Hľadaný výraz "dig" v Slovníku cudzích slov

nájdených 57 výsledkov (1 strana)

 • DIG

  - Skratka učebného predmetu Diagnostika chladiarenských zariadení

 • digamia

  - druhé manželstvo

 • digastricus

  - digastrický, dvojbruškový

 • digerácia

  - v potravinárskom priemysle vylúhovanie pri vyššej teplote

 • digerovať

  - robiť digesciu; tráviť

 • digescia

  - vylúhovanie látok za vyššej teploty; stanovenie cukornatosti repy; trávenie, zažívanie

 • digest

  - prehľad, výber, napr. z tlače; v USA skrátené vydanie klasického knižného diela

 • digestio

  - digescia, trávenie

 • digestívum

  - látka podporujúca trávenie

 • digestivus

  - digestívny, týkajúci sa trávenia, podporujúci trávenie

 • digestor

  - skriňa s odsávaním pre laboratórne práce; odsávacie zariadenie v kuchyni; zasklená skrinka na prácu s jedovatými alebo páchnucimi látkami, odsávač pár

 • digestorius

  - slúžiaci ku tráveniu, tráviaci

 • digger

  - zlatokop, hľadač diamntov
  - zlatokop, hľadač diamantov

 • digit

  - číslica

 • digital

  - číslicový

 • Digital zoom

  - Softwarové zväčšenie obrázku.

 • digitalín

  - glykozid zo semien náprstníka, dôležitý srdcový liek

 • digitalis

  - "digitálny, číslicový
  - rastlina náprstník, dôležitá pre svoj obsah glykozidu digitalínu
  - digitálny, číslicový

 • digitalisatio

  - digitalizácia, podávanie liekov obsahujúcich Digitalis k dosiahnutiu terapeutického (kardiotonického) účinku

 • digitalismus

  - ( Digitalis náprstník) digitalizmus, otrava látkami obsiahnutými v náprstníku (glykozidy)

 • digitalizácia

  - prevod analógového signálu na digitálny (číslicový)

 • digitálny

  - číslicový; patriaci k prstu, robený prstom, napr. stlačenie prstom; týkajúci sa prsta

 • digitatio

  - digitácia, prstovité utváranie, rozvrstvenie, prstovité formy

 • digitatus

  - prstami opatrený, prstovitý

 • digitiformis

  - digitiformný, podobný prstu

 • digitoxinum

  - digitoxín, prirodzený glykozid z listov náprstníka červeného (Digitalis purpurea)

 • digitus

  - "prst
  - prst

 • diglosia

  - zdvojenie jazyka; používanie dvoch jazykov (rečí)

 • diglossia

  - diglosia, vrodené zdvojenie jazyka, rozštep jazyka

 • dignathia

  - "dignatia, vrodené vyvinutie dvoch dolných čeľustí
  - dignatia, vrodené vyvinutie dvoch dolných čeľustí

 • dignita

  - dôstojnosť, hodnosť

 • dignitár

  - hodnostár

 • dignitas

  - dôstojnosť, hodnota, cena

 • digresia

  - odchýlka, úchylka; odlúčenie od hlavnej veci; najväčší uhol medzi rovinou výškovej kružnice hviezdy a rovinou výškovej kružnice pólu

Pozri výraz DIG v synonymickom slovníku slovenčiny.