtiaže, chybu, ťažkosť, porušenú funkciu

 • dysabilitas

  - dyzabilita, neschopnosť, forma (stupeň) funkčnej poruchy

 • dysacusia

  - dyzakúzia, nedoslýchavosť, porucha sluchového vnímania, chorobná precitlivelosť na určité tóny

 • dysaesthesia

  - dyzestézia, porucha citlivosti (zvlášt na dotyk)

 • dysaphia

  - dyzafia, porucha vnímania dotyku

 • dysarteriotonia

  - dyzartériotónia, porucha napätia stien tepien vedúca k zmenám krvného tlaku

 • dysarthria

  - dyzartria, porucha výslovnosti lne niektorých hlások, nedokonalá artikulácia

 • dysarthrosis

  - dyzartróza, kĺbová malformácia, ochorenie kĺbu, chybná poloha kĺbu

 • dysartria

  - chybná výslovnosť správne utvorených slov

 • dysautonomia

  - vrodená porucha autonómneho vegetatívneho nervového systému spôsobená nedostatkom dopamín-beta-hydroxylázy

 • dysbacteria

  - dysbaktéria, porucha zloženia bakteriálnej flóry v čreve

 • dysbasia

  - dysbázia, porucha chôdze, porucha udržania rovnováhy pri stoji a v chôdzi, sťažená chôdza

 • dysbázia

  - porucha rovnováhy spôsobujúca ťažkosti udržať sa v stoji alebo v chôdzi

 • dysbiosis

  - dysbióza, narušená rovnováha medzi jednotlivými druhmi črevných baktérií

 • dysbulia

  - dysbúlia, porucha vôle, narušené voľové chovanie
  - chorobná nerozhodnosť, abúlia

 • dyšč

  - v spišskom nárečí - dážď

 • dyscaryosis

  - dyskaryóza, anomália bunkového jadra

 • dyschesia

  - dyschézia, zápcha podmienená útlmom defekačného reflexu

 • dyschiria

  - dyschíria, porucha rozpoznávania pravej a ľavej strany pri dotyku pri neporušenom taktilnom cítení

 • dyscholia

  - dyschólia, abnormálne zloženie žlče

 • dyschondroplasia

  - dyschondroplazia, vrodená vývojová chyba chrupavky a skeletu vedúca k poruche rastu (chondrodystrophia fetalis)

 • dyschromatopsia

  - dyschromatopsia, porucha v rozpoznávaní farieb, čiastočná farbosleposť

 • dyschromia

  - dyschrómia, abnormálne sfarbenie kože, prebytok alebo nedostatok pigmentu
  - nedostatok alebo nadbytok kožného farbiva spôsobujúci zmeny sfarbenia kože

 • dyscinaesthesia

  - dyskinestézia, porucha vo vnímaní telesných pohybov, polohy

 • dyscinaesthesia, diskinaesthesia,

  - dyskinestézia, porucha vo vnímaní telesných pohybov, polohy

 • dyscinesia

  - dyskinéza, porucha voľných pohybov, porucha motility hladkého svalstva

 • dyscinesia, dyskinesia,

  - dyskinéza, porucha voľných pohybov, porucha motility hladkého svalstva

 • dyscoordinatio

  - dyskoordinácia, porucha súhry voľných pohybov

 • dyscoria

  - dyskória, nepravidelná, abnormálna zrenica

 • dyscorticismus

  - dyskorticizmus, porucha funkcie kôry nadobličky

 • dyscrania

  - dyskrania, deformácia lebky pri poruche rastu kostí

 • dyscraniopygophalangia

  - dyskraniopygofalangia, jedinec s deformáciou lebky, očí, uší, pánvy a končatín

 • dyscraniopygophalangia,

  - dyskraniopygofalangia, jedinec s deformáciou lebky, očí, uší, pánvy a končatín

 • dyscrasia

  - dyskrázia, porucha v zložení telesných tekutín

 • dyscrasia,

  - dyskrázia, porucha v zložení telesných tekutín

 • dyscrinia

  - dyskrinizmus, porucha funkcie žliaz s vnútornou sekréciou

 • dyscyesis

  - dyscyéza (dyskyéza), narušené tehotenstvo

 • dyscyesis, dyskiesis

  - dyscyéza (dyskyéza), narušené tehotenstvo

 • dysdiadochocinesia

  - dysdiadochokinéza, porucha v koordinácii rýchlo po sebe idúcich antagonistických pohybov, ľahšia forma adiadochokinézy

Pozri výraz DY v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy: