Hľadaný výraz "du" v Slovníku cudzích slov

nájdených 319 výsledkov (3 strán)

 • dumac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - myslieť

 • dumaj

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - uvažuj

 • dumeraugust

  - v spišskom nárečí - šašo, august

 • dumka

  - druh ukrajinskej ľudovej piesne, duma

 • Dumo

  - V rómštine - Chrbát

 • dumortierit

  - modrý, modrošedý alebo červenofialový nerast používaný na výrobu žiaruvzdorných hmôt

 • Dump

  - Tento výraz sa používa pri výpise informácií z pamäti alebo programu.
  - Výpis z pamäte. Výpisom pamäti rozumieme zviditeľnenie súvislej časti pamäte. Výpis môže byť uskutočnení na obrazovku, alebo vytlačený. Používa sa aj pri tzv. dumpingu databázy kedy sú zviditeľňované dáta v databáze.

 • dumper, damper

  - vyklápacie vozidlo s otočným riadením

 • dumping, damping

  - predaj tovaru pod výrobnú cenu, druh nekalej súťaže

 • dumstovac

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - sterilizovať (zavárať)

 • duna

  - vetrom naviaty val piesku alebo snehu, presyp

 • dungov

  - v šarišsko-zemplínskom nárečí - čmeliak

 • dunst

  - v spišskom nárečí - skazený vzduch
  - druh jemnej krupice; krupička; vôňa

 • DUO

  - Skratka učebného predmetu Duo inštrumentálne
  - hudobná skladba pre dva nástroje alebo dva hlasy a jej prevedenie; dvojica; dueto
  - prvá časť zložených slov s významom dva, druhý, dvojitý

 • duodecimálny

  - dvanástkový

 • duodenalis

  - dvanástnikový

 • duodenálny

  - dvanástnikový

 • duodenectomia

  - duodenektómia, chirurgické odstránenie dvanástnika alebo jeho časti

 • duodenitída

  - zápal dvanástnika

 • duodenitis

  - duodenitída, zápal dvanástnika

 • duodeno-

  - prvá časť zložených slov s významom dvanástnik, dvanástnikový

 • duodenocholang(e)itis

  - duodenocholang(e)itída, zápal dvanástniku a žlčových ciest

 • duodenocholecystoanastomosis

  - duodenocholecystoanastomóza, chirurgické spojenie žlčníka s dvanástnikom

 • duodenocholedochotomia

  - duodenocholedochotómia, preťatie dvanástnika a žlčovodu

 • duodenocolicus

  - duodenokolický, týkajúci sa dvanástnika a hrubého čreva

 • duodenoduodenoanastomosis

  - duodenoduodenoanastomóza, duodenoduodenostómia, operačné spojenie dvoch častí dvanástniku po odstánení určitej časti

 • duodenoectasis

  - duodenoektázia, chronické rozšírenie dvanástniku

 • duodenoenteroanastomosis

  - duodenoenteroanastomóza, chirurgické spojenie dvanástniku s tenkým črevom

 • duodenohepaticoanastomosis

  - duodenohepatikoanastomóza, chirurgické spojenie medzi pečeňovým žlčovodom a dvanástnikom

 • duodenohepaticus

  - duodenohepatický, týkajúci sa dvanástnika a pečene

 • duodenoieiunalis

  - duodenojejunálny, týkajúci sa dvanástnika a lačníka

 • duodenoieiunalis, duodenojejunalis

  - duodenojejunálny, týkajúci sa dvanástnika a lačníka

 • duodenoieiunoanastomosis

  - duodenojejunoanastomóza, chirurgické spojenie dvanástnika s lačníkom (stredný úsek tenkého čreva)

 • duodenoieiunoanastomosis, duodenojejunoanastomosis,

  - duodenojejunoanastomóza, chirurgické spojenie dvanástnika s lačníkom (stredný úsek tenkého čreva)

 • duodenoileoanastomosis

  - duodenoileoanastomóza, chirurgické napojenie dvanástnika na bedrovníka (koncovej časti tenkého čreva)

 • duodenojejunalis

  - duodenojejunálny, týkajúci sa dvanástnika a lačníka

 • duodenojejunoanastomosis

  - duodenojejunoanastomóza, chirurgické spojenie dvanástnika s lačníkom (stredný úsek tenkého čreva)

 • duodenolysis

  - duodenolýza, uvolnenie dvanástnika od zrastov

 • duodenomesocolicus

  - duodenomezokolický, týkajúci sa dvanástnika a okružia hrubého čreva

 • duodenopancreatectomia

  - duodenopankreatektómia, chirurgické odstránenie dvanástnika a pankreasu

 • duodenopyloroectomia

  - duodenopyloroektómia, chirurgické odstránenie dvanástnika a vrátnika (zúženého konca žalúdka)

 • duodenorrhaphia

  - duodenorafia, chirurgické zošitie, spevnenie dvanástnika

 • duodenoscopia

  - duodenoskopia, inštrumentálne vyšetrenie vnútornej steny dvanástnika pomocou duodenoskopu (fibroskopu)

 • duodenostenosis

  - duodenostenóza, zúženie dvanástnika

 • duodenostomia

  - duodenostómia, chirurgické umelé vyústenie dvanástnika na povrch

 • duodenotomia

  - duodenotómia, chirurgické preťatie dvanástnika

 • duodenum

  - dvanástnik

 • duopol

  - stav, keď na trhu jednej komodity existujú práve dvaja predajcovia

 • DUP

  - Skratka učebného predmetu Dejiny umeleckoremeselnej práce

 • dupa

  - v spišskom nárečí - zadok

 • dupkoš

  - v šarišskom nárečí - cigani jediaci psov

 • dupľa

  - v šarišskom nárečí - prídavok

 • duplex

  - dvojitý, dvojnásobný
  - súčasný prenos správ oboma smermi po tej istej linke; vnútorné usporiadanie budovy, v ktorej sú vždy dve podlažia prístupné z jednej chodby pomocným schodiskom; dvojfarebná tlač, tlač z dvoch atypických štočkov

 • duplexing

  - zdvojenie harddisku, zápis tých istých dát na dva rôzne disky

 • Duplexný

  - Pojem , ktorý sa používa pri prenose dát a znamená, že prenos môže naraz prebiehať obidvoma smermi.

 • duplicatio

  - duplikácia, zdvojenie

 • duplicatura

  - duplikatúra, zdvojenie, zdvojenina

 • duplicatus

  - zdvojený, vyhotovený druhý krát

 • duplicita

  - zdvojenie, dvojitosť, dvojkoľajnosť

 • duplicitas

  - duplicita, zdvojenie, dvojité prevádzanie, dvojitosť

 • duplikácia

  - zdvojnásobenie určitého úseku chromozómu. Duplikácia sa môže týkať celých génov, skupín génov alebo len častí génov.
  - zdvojenie

 • duplikát

  - druhé vyhotovenie, druhý exemplár

 • duplikátor

  - nádoba s dvojitými stenami pre nepriamy ohrev; zariadenie na kopírovanie CD

Pozri výraz DU v synonymickom slovníku slovenčiny.