Hľadaný výraz "det" v Slovníku cudzích slov

nájdených 86 výsledkov (1 strana)

 • DET

  - Skratka učebného predmetu Dejiny slovesnej tvorby

 • detach

  - oddeľovať, zrušiť spojenie

 • detail

  - maličkosť, jednotlivosť, podrobnosť; podrobne zachytená časť umeleckého celku; vo filme záber zblízka; vo fotografii záber menšej časti z veľkého celku; starší názov pre maloobchod; na výkrese zachytená súčiastka vo zväčšenej mierke

 • detailista

  - kreslič detailov; maloobchodník; človek, ktorý sa zameriava na detaily, puntičkár

 • detandér

  - skvapalňovač plynu

 • detašér

  - odborný čistič škvŕn

 • detašovaný

  - taký, ktorý bol oddelený, vyčlenený

 • detašovať

  - oddeliť, odlúčiť, vyčleniť; previesť časť celku na iné miesto; odstrániť škvrny z textílie

 • detect

  - zisťovať

 • detectio

  - "detekcia, odhaľovanie niečoho skrytého, objavovanie neznámeho
  - detekcia, odhaľovanie niečoho skrytého, objavovanie neznámeho

 • detector

  - detektor, prístroj k detekcii, zisťovaniu určitého javu, detekčné zariadenie

 • detectus

  - odkrytý, odhalený, objavený

 • detekcia

  - vyhľadávanie choroby za účelom prevencie, zisťovanie, odhaľovanie, objavovanie neznámeho; premena vysokofrekvenčného napätia na nízkofrekvenčné; premena striedavého napätia na jednosmerné

 • detektív

  - tajný policajt, vyšetrovateľ, pátrač

 • detektor

  - vysokofrekvenčný usmerňovač; prístroj na zisťovanie častíc a elektromagnetického žiarenia; prístroj na zisťovanie prítomnosti telies alebo látok, napr. v ľudskom organizme, pod zemským povrchom a pod.

 • detektovať

  - zisťovať prítomnosť niečoho, napr. určitej látky, detegovať

 • detencia

  - držba, držanie vo väzbe, zadržanie, zdržanie; stav, keď osoba ovládne nejakú vec, ktorú nevlastní, a zaobchádza s ňou ako s cudzou

 • detensio

  - detenzia, povolenie, uvolnenie (napr. svalstva)

 • detentio

  - detencia, zadržanie, uzavretie (napr. duševne chorého)

 • detentor

  - vlastník, držiteľ veci

 • detenzia

  - uvoľňovanie svalového napätia

 • deterent

  - odpudzovací prostriedok alebo metóda

 • detergencium

  - látka znižujúca povrchové napätie

 • detergens

  - "detergentný, čistiaci, odstraňujúci nečistotu
  - detergentný, čistiaci, odstraňujúci nečistotu

 • detergent

  - syntetický prací alebo čistiaci prostriedok s účinnými zložkami

 • deteriorácia

  - zhoršenie, úpadok rozumových schopností

 • deterioratio

  - deteriorácia (mentálna), úbytok intelektu, strata rozumových intelektových schopností

 • deteriorizácia

  - zhoršovanie; znehodnocovanie materiálu, degradácia

 • determinácia

  - určenie, vymedzenie pojmu; nevyhnutná, prirodzená závislosť javov a vecí

 • determinant

  - číslo priradené prvkom štvorcovej matice

 • determinatio

  - determinácia, určenie, vymedzenie, rozlíšenie, určovanie

 • determinatus

  - vymedzený, ohraničený

 • determinizmus

  - názor o nutnej príčinnej podmienenosti všetkých udalostí, všeobecnej zákonitosti príčiny a následku

 • determinovaný

  - vymedzený, určený, stanovený

 • deterzia

  - druh ľadovcovej erózie

 • detezaurácia

  - znižovanie zásoby peňažnej hotovosti obyvateľstva

 • detonácia

  - hluk pri výbuchu alebo výstrele

 • detorsio

  - detorzia, otáčanie, ohýbanie, uvedenie do normálnej polohy

 • detoxicans

  - zbavujúci jedu, zneškodňujúci jedovatej látky

 • detoxicatio

  - detoxikácia, zbavenie jedovatosti, odstránenie jedovatých látok

 • detoxikácia

  - odstránenie jedovatosti, jedovatých a inak škodlivých látok

 • detoxikovaný

  - zbavený jedovatosti

 • DETR

  - vo Veľkej Británii, skratka pre Department of the Environment, Transport and the Regions - Ministerstvo pre životné prostredie, dopravu a regióny

 • detrakcia

  - druh ľadovcovej erózie

 • detrinid

  - mikročastice hnedého uhlia používané ako pojivo pri briketovaní

 • detrit

  - drvina odumretých buniek; drť, sutina vzniknutá prirodzeným rozpadomhornín; rozpadajúca sa odumretá organická hmota v ekosystéme
  - drvina odumretých buniek; drť, sutina vzniknutá prirodzeným rozpadom hornín; rozpadajúca sa odumretá organická hmota v ekosystéme

 • detritivor

  - hniložravce , čiže organizmus, ktorý sa živí rozkladajúcimi sa zvyškami rastlín, živočíchov a iných živých foriem.

 • detritus

  - drť, materiál z rozrušeného bunkového tkaniva

 • detronizácia

  - zvrhnutie z trónu, pozbavenie trónu

 • detruncatio

  - detrunkácia, oddelenie hlavy od trupu mrtvého plodu

 • detrusor

  - vypudzovač (sval)

 • DETs

  - skratka pre differentional export taxes - diferenčné exportné dane

 • detto

  - to isté, rovnako, tiež

 • detubatio

  - detubácia, zrušenie intubácie (extubácie)

 • detumescentia

  - detumescencia, zmiernenie, úbytok otoku, ústup prekrvenie

Pozri výraz DET v synonymickom slovníku slovenčiny.

Naposledy hľadané výrazy:

Ekonomický slovník: mbl, meåˆ, odm, ã â siã â, clt, ose, uzb, kit, vã ã, å, stc, rln, reg ã, což, be n v davky