Hľadaný výraz "di" v Slovníku cudzích slov

nájdených 1097 výsledkov (10 strán)

 • di-, dis-

  - predpona s významom dvakrát, roz-, ne

 • DIA

  - Skratka učebného predmetu Diagnostické zariadenia

 • Diabetes

  - cukrovka
  - cukrovka, choroba z nedostatočnej produkcie inzulínu slinivkou brušnou

 • diabetes inspidus

  - úplavica močová, cukrovka; choroba z nedostatku inzulínu

 • diabetický

  - určený pre diabetikov; súvisiaci s cukrovkou

 • diabetik

  - chorý na cukrovku

 • diabetogenes

  - diabetogénny, vyvolávajúci cukrovku

 • diabetoides

  - diabetoidní, cukrovke podobný

 • diabetológ

  - odborník v diabetológii

 • diabetologia

  - diabetológia, náuka o cukrovke, o ich vzniku a liečení
  - odbor lekárstva zaoberajúci sa cukrovkou

 • diabetophobia

  - diabetofóbia, prehnaný strach pred ochorením úplavicou

 • diabolický

  - satanský, diabolský

 • diabolizmus

  - kult satana

 • diabolka

  - strela do vzduchovky

 • diabrosis

  - diabróza, nahlodanie, rozrušenie, prederavenie

 • diacetaemia

  - diacetémia, prítomnosť acetoctovej kyseliny v krvi

 • diaceturia

  - diacetúria, prítomnosť acetoctovej kyseliny v moči

 • diacetylmorphinum

  - diacetylmorfín, heroín, derivát morfínu

 • diachrónia

  - sledovanie časového vývoja určitého javu; výskum jazykových javov v rozličných časových obdobiach

 • diaclasia

  - diaklázia, znovuzlomenie napravujúce alebo korigujúce deformity (osteoklázia)

 • diaclysma

  - diaklyzma, výplach tráviaceho ústrojenstva veľkým množstvom tekutiny

 • diacrisis

  - "diakríza, diferenciálna diagnóza
  - diakríza, diferenciálna diagnóza

 • diactinus

  - diaktínny, priepustný pre žiarenie

 • diáda

  - informačná jednotka zložená z dvoch bitov

 • diadém

  - okrasná čelenka

 • diadochocinesis

  - diadochokinéza, schopnosť prevádzať rýchlo za sebou pohyby, ako je pronácia a supinácia predlaktia alebo otváranie a zatváranie päste

 • diadochocinesis, diadochokinesis,

  - diadochokinéza, schopnosť prevádzať rýchlo za sebou pohyby, ako je pronácia a supinácia predlaktia alebo otváranie a zatváranie päste

 • diadochokinesis

  - diadochokinéza, schopnosť prevádzať rýchlo za sebou pohyby, ako je pronácia a supinácia predlaktia alebo otváranie a zatváranie päste

 • diaeresis

  - "dierézia, uvolnenie súvislosti, tesnosti, predelenie
  - dierézia, uvolnenie súvislosti, tesnosti, predelenie

 • diaeta

  - diéta, životospráva, úprava životosprávy ako prevencia vzniku chorôb alebo ako súčasť liečebného procesu, správny spôsob výživy

 • diaetetice

  - dietetika, náuka o správnej životospráve (výžive) zdravých i chorých

 • diaeteticus

  - dietetický, týkajúci sa životosprávy

 • diaetologia

  - dietológia, náuka o zdravej, správnej životospráve

 • diafan

  - priesvitný papier, transparentný plagát

 • diafilm

  - diapozitívy zoradené na filmovom páse

 • diafón

  - prístroj na premietanie diapozitívov

 • diafora

  - rečnícky obrat opakovaním určitého výrazu

 • diaforéza

  - zámerne vyvolané potenie ako prostriedok liečby

 • diafragma

  - iný názov pesaru, ochranného klobúčika vkladaného do ženskej pošvy ako mechanická antikoncepcia; medzistena, prepážka; membrána, pórovitá stena; bránica, dno, napr. panvové

 • diagenéza

  - súbor procesov prebiehajúcich v obdobím medzi uložením sedimentov a jeho metamorfózou alebo jeho zvetrávaním

 • diagnosis

  - diagnóza, rozpoznanie, určenie choroby

 • diagnostica

  - diagnostika, náuka o rozpoznávaní a pomenovaní choroby

 • diagnosticus

  - diagnostický, vzťahujúci sa k diagnóze

 • diagnostik

  - lekár určujúci diagnózu

 • diagnostika

  - náuka o určovaní chorôb; výskum postupov na určovanie technického stavu zariadení, strojov, technológií a pod.

 • diagnostikum

  - látka používaná na určovanie niektorých chorôb

 • diagnóza

  - určenie choroby pacienta; poznanie príčin nejakého javu; určenie, stanovenie; opis živočíšneho alebo rastlinného druhu so stanovením jeho vlastností

 • diagonál

  - vzor tkaniny s výrazným šikmým uhlopriečnym riadkovaním

 • diagonála

  - uhlopriečka; uhlopriečny prvok stavby, konštrukcie a pod.; uhlopriečne postavené políčka na šachovnici

 • diagonalis

  - diagonálny, uhlopriečny

 • diagram

  - grafické zobrazenie číselných hodnôt v sústave súradníc, názorný obrazec; v botanike znázornenie základných častí kvetu v pôdoryse; grafické zobrazenie šachovnice

 • diagramma

  - diagram, nákres, grafické znázornenie priebehu nejakého procesu

 • diák

  - slangový výraz pre diapozitív

 • diakinesis

  - diakinéza, obdobie profázy redukčného delenie

 • diakon

  - duchovný nižšieho svätenia, starajúci sa o chorých a chudobných

 • diakonia

  - služba lásky a pomoc ľuďom v núdzi, nedeliteľná súčasť kresťanského poslania; služby bližným v núdzi

 • diakonion

  - postranný súbor pri apside starokresťanských a gréckych chrámov, miesto pre diakonov

 • diakritický

  - rozlišovací, rozdeľovací, rozoznávajúci

 • Diakritika

  - Označuje mäkčene a dĺžne v texte.
  - používanie diakritických znamienok, napr. bodky, čiarky, otazníka a pod.

 • dial

  - voliť, vytáčať

 • dial up networking

  - telefonické pripojenie siete

 • dialejte sa

  - v liptovskom nárečí - vzdtiaľte sa

 • dialekt

  - nárečie

 • dialektik

  - šikovný rečník; znalec dialektiky

 • dialektika

  - schopnosť logicky myslieť, odborné použitie logiky v myslení aj v diskusii; učenie o vývoji ducha a myslenia

 • dialektizmus

  - nárečový prvok v spisovnom jazyku

 • dialektológia

  - časť jazykovedy zaoberajúca sa nárečiami, jazykovedné štúdium nárečí

 • dialer

  - program na identifikáciu telefónnych čísel, ktoré sa môžu úspešne napojiť na počítačový modem

 • diálny

  - prebiehajúci 24 hodín

 • dialóg

  - rozhovor dvoch ľudí; súvislá komunikácia niekoľkých osôb; žáner filozofickej literatúry

 • dialogus

  - dialóg, rozhovor, hovor

 • dialysis

  - dialýza, odstraňovanie, oddeľovanie vysokomolekulárnych látok od nízkomolekulárnych látok pomocou polopriepustných membrán

 • dialýza

  - rozklad; oddeľovanie látok prechádzajúcich organickými blanami; odstraňovanie produktov látkovej premeny z organizmu pri zlyhávaní obličiek

 • dialyzát

  - produkt dialýzy

 • diamagnetizmus

  - magnetizácia orientovaná proti smeru magnetického poľa

 • diamant

  - modifikácia uhlíka, cenný drahokam, najtvrdší nerast; písmo veľkosti 4 body

 • diameter

  - priemer

 • diametrálny

  - prechádzajúci stredom; protichodný, opačný, protiľahlý

 • diaminum

  - diamín, zlúčenina uhľovodíkov s dvoma amínovými skupinami

Pozri výraz DI v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Technický slovník: ho, sur, sr, aol, bt, mirroring, laser printer, resolutio, mos, applet, tap, , vola, cover, wtf
Ekonomický slovník: mžp, lir, sw, wl, is, iep, vyz, sca, tvp, ago, srq, om, umt, vup, ppv