Hľadaný výraz "demo" v slovníku cudzích slov

nájdených 32 výsledkov (1 strana)

 • demo

  - slangový výraz pre predbežnú, demonštračnú ukážku, demoverziu
  - prvá časť zložených slov s významom ľud, ľudový

 • demobilizácia

  - prevedenie vojnových síl do mierového stavu, zrušenie vojnového stavu armády

 • democentrum

  - predvádzacie - demonštračné - stredisko

 • democentrum - predvádzacie - demonštračné

  - stredisko

 • démodé

  - vyšlý z módy, staromódny, nemoderný

 • demodulátor

  - zariadenie umožnujúce získanie pôvodného (modulovaného) signálu

 • demofóbia

  - chorobný strach z ľudí

 • demografia

  - veda o ľudskej populácii, jej štruktúre a vývoji z kvalitatívnych aj kvantitatívnych hľadísk

 • demographia

  - demografia, spoločenská veda skúmajúca na základe štatistických údajov počet, štruktúru, zamestnanie a pohyb obyvateľstva

 • demokartografia

  - príprava máp s uvedením demografických údajov

 • demokracia

  - vláda ľudu, forma štátu s maximálnou účasťou občanov na riadení a správe krajiny

 • demokratický

  - ľudový; založený na zásadách demokracie

 • demokratizácia

  - presadzovanie a rozvíjanie demokratických zásad

 • demolácia, demolícia

  - búranie stavby

 • démon

  - zlý alebo dobrý duch; v náboženstve zlý duch, diabol

 • demonetizácia

  - zrušenie platnosti kovovej mince ako zákonitého platidla; znehodnotenie, stiahnutie mince z obehu

 • démonický

  - diabolský, pôsobiaci tajomným, zhubným kúzlom

 • demonopolizácia

  - zrušenie, odstránenie monopolov

 • demonštrácia

  - názorná ukážka, názorný výklad; okázalé vyjadrenie mienky; verejný masový prejav názorov a požiadaviek; sústredenie vojenských síl pri hranici iného štátu na demonštrovanie sily

 • demonstratio

  - demonštrácia, ukazovanie, predvádzanie

 • demonstration

  - ukážka, predvedenie

 • demonštratívny

  - názorný, demonštračný

 • demontáž

  - rozobratie stroja alebo zariadenia

 • demoralizácia

  - úpadok mravov, uvoľnenie disciplíny a mravov; ochabnutie bojového ducha

 • démos

  - v starovekom Grécku ľud, opak aristokracie; obyvateľstvo určitého územia alebo správnej jednotky

 • demoskopia

  - prieskum verejnej mienky

 • démotický

  - ľudový, napr. jazyk

 • demotivácia

  - zníženie, úpadok, strata záujmu, motivácie

Pozri výraz DEMO v synonymickom slovníku.